دانلود سریال Jane the Virgin (2014– ) - ❶سایت دانلود رایگان فیلم و سریال دارک مووی

Rating: 4.6  ‎Review by دارک مووی

BluRay 720p - 1080p
Maze Runner: The Death Cure
BluRay 720p - 1080p
You Were Never Really Here
BluRay 720p - 1080p
The Post
BluRay 720p - 1080p
Phantom Thread
BluRay 720p - 1080p
Molly's Game
BluRay 720p - 1080p
The Greatest Showman
Jane the Virgin
خلاصه داستان : داستان سریال درباره یک دختر مذهبی و سختکوش هست که اتفاقی به لقاح مصنوعی باردار میشود و...
افزودن به لیست
جوایز و نامزدها
Won 1 Golden Globe. Another 12 wins & 39 nominations.

عوامل و بازیگران

Actors
Gina Rodriguez Gina Rodriguez
Jane Villanueva / ... (68 episodes, 2014-2017)
Yael Grobglas Yael Grobglas
Petra Solano / ... (67 episodes, 2014-2017)
Justin Baldoni Justin Baldoni
Rafael Solano / ... (67 episodes, 2014-2017)
Andrea Navedo Andrea Navedo
Xiomara Villanueva / ... (66 episodes, 2014-2017)
Ivonne Coll Ivonne Coll
Alba Villanueva / ... (65 episodes, 2014-2017)
Jaime Camil Jaime Camil
Rogelio De La Vega / ... (65 episodes, 2014-2017)
Anthony Mendez Anthony Mendez
Narrator (64 episodes, 2014-2017)
Brett Dier Brett Dier
Michael Cordero Jr. (56 episodes, 2014-2017)
Yara Martinez Yara Martinez
Dr. Luisa Alver (30 episodes, 2014-2017)
Priscilla Barnes Priscilla Barnes
Magda (28 episodes, 2014-2016)
Jenna Ortega Jenna Ortega
Young Jane (23 episodes, 2014-2017)
Diane Guerrero Diane Guerrero
Lina (22 episodes, 2014-2017)
Wes Armstrong Wes Armstrong
Scott (22 episodes, 2015-2017)
Bridget Regan Bridget Regan
Rose (22 episodes, 2014-2017)
Azie Tesfai Azie Tesfai
Nadine Hansan (21 episodes, 2014-2016)
Shelly Bhalla Shelly Bhalla
Krishna (17 episodes, 2015-2017)
Christopher Allen Christopher Allen
Dennis Chambers (13 episodes, 2016-2017)
Norma Maldonado Norma Maldonado
Director (13 episodes, 2015-2017)
Megan Ketch Megan Ketch
Susanna Barnett (12 episodes, 2015-2016)
Greg Collins Greg Collins
Armstrong / ... (12 episodes, 2014-2016)
Joseph Sanders Joseph Sanders
Four-Year-Old Mateo (11 episodes, 2017)
Catherine Toribio Catherine Toribio
Teen Xiomara / ... (11 episodes, 2015-2017)
Brian Dare Brian Dare
Luca (11 episodes, 2014-2016)
Melanie Mayron Melanie Mayron
Marlene Donaldson (10 episodes, 2016-2017)
Keller Wortham Keller Wortham
Esteban Santiago (10 episodes, 2014-2016)
Christopher Corbin Christopher Corbin
Ivan (10 episodes, 2014-2015)
Judy Reyes Judy Reyes
Dina Milagro (10 episodes, 2015-2017)
Lillianna Valenzuela Lillianna Valenzuela
Young Jane / ... (10 episodes, 2015-2017)
Johnny Messner Johnny Messner
Chuck (9 episodes, 2017)
Alano Miller Alano Miller
Aaron Zazo / ... (9 episodes, 2014-2015)
Alfonso DiLuca Alfonso DiLuca
Jorge (9 episodes, 2016-2017)
Carlo Rota Carlo Rota
Emilio Solano (10 episodes, 2014-2015)
Ricardo Chavira Ricardo Chavira
Bruce (8 episodes, 2016-2017)
Mia Allan Mia Allan
Anna (8 episodes, 2017)
Montse Hernandez Montse Hernandez
