بهترین بازیگر نقش مکمل زن

برنده جایزه
Regina King

بهترین فیلم خارجی زبان

برنده جایزه
Roma
Killer Elite Womb David Brent: Life on the Road Sharpe's Enemy The Private Life of Sherlock Holmes Bran Nue Dae La cité des enfants perdus