عنوان هفته فروش هفتگی فروش کل
The Lion King (2019) 1 $191.8M $191.8M
Toy Story 4 (2019) 5 $15.6M $376.5M
Crawl (2019) 2 $6.1M $23.9M
Yesterday (2019) 4 $5.0M $57.5M
Stuber (2019) 2 $4.1M $16.2M
Aladdin (2019) 9 $4.1M $340.3M
Midsommar (2019) 3 $1.6M $22.5M
Panna a netvor Yume Bloody Birthday Sorry for Your Loss Une femme coquette Fire Birds Swing Vote