Teenage Jane (8 episodes, 2014-2016)
Ella Allan Ella Allan
Ellie (8 episodes, 2017)
Rudy Martinez Rudy Martinez
Production Assistant (8 episodes, 2016-2017)
Michael Rady Michael Rady
Lachlan Moore (8 episodes, 2014-2016)
Justina Machado Justina Machado
Darci Factor (7 episodes, 2016-2017)
Mat Vairo Mat Vairo
Derek / ... (7 episodes, 2016)
Fabiana Udenio Fabiana Udenio
Elena Di Nola (8 episodes, 2015-2016)
Camille Collard Camille Collard
Frankie (7 episodes, 2014-2015)
Adam Rodriguez Adam Rodriguez
Jonathan Chavez (7 episodes, 2015-2016)
Max Bird-Ridnell Max Bird-Ridnell
Milos (6 episodes, 2014-2015)
Sheila Carrasco Sheila Carrasco
Dana Peruzzi (6 episodes, 2017)
Greice Santo Greice Santo
Blanca (6 episodes, 2014-2015)
Francisco San Martin Francisco San Martin
Fabian (6 episodes, 2017)
Sofia Pernas Sofia Pernas
Catalina (5 episodes, 2016-2017)
Angie Cepeda Angie Cepeda
Adriana Chavando (5 episodes, 2016)
Rosie Garcia Rosie Garcia
Young Alba (5 episodes, 2015-2016)
Vanessa Merrell Vanessa Merrell
Valeria (5 episodes, 2014-2016)
Veronica Merrell Veronica Merrell
Victoria (5 episodes, 2014-2016)
Oliver Vaquer Oliver Vaquer
Professor Blake (5 episodes, 2015-2016)
Cate Cohen Cate Cohen
Senior Network Executive (5 episodes, 2015-2016)
Vanessa Mizzone Vanessa Mizzone
Sonogram Tech / ... (5 episodes, 2014-2017)
Ryan Devlin Ryan Devlin
Billy Cordero (4 episodes, 2014-2015)
Elisabeth Röhm Elisabeth Röhm
Eileen (4 episodes, 2017)
Molly Hagan Molly Hagan
Patricia Cordero (4 episodes, 2016-2017)
Rachel DiPillo Rachel DiPillo
Andie (4 episodes, 2015)
Leslie Simms Leslie Simms
Sister Margaret (4 episodes, 2014-2015)
Arianna Ortiz Arianna Ortiz
Fiona (4 episodes, 2015-2016)
Dennis Mencia Dennis Mencia
Young Mateo / ... (4 episodes, 2015-2016)
Michelle Twarowska Michelle Twarowska
Nurse Helga / ... (4 episodes, 2016-2017)
Jim Boeven Jim Boeven
Henchman #1 (4 episodes, 2015)
Brian Jordan Alvarez Brian Jordan Alvarez
Wesley Masters / ... (4 episodes, 2015-2016)
Craig Lee Thomas Craig Lee Thomas
Elvis (4 episodes, 2017)
Jorge Diaz Jorge Diaz
JD Guzman (4 episodes, 2015-2016)
Rita Moreno Rita Moreno
Liliana De La Vega (4 episodes, 2015-2016)
Phil Tyler Phil Tyler
Cop (4 episodes, 2015)
Minka Kelly Minka Kelly
Abbey Whitman (3 episodes, 2017)
Ana de la Reguera Ana de la Reguera
Paola (3 episodes, 2016)
Cheech Marin Cheech Marin
Edward (3 episodes, 2015)
Maya Kazan Maya Kazan
Chloe Leland (3 episodes, 2017)
Evan Todd Evan Todd
Jeremy Howe (3 episodes, 2017)
Nicholas Gonzalez Nicholas Gonzalez
Marco Esquivel (3 episodes, 2014-2015)
Kate del Castillo Kate del Castillo
Luciana Leon (3 episodes, 2015)
Jane Seymour Jane Seymour
Amanda Elaine (3 episodes, 2015-2016)
David Castaneda David Castaneda
Nicholas (3 episodes, 2014-2015)
Vanessa Vander Pluym Vanessa Vander Pluym
Juicy Jordan (3 episodes, 2015)
Alison Fernandez Alison Fernandez
Young Jane (3 episodes, 2016-2017)
