بهترین بازیگر نقش مکمل زن

برنده جایزه
Regina King

بهترین فیلم خارجی زبان

برنده جایزه
Roma
Lara Croft: Tomb Raider Gremlin Tom Sawyer & Huckleberry Finn Little Nicky Shelter The Panic in Needle Park The Golden Compass