دانلود فیلم And the Oscar Goes To... 2014 - ❶سایت دانلود رایگان فیلم و سریال دارک مووی

Rating: 4.6  ‎Review by دارک مووی

WEB.DL 720p - 1080p
Spider-Man: Into the Spider-Verse
BluRay 720p - 1080p
Creed II
WEB.DL 720p - 1080p
Green Book
BluRay 720p - 1080p
Ralph Breaks the Internet
WEB.DL 720p - 1080p
Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald
WEB.DL 720p - 1080p
The Favourite
And the Oscar Goes To...
خلاصه داستان : این مستند نگاهی کلی به تاریخچه‌ی مراسم اسکار دارذ. مراسمی که هرساله طی آن توسط آکادمی علوم و هنرهای تصاویر متحرک آمریکا به برترین آثار سینمایی جهان، جوایزی اهدا می شود.
افزودن به لیست
بدون جایزه/نامزدی
Nothing !

عوامل و بازیگران

Actors
Anjelica Huston Anjelica Huston
Narrator (voice) (archive footage)
Billy Crystal Billy Crystal
Himself - Nine-Time Oscar Host (archive footage)
Tom Hanks Tom Hanks
Himself - Actor
Cher Cher
Herself - Actress (archive footage)
Robert Osborne Robert Osborne
Himself - Film Historian
Ellen Burstyn Ellen Burstyn
Herself - Actress
Phil Alden Robinson Phil Alden Robinson
Himself - Director-Screenwriter
George Clooney George Clooney
Himself - Actor
Jason Reitman Jason Reitman
Himself - Director-Screenwriter (archive footage)
Jennifer Hudson Jennifer Hudson
Herself - Actress
Jane Fonda Jane Fonda
Herself - Actress
Benicio Del Toro Benicio Del Toro
Himself - Actor (archive footage)
Bruce Davis Bruce Davis
Himself - Academy Executive Director 1989-2011
Whoopi Goldberg Whoopi Goldberg
Herself - Actress
Jon Voight Jon Voight
Himself - Actor (archive footage)
Kathleen Kennedy Kathleen Kennedy
Herself - Producer, 'Lincoln'
Annette Bening Annette Bening
Herself - Actress
Helen Mirren Helen Mirren
Herself - Actress (archive footage)
Ben Kingsley Ben Kingsley
Himself - Actor (archive footage)
Cheryl Boone Isaacs Cheryl Boone Isaacs
Herself - Academy President
Craig Barron Craig Barron
Himself - Visual Effects
Ben Burtt Ben Burtt
Himself - Sound Designer
Ve Neill Ve Neill
Herself - Makeup Artist, 'Mrs. Doubtfire'
Jeannine Oppewall Jeannine Oppewall
Herself - Production Designer, 'L.A. Confidential'
Jeffrey Kurland Jeffrey Kurland
Himself - Costume Designer
Kirk Baxter Kirk Baxter
Himself - Film Editor
Janusz Kaminski Janusz Kaminski
Himself - Director of Photography (archive footage)
Steven Spielberg Steven Spielberg
Himself - Director (archive footage)
Bruce Vilanch Bruce Vilanch
Himself - Oscar Telecast Writer
F. Murray Abraham F. Murray Abraham
Himself (archive footage)
Isabelle Adjani Isabelle Adjani
Herself (archive footage)
Buddy Adler Buddy Adler
Himself (archive footage)
Ben Affleck Ben Affleck
Himself (archive footage)
Robert Altman Robert Altman
Himself (archive footage)
Julie Andrews Julie Andrews
Herself (archive footage)
George Arliss George Arliss
Himself (archive footage)
Fred Astaire Fred Astaire
Himself (archive footage)
Richard Attenborough Richard Attenborough
Himself (archive footage)
Lauren Bacall Lauren Bacall
Herself (archive footage)
Fay Bainter Fay Bainter
Herself (archive footage)
Alan Ball Alan Ball
Himself (archive footage)
Anne Bancroft Anne Bancroft
Herself (archive footage)
Ethel Barrymore Ethel Barrymore
Herself (archive footage)
Lionel Barrymore Lionel Barrymore
Himself (archive footage)
Kathy Bates Kathy Bates
Herself (archive footage)
Ned Beatty Ned Beatty
Himself (archive footage)
Warren Beatty Warren Beatty
Himself (archive footage)
Roberto Benigni Roberto Benigni
Himself (archive footage)
Candice Bergen Candice Bergen
Herself (archive footage)
Ingrid Bergman Ingrid Bergman
Herself (archive footage)
Halle Berry Halle Berry
Herself (archive footage)
Kathryn Bigelow Kathryn Bigelow
Herself (archive footage)
Cate Blanchett Cate Blanchett
Herself (archive footage)