Carla Vega Carla Vega
Detective Oliva (3 episodes, 2016)
Willow Geer Willow Geer
Sister Theresa (3 episodes, 2014-2015)
Dayrin Martinez Dayrin Martinez
Young Lina (3 episodes, 2015-2017)
Layla Alizada Layla Alizada
Regina (3 episodes, 2015-2016)
Ada Luz Pla Ada Luz Pla
Telemasivo V.P. (3 episodes, 2016)
Mike Kalinowski Mike Kalinowski
Tripp (3 episodes, 2017)
Susan Ortiz Susan Ortiz
Doctor Soriano / ... (3 episodes, 2014-2015)
Rachel Andersen Rachel Andersen
Mrs. Taub (3 episodes, 2017)
Tammy Caplan Tammy Caplan
Betty (3 episodes, 2015)
Aiden Fernandes Aiden Fernandes
Mateo / ... (3 episodes, 2016-2017)
Kristen Henry King Kristen Henry King
J.J. / ... (3 episodes, 2015-2016)
Ana Dela Cruz Ana Dela Cruz
Dr. Garcia (3 episodes, 2015-2017)
Carla Vila Carla Vila
Director (3 episodes, 2017)
Stephanie Nash Stephanie Nash
Gwen Conway (3 episodes, 2017)
Michael Dearie Michael Dearie
Ike (3 episodes, 2017)
Yvonne Orji Yvonne Orji
Stacy (2 episodes, 2017)
Charo Charo
Charo (2 episodes, 2016)
Kathleen York Kathleen York
Angelique Harper (2 episodes, 2015-2016)
Castulo Guerra Castulo Guerra
Grandpa De La Vega (2 episodes, 2016)
Tina Casciani Tina Casciani
Melissa De La Vega (2 episodes, 2014)
Marcelo Tubert Marcelo Tubert
Pablo Alonso Segura (2 episodes, 2016)
Lex Medlin Lex Medlin
Jerry / ... (2 episodes, 2016)
Erinn Westbrook Erinn Westbrook
Natalie Tanner (2 episodes, 2016)
Alex Fernandez Alex Fernandez
Father Gustavo (2 episodes, 2016-2017)
Alex Loynaz Alex Loynaz
Steven (2 episodes, 2015)
Jason Huber Jason Huber
Jason Tartuffe / ... (2 episodes, 2016)
Will Bethencourt Will Bethencourt
Ricky (2 episodes, 2015)
Nicole J. Butler Nicole J. Butler
Gabrielle (2 episodes, 2015)
Luis Cordova Luis Cordova
Teen Rogelio (2 episodes, 2016-2017)
Jessica Caban Jessica Caban
Sonia (2 episodes, 2016-2017)
Richard Shelton Richard Shelton
Arnaud (2 episodes, 2016-2017)
Dannay Rodriguez Dannay Rodriguez
Tess (2 episodes, 2017)
Sarah Delgado Sarah Delgado
Meg (2 episodes, 2014-2015)
Jonathan Ohye Jonathan Ohye
Eric Wu (2 episodes, 2015)
Kara Wang Kara Wang
Alice Maxwell (2 episodes, 2016-2017)
Lidia Porto Lidia Porto
Chepa (2 episodes, 2015-2016)
Christopher Salazar Christopher Salazar
Attorney / ... (2 episodes, 2015)
Christiane Georgi Christiane Georgi
Mystery Woman (2 episodes, 2015)
Carrie Madsen Carrie Madsen
Diane (2 episodes, 2015)
Joe LoCicero Joe LoCicero
Don Quixote Stripper / ... (2 episodes, 2016-2017)
Justin Cuomo Justin Cuomo
Detective #2 / ... (2 episodes, 2016)
Marri Savinar Marri Savinar
Lilah (2 episodes, 2016)
Gloria Calderon Kellett Gloria Calderon Kellett
Network Executive (2 episodes, 2017)
Devin Crittenden Devin Crittenden
Swashbuckling Shawn (2 episodes, 2017)
Maxwell Loeb Maxwell Loeb
Vince (2 episodes, 2016)
Jack Guzman Jack Guzman
Dean (2 episodes, 2015)
Christina DeRosa Christina DeRosa
Astrid (2 episodes, 2017)
Richard Varga Richard Varga
