بهترین بازیگر نقش مکمل زن

برنده جایزه
Regina King

بهترین فیلم خارجی زبان

برنده جایزه
Roma
The Lovers Wasabi Prisoners The Wrath of Cain Carlito's Way Colossal Antwone Fisher