Humphrey Bogart Humphrey Bogart
Himself (archive footage)
Danny Boyle Danny Boyle
Himself (archive footage)
Lorraine Bracco Lorraine Bracco
Herself (archive footage)
Charles Brackett Charles Brackett
Himself (archive footage)
Marlon Brando Marlon Brando
Himself (archive footage)
Nicoletta Braschi Nicoletta Braschi
Herself (archive footage)
Walter Brennan Walter Brennan
Himself (archive footage)
Adrien Brody Adrien Brody
Himself (archive footage)
Geneviève Bujold Geneviève Bujold
Herself (archive footage)
James Caan James Caan
Himself (archive footage)
Nicolas Cage Nicolas Cage
Himself (archive footage)
James Cagney James Cagney
Himself (archive footage)
Jane Campion Jane Campion
Herself (archive footage)
Dyan Cannon Dyan Cannon
Herself (archive footage)
Frank Capra Frank Capra
Himself (archive footage)
Steve Carell Steve Carell
Himself (archive footage)
Jim Carrey Jim Carrey
Himself (archive footage)
Diahann Carroll Diahann Carroll
Herself (archive footage)
Johnny Carson Johnny Carson
Himself (archive footage)
George Chakiris George Chakiris
Himself (archive footage)
Carol Channing Carol Channing
Herself (archive footage)
Charles Chaplin Charles Chaplin
Himself (archive footage)
Oona Chaplin Oona Chaplin
Herself (archive footage)
Glenn Close Glenn Close
Herself (archive footage)
Gary Cooper Gary Cooper
Himself - Actor (archive footage)
Francis Ford Coppola Francis Ford Coppola
Himself (archive footage)
Marion Cotillard Marion Cotillard
Herself (archive footage)
Joan Crawford Joan Crawford
Herself (archive footage)
Bing Crosby Bing Crosby
Himself (archive footage)
Russell Crowe Russell Crowe
Himself (archive footage)
Tom Cruise Tom Cruise
Himself (archive footage)
Penélope Cruz Penélope Cruz
Herself (archive footage)
Jon Cryer Jon Cryer
Himself (archive footage)
Tony Curtis Tony Curtis
Himself (archive footage)
Matt Damon Matt Damon
Himself (archive footage)
Bette Davis Bette Davis
Herself (archive footage)
Peter Davis Peter Davis
Himself (archive footage)
Doris Day Doris Day
Herself (archive footage)
Daniel Day-Lewis Daniel Day-Lewis
Himself (archive footage)
Rebecca De Mornay Rebecca De Mornay
Herself (archive footage)
Cecil B. DeMille Cecil B. DeMille
Himself (archive footage)
Judi Dench Judi Dench
Herself (archive footage)
Kirk Douglas Kirk Douglas
Himself (archive footage)
Michael Douglas Michael Douglas
Himself (archive footage)
Richard Dreyfuss Richard Dreyfuss
Himself (archive footage)
Faye Dunaway Faye Dunaway
Herself (archive footage)
Jimmy Durante Jimmy Durante
Himself (archive footage)
Robert Duvall Robert Duvall
Himself (archive footage)
Clint Eastwood Clint Eastwood
Himself (archive footage)
Blake Edwards Blake Edwards
Himself (archive footage)
Vince Edwards Vince Edwards
Himself (archive footage)
Edith Evans Edith Evans
Herself (archive footage)
Peter Falk Peter Falk
Himself (archive footage)
Federico Fellini Federico Fellini
Himself (archive footage)
Will Ferrell Will Ferrell
Himself (archive footage)
Laurence Fishburne Laurence Fishburne
Himself (archive footage)
Calista Flockhart Calista Flockhart
Herself (archive footage)
Harrison Ford Harrison Ford
Himself (archive footage)
Jodie Foster Jodie Foster
Herself (archive footage)
Michael J. Fox Michael J. Fox
Himself (archive footage)
Clark Gable Clark Gable
Himself (archive footage)
Judy Garland Judy Garland
Herself (archive footage)
Teri Garr Teri Garr
Herself (archive footage)
Greer Garson Greer Garson
Herself (archive footage)
Janet Gaynor Janet Gaynor
Herself (archive footage)
Richard Gere Richard Gere
Himself (archive footage)
Hermione Gingold Hermione Gingold
Herself (archive footage)
Lillian Gish Lillian Gish
Herself (archive footage)
Louis Gossett Jr. Louis Gossett Jr.
Himself (archive footage)