Vice President (2 episodes, 2017)
Carlos Alazraqui Carlos Alazraqui
Dr. Jorge Pizano Moncada / ... (2 episodes, 2015)
Claudia de Vasco Claudia de Vasco
Instructor (2 episodes, 2015)
Russell Charles Pitts Russell Charles Pitts
Nick (2 episodes, 2016)
Jamila Webb Jamila Webb
Nora (2 episodes, 2014-2015)
Madison Rojas Madison Rojas
Five-Year-Old Mateo (2 episodes, 2015-2016)
Mercedes Cornett Mercedes Cornett
Isla (2 episodes, 2017)
Michelle Castillo Michelle Castillo
Costumer (2 episodes, 2016)
Joseph Piccuirro Joseph Piccuirro
Trevor (2 episodes, 2016)
Michael Hyland Michael Hyland
Ben (2 episodes, 2014-2015)
Phillip Jordan Phillip Jordan
Van (2 episodes, 2017)
Mercedes Colon Mercedes Colon
Freda Alonso (2 episodes, 2016-2017)
Kim Yarbrough Kim Yarbrough
Fan / ... (2 episodes, 2014-2017)
Azur-De Azur-De
Savannah's Mom (2 episodes, 2015)
Osa Wallander Osa Wallander
Velma (2 episodes, 2016)
LeShay N. Tomlinson LeShay N. Tomlinson
Director (2 episodes, 2017)
Racheal Seymour Racheal Seymour
Detective Borders / ... (2 episodes, 2015-2017)
Julianna Barninger Julianna Barninger
Junior Network Executive (2 episodes, 2015)
Katherine Boecher Katherine Boecher
Henry's Mom (2 episodes, 2015)
Sarah Buehler Sarah Buehler
Lily's Mom (2 episodes, 2015)
Marisa Chen Moller Marisa Chen Moller
Tanner's Mom (2 episodes, 2015)
Deniz Akdeniz Deniz Akdeniz
Alex (2 episodes, 2017)
Nilla Elizabeth Watkins Nilla Elizabeth Watkins
Nurse Helen (2 episodes, 2015)
Paul Nobrega Paul Nobrega
Dr. Hillcroft (2 episodes, 2015)
Blaine Gray Blaine Gray
Michael's Doctor (2 episodes, 2016)
Eugene Young Eugene Young
Tech Guy (2 episodes, 2015)
Joshua Chang Joshua Chang
Danny Zhao (2 episodes, 2017)
Baby Adam Baby Adam
Mateo (2 episodes, 2015)
Andrew Matarazzo Andrew Matarazzo
Flaco (2 episodes, 2017)
David Bisbal David Bisbal
Himself (1 episode, 2015)
Nia Vardalos Nia Vardalos
Barbara (1 episode, 2015)
Kelly Rutherford Kelly Rutherford
Leslie (1 episode, 2016)
Angela Oh Angela Oh
Megyn Kelly Lee, Moderator (1 episode, 2017)
Melinda Page Hamilton Melinda Page Hamilton
Alexis Falco (1 episode, 2015)
Kathleen Wilhoite Kathleen Wilhoite
Wendy (1 episode, 2015)
Jose Diaz-Balart Jose Diaz-Balart
Jose Diaz-Balart (1 episode, 2016)
Derek Hough Derek Hough
Salsa Dancer (1 episode, 2016)
Denise Richards Denise Richards
Denise Richards (1 episode, 2016)
Charlyne Yi Charlyne Yi
Angela (1 episode, 2016)
Danny Woodburn Danny Woodburn
Donnie 'The Jaguar' Shapiro (1 episode, 2017)
Gloria Estefan Gloria Estefan
Herself (1 episode, 2016)
Dot-Marie Jones Dot-Marie Jones
Magda's Friend (1 episode, 2016)
Nadine Ellis Nadine Ellis
(1 episode, 2017)
Tony Plana Tony Plana
Father Ortega (1 episode, 2014)
Mariah Buzolin Mariah Buzolin
Stephanie (1 episode, 2015)
Kesha Kesha
Annabelle (1 episode, 2015)
Carmen Electra Carmen Electra
Carmen Electra (1 episode, 2016)
Emilio Estefan Jr. Emilio Estefan Jr.