Elliott Gould Elliott Gould
Himself (archive footage)
Cary Grant Cary Grant
Himself (archive footage)
Lee Grant Lee Grant
Herself - Blacklisted Actress (archive footage)
Gene Hackman Gene Hackman
Himself (archive footage)
Rex Harrison Rex Harrison
Himself (archive footage)
Howard Hawks Howard Hawks
Himself (archive footage)
Goldie Hawn Goldie Hawn
Herself (archive footage)
Edith Head Edith Head
Herself (archive footage)
Lillian Hellman Lillian Hellman
Herself - Blacklisted Screenwriter (archive footage)
Justin Henry Justin Henry
Himself (archive footage)
Audrey Hepburn Audrey Hepburn
Herself (archive footage)
Charlton Heston Charlton Heston
Himself (archive footage)
Dustin Hoffman Dustin Hoffman
Himself (archive footage)
Philip Seymour Hoffman Philip Seymour Hoffman
Himself (archive footage)
Bob Hope Bob Hope
Himself (archive footage)
Anthony Hopkins Anthony Hopkins
Himself (archive footage)
Ron Howard Ron Howard
Himself (archive footage)
Hugh Hudson Hugh Hudson
Himself (archive footage)
Rock Hudson Rock Hudson
Himself (archive footage)
Linda Hunt Linda Hunt
Herself (archive footage)
Holly Hunter Holly Hunter
Herself (archive footage)
John Huston John Huston
Himself (archive footage)
Amy Irving Amy Irving
Herself (archive footage)
James Ivory James Ivory
Himself (archive footage)
Ben Johnson Ben Johnson
Himself (archive footage)
Angelina Jolie Angelina Jolie
Herself (archive footage)
Danny Kaye Danny Kaye
Himself (archive footage)
Buster Keaton Buster Keaton
Himself (archive footage)
Gene Kelly Gene Kelly
Himself (archive footage)
Grace Kelly Grace Kelly
Herself (archive footage)
Deborah Kerr Deborah Kerr
Herself (archive footage)
Nicole Kidman Nicole Kidman
Herself (archive footage)
Sally Kirkland Sally Kirkland
Herself (archive footage)
Akira Kurosawa Akira Kurosawa
Himself (archive footage)
Diane Ladd Diane Ladd
Herself (archive footage)
Burt Lancaster Burt Lancaster
Himself (archive footage)
Diane Lane Diane Lane
Herself (archive footage)
Ang Lee Ang Lee
Himself (archive footage)
Janet Leigh Janet Leigh
Herself (archive footage)
Jack Lemmon Jack Lemmon
Himself (archive footage)
Jerry Lewis Jerry Lewis
Himself (archive footage)
Sacheen Littlefeather Sacheen Littlefeather
Herself (archive footage)
Harold Lloyd Harold Lloyd
Himself (archive footage)
Sophia Loren Sophia Loren
Herself (archive footage)
George Lucas George Lucas
Himself (archive footage)
Sidney Lumet Sidney Lumet
Himself (archive footage)
Ali MacGraw Ali MacGraw
Herself (archive footage)
Henry Mancini Henry Mancini
Himself (archive footage)
Dean Martin Dean Martin
Himself (archive footage)
Steve Martin Steve Martin
Himself (archive footage)
Lee Marvin Lee Marvin
Himself (archive footage)
Groucho Marx Groucho Marx
Himself (archive footage)
Marsha Mason Marsha Mason
Herself (archive footage)
Walter Matthau Walter Matthau
Himself (archive footage)
Louis B. Mayer Louis B. Mayer
Himself - MGM Studio Head (archive footage)
Joseph McCarthy Joseph McCarthy
Himself - U.S. Senator (archive footage)
Hattie McDaniel Hattie McDaniel
Herself (archive footage)
Mary McDonnell Mary McDonnell
Herself (archive footage)
Steve McQueen Steve McQueen
Himself (archive footage)
Bette Midler Bette Midler
Herself (archive footage)
Sarah Miles Sarah Miles
Herself (archive footage)
Roger Moore Roger Moore
Himself (archive footage)
Rita Moreno Rita Moreno
Herself (archive footage)
Liam Neeson Liam Neeson
Himself (archive footage)
Paul Newman Paul Newman
Himself (archive footage)
Jack Nicholson Jack Nicholson
Himself (archive footage)
Nick Nolte Nick Nolte
Himself (archive footage)
Donald O'Connor Donald O'Connor
Himself (archive footage)
Peter O'Toole Peter O'Toole
Himself (archive footage)
Laurence Olivier Laurence Olivier