Himself (1 episode, 2016)
Daniel Roebuck Daniel Roebuck
Michael Cordero Sr. (1 episode, 2016)
John Salley John Salley
John (1 episode, 2016)
Tyler Posey Tyler Posey
Adam (1 episode, 2017)
Paulina Rubio Paulina Rubio
Paulina Rubio (1 episode, 2014)
Emily Baldoni Emily Baldoni
Classmate (1 episode, 2015)
Ava Davila Ava Davila
Future Six-Year-Old Daughter (1 episode, 2015)
Britney Spears Britney Spears
Britney Spears (1 episode, 2015)
Brooke Burke-Charvet Brooke Burke-Charvet
Brooke Burke-Charvet (1 episode, 2016)
Lee Reherman Lee Reherman
Lee (1 episode, 2016)
Miles Gaston Villanueva Miles Gaston Villanueva
Sam (1 episode, 2016)
Mackenzie Marsh Mackenzie Marsh
Carly (1 episode, 2017)
Juanes Juanes
Elliot Lantana (1 episode, 2014)
Bob Clendenin Bob Clendenin
Bar Patron (1 episode, 2015)
Joyful Drake Joyful Drake
Dr. Bolton (1 episode, 2015)
Kristen O'Meara Kristen O'Meara
Leah (1 episode, 2015)
Megan Park Megan Park
Dr. Damprey (1 episode, 2015)
Diego Boneta Diego Boneta
Dax (1 episode, 2016)
Graham Clarke Graham Clarke
Gus (1 episode, 2016)
Senta Moses Mikan Senta Moses Mikan
Tammy (1 episode, 2016)
Cheryl Burke Cheryl Burke
Cheryl Burke (1 episode, 2017)
Julie Berman Julie Berman
Candyce (1 episode, 2014)
Daniel Kash Daniel Kash
Dr. Spinoza (1 episode, 2014)
Michael Galante Michael Galante
Alex Mendez (1 episode, 2015)
Andrew Lee Andrew Lee
Man on the Bus (1 episode, 2015)
Daisy McCrackin Daisy McCrackin
Other Mommy (1 episode, 2015)
Donnabella Mortel Donnabella Mortel
Nurse Gina (1 episode, 2015)
Debbie Allen Debbie Allen
Beverly Flores (1 episode, 2016)
Emebeit Beyene Emebeit Beyene
Waitress (1 episode, 2016)
Elias Janssen Elias Janssen
Four-Year-Old Rafael (1 episode, 2016)
Jon Klaft Jon Klaft
Waiter (1 episode, 2016)
Jose Moreno Brooks Jose Moreno Brooks
Greg (1 episode, 2016)
Nishi Munshi Nishi Munshi
Izzie Hillcroft (1 episode, 2016)
Jason Sims-Prewitt Jason Sims-Prewitt
Nurse (1 episode, 2016)
Skylar T. Adams Skylar T. Adams
Tom (1 episode, 2014)
Lynn Adrianna Lynn Adrianna
Nosy Woman (1 episode, 2015)
Linn Bjornland Linn Bjornland
Heidi Von Ocher (1 episode, 2015)
Brittani Ebert Brittani Ebert
Polly (1 episode, 2015)
Karl T. Wright Karl T. Wright
Mr. Baird (1 episode, 2015)
Chad James Buchanan Chad James Buchanan
McBaskets (1 episode, 2016)
Maggie Gwin Maggie Gwin
Swim Instructor (1 episode, 2016)
Raquel Montero Raquel Montero
Emma Lazarus (1 episode, 2016)
Francesca Santoro Francesca Santoro
Young Elena (1 episode, 2016)
Mandy Levin Mandy Levin
Laura (1 episode, 2017)
Tim Banning Tim Banning
Man Nearby (1 episode, 2015)
Sandra Seeling Sandra Seeling
Gerta (1 episode, 2015)
Bruno Amato Bruno Amato
Security Guard (1 episode, 2016)
Doreen Calderon Doreen Calderon
Preschool Supervisor (1 episode, 2016)
Robbie Davidson Robbie Davidson
Evan Hutchinson (1 episode, 2016)
Bruno Mars Bruno Mars
Himself (1 episode, 2016)
Alvaro Martinez Alvaro Martinez
Child (1 episode, 2016)
Doris Morgado Doris Morgado
Estela (1 episode, 2016)
Adryella Perez Adryella Perez
Susan B. Anthony (1 episode, 2016)
Stephanie Koenig Stephanie Koenig
Host (1 episode, 2017)
Susan Flynn Susan Flynn
Roxanna (1 episode, 2014)
Anton Narinskiy Anton Narinskiy
Adonis (1 episode, 2014)
Leaha Boschen Leaha Boschen
Acupuncturist (1 episode, 2015)
John Burke John Burke
Graham Falco (1 episode, 2015)
Garret Davis Garret Davis
Vet on the Bus (1 episode, 2015)
Jeffrey De Serrano Jeffrey De Serrano
Alex (1 episode, 2015)