Himself (archive footage)
Gregory Peck Gregory Peck
Himself (archive footage)
Valerie Perrine Valerie Perrine
Herself (archive footage)
Wolfgang Petersen Wolfgang Petersen
Himself (archive footage)
Sidney Poitier Sidney Poitier
Himself (archive footage)
Sydney Pollack Sydney Pollack
Himself (archive footage)
Cole Porter Cole Porter
Himself (archive footage)
Richard Pryor Richard Pryor
Himself - Co-Host, 1977 (archive footage)
Martha Raye Martha Raye
Herself (archive footage)
Ronald Reagan Ronald Reagan
Himself (archive footage)
Vanessa Redgrave Vanessa Redgrave
Herself (archive footage)
Donna Reed Donna Reed
Herself (archive footage)
Debbie Reynolds Debbie Reynolds
Herself (archive footage)
Trent Reznor Trent Reznor
Himself (archive footage)
Hal Roach Hal Roach
Himself (archive footage)
Jason Robards Jason Robards
Himself (archive footage)
Julia Roberts Julia Roberts
Herself (archive footage)
Edward G. Robinson Edward G. Robinson
Himself (archive footage)
Chris Rock Chris Rock
Himself (archive footage)
Ginger Rogers Ginger Rogers
Herself (archive footage)
Cesar Romero Cesar Romero
Himself (archive footage)
Atticus Ross Atticus Ross
Himself (archive footage)
Diana Ross Diana Ross
Herself (archive footage)
Herbert Ross Herbert Ross
Himself (archive footage)
Gena Rowlands Gena Rowlands
Herself (archive footage)
Mark Rydell Mark Rydell
Himself (archive footage)
Eva Marie Saint Eva Marie Saint
Herself (archive footage)
Bert Schneider Bert Schneider
Himself (archive footage)
Martin Scorsese Martin Scorsese
Himself (archive footage)
George Segal George Segal
Himself (archive footage)
David Seidler David Seidler
Himself (archive footage)
Tom Selleck Tom Selleck
Himself (archive footage)
Jim Sheridan Jim Sheridan
Himself (archive footage)
Frank Sinatra Frank Sinatra
Himself (archive footage)
Steven Soderbergh Steven Soderbergh
Himself (archive footage)
Sissy Spacek Sissy Spacek
Herself (archive footage)
Sylvester Stallone Sylvester Stallone
Himself (archive footage)
Barbara Stanwyck Barbara Stanwyck
Herself (archive footage)
Rod Steiger Rod Steiger
Himself (archive footage)
James Stewart James Stewart
Himself (archive footage)
Vittorio Storaro Vittorio Storaro
Himself (archive footage)
Meryl Streep Meryl Streep
Herself (archive footage)
Barbra Streisand Barbra Streisand
Herself (archive footage)
Elizabeth Taylor Elizabeth Taylor
Herself (archive footage)
Emma Thompson Emma Thompson
Herself (archive footage)
Gene Tierney Gene Tierney
Herself (archive footage)
Dimitri Tiomkin Dimitri Tiomkin
Himself (archive footage)
Spencer Tracy Spencer Tracy
Himself (archive footage)
John Travolta John Travolta
Himself (archive footage)
Twiggy Twiggy
Herself (archive footage)
Cicely Tyson Cicely Tyson
Herself (archive footage)
Liv Ullmann Liv Ullmann
Herself (archive footage)
King Vidor King Vidor
Himself (archive footage)
Jack L. Warner Jack L. Warner
Himself (archive footage)
Denzel Washington Denzel Washington
Himself (archive footage)
John Wayne John Wayne
Himself (archive footage)
Raquel Welch Raquel Welch
Herself (archive footage)
Billy Wilder Billy Wilder
Himself (archive footage)
Robin Williams Robin Williams
Himself (archive footage)
Tennessee Williams Tennessee Williams
Himself (archive footage)
Kate Winslet Kate Winslet
Herself (archive footage)
Shelley Winters Shelley Winters
Herself (archive footage)
Robert Wise Robert Wise
Himself (archive footage)
Alfre Woodard Alfre Woodard
Herself (archive footage)
Joanne Woodward Joanne Woodward
Herself (archive footage)
Loretta Young Loretta Young
Herself (archive footage)
Renée Zellweger Renée Zellweger
Herself (archive footage)
Fred Zinnemann Fred Zinnemann
Himself (archive footage)
« مشاهده تمام عوامل و بازیگران »

اطلاعات کلی

Information
ژانر :مستند , تاریخی
گروه سنی :-
رنگ :Color
زمان :87 دقیقه
کشور :آمریکا
زبان :انگلیسی
فرمت :mkv
آخر هفته :-
بودجه :-
سود :-
تاریخ انتشار :1 March 2014

ثبت نظر / نظرات

Comments
لطفا ابتدا وارد سایت شوید یا ثبت نام نمایید

هیچ نظری ثبت نشده است

فیلم های مشابه

Simples
Free Solo

Free Solo - (2018)

خلاصه داستان : این مستند درباره "الکس هانولد" اولین نفری که بدون هیچگونه تجهیزات ایمنی از سخت‌ترین صخره‌ جهان بالا رفته و...
8.6
ژانر : مستند
رتبه : 8.6/10 از 5218 کاربر
The Panama Papers

The Panama Papers - (2018)

خلاصه داستان : این مستند درباره بزرگترین رسوایی فساد در تاریخ و صدها خبرنگار را به تصویر می کشد که زندگیشان را برای فهمیدن داستان به خطر انداخته‌ اند و...
7.6
ژانر : مستند
رتبه : 7.6/10 از 87 کاربر
RBG

RBG - (2018)

خلاصه داستان : این مستند به بررسی زندگی و حرفه‌ کاری "روث بیدر گینزبرگ" دومین زن قاضی دیوان عالی بعد از "سندرا دی اوکانر" می‌پردازد ، "گینزب ...
7.6
ژانر : مستند  |  زندگی نامه
رتبه : 7.6/10 از 4896 کاربر
The White Diamond

The White Diamond - (2004)

خلاصه داستان : مستندی درباره ماجراجویی بزرگ در جنگلهای بارانی دکتر گراهان دورینگتون در سفری به مرکز گویانا سعی دارد تا اختراع بزرگ خود را به پرواز در بیاورد و/ ...
7.5
ژانر : مستند
رتبه : 7.5/10 از 3973 کاربر
Fahrenheit 11/9

Fahrenheit 11/9 - (2018)

خلاصه داستان : این مستند نگاهی تحریک آمیز و همچنین کمدی را نسبت به زمانی که ما در آن زندگی می‌کنیم نشان می‌دهد و 2 مورد از مهم‌ترین سوالاتی را که در زمان ریاست جمهور ...
5.9
ژانر : مستند
رتبه : 5.9/10 از 5642 کاربر
They Shall Not Grow Old

They Shall Not Grow Old - (2018)

خلاصه داستان : در این مستند شاهد تصاویر بازسازی و رنگی شده جنگ جهانی اول هستیم که بسیاری از این تصاویر تا قبل از این دیده نشده بودند و...
8.7
ژانر : مستند  |  تاریخی  |  جنگی
رتبه : 8.7/10 از 4549 کاربر
ادامه / دانلود کارگردان : Peter Jackson
ستارگان : -
The End of the Line

The End of the Line - (2009)

خلاصه داستان : روبرت موری فیلمساز مستند اثر ویران کننده ای را که ماهیگیری در جمعیت ماهیان جهان داشته بررسی می کند و نقد میکند و باور دارد که باید به شدت با اقدام ب ...
7.5
ژانر : مستند
رتبه : 7.5/10 از 990 کاربر
Free SoloThe Panama PapersRBGThe White DiamondFahrenheit 11/9They Shall Not Grow OldThe End of the Line