Rachel DeGenaro Rachel DeGenaro
Sonogram Tech (1 episode, 2015)
Samantha Eggers Samantha Eggers
Birgit (1 episode, 2015)
Claude Knowlton Claude Knowlton
Gabriel (1 episode, 2015)
Kaiwi Lyman-Mersereau Kaiwi Lyman-Mersereau
Zed (1 episode, 2015)
Brien Perry Brien Perry
Officer J. Harris (1 episode, 2015)
Bella Popa Bella Popa
Shelly (1 episode, 2015)
Lizz Carter Lizz Carter
Layla Vane (1 episode, 2016)
Irene DeBari Irene DeBari
Mother Constantine (1 episode, 2016)
Thai Douglas Thai Douglas
Detective #1 (1 episode, 2016)
Eric Emmanuel Eric Emmanuel
Sergio (1 episode, 2016)
Amy Higgins Amy Higgins
Contractor (1 episode, 2016)
Tina Morasco Tina Morasco
Mrs. Hutchinson (1 episode, 2016)
Julie Pearl Julie Pearl
Account Exec (1 episode, 2016)
Tarina Pouncy Tarina Pouncy
School Director (1 episode, 2016)
Sarah Jorge León Sarah Jorge León
Adrianna (1 episode, 2017)
Mike Rylander Mike Rylander
Rude Man (1 episode, 2017)
Carmen Carrera Carmen Carrera
Eva (1 episode, 2014)
Jaret Sacrey Jaret Sacrey
EMT (1 episode, 2014)
Kamilla Alnes Kamilla Alnes
Woman (1 episode, 2015)
Christopher Amitrano Christopher Amitrano
Tony Vaughn (1 episode, 2015)
Isabella Camil Isabella Camil
Flavia (1 episode, 2015)
Samantha Esteban Samantha Esteban
Captain Garcia (1 episode, 2015)
Josh Evans Josh Evans
Line Cook (1 episode, 2015)
A.J. Tannen A.J. Tannen
Businessman (1 episode, 2015)
Jim Wilkey Jim Wilkey
Bus Driver (1 episode, 2015)
Clinton Jackson Clinton Jackson
Swat Captain (1 episode, 2016)
Kelli Kirkland Kelli Kirkland
Eileen Hatcher (1 episode, 2016)
Philip Lawrence Philip Lawrence
Himself - Bruno Mars's Pianist (1 episode, 2016)
Casey Nelson Casey Nelson
Cop (1 episode, 2016)
Kate Orsini Kate Orsini
Snooty Mom (1 episode, 2016)
Mary Ramsey Mary Ramsey
Choreographer (1 episode, 2016)
Kassandra Voyagis Kassandra Voyagis
Young Sister Constantine (1 episode, 2016)
Amanda Westlake Amanda Westlake
Woman (1 episode, 2016)
Alison Trumbull Alison Trumbull
Jackson's Mom (1 episode, 2017)
Bart Braverman Bart Braverman
Priest (1 episode, 2014)
Jalene Goodwin Jalene Goodwin
Bride (1 episode, 2014)
Beth Hall Beth Hall
Olivia (1 episode, 2014)
Butch Klein Butch Klein
Jim (1 episode, 2014)
Kyra Locke Kyra Locke
Female Executive (1 episode, 2014)
Chris Aquilino Chris Aquilino
Beau (1 episode, 2015)
Jason Boegh Jason Boegh
Director (1 episode, 2015)
Ursula Burton Ursula Burton
Danielle Sullivan (1 episode, 2015)
Al Coronel Al Coronel
Dr. Peters (1 episode, 2015)
Ryan W. Garcia Ryan W. Garcia
Javier (1 episode, 2015)
Amanda George Amanda George
Taylor (1 episode, 2015)
Nick Hart Nick Hart
Dan (1 episode, 2015)
Hugh B. Holub Hugh B. Holub
Officiant (1 episode, 2015)
David Huey David Huey
Announcer (1 episode, 2015)
Corie Vickers Corie Vickers
Embeth Balthazar (1 episode, 2015)
Gabriela Banus Gabriela Banus
Marie Antionette (1 episode, 2016)
Jill Basey Jill Basey
Random Nun (1 episode, 2016)
Phredley Brown Phredley Brown
Himself - Bruno Mars's Bassist (1 episode, 2016)
Patrick Cage II Patrick Cage II
Officer Knapp (1 episode, 2016)
Shvona Lavette Chung Shvona Lavette Chung
Avery Van Allen (1 episode, 2016)
Jesús Guevara Jesús Guevara
FDR (1 episode, 2016)
Bonnie Kolber Bonnie Kolber
Nurse (1 episode, 2016)
Carla Lomelín Carla Lomelín
Woman (1 episode, 2016)
Scott Michael Morgan Scott Michael Morgan
Property Manager (1 episode, 2016)
Cynthia Quiles Cynthia Quiles
Intern (1 episode, 2016)
Terryn Westbrook Terryn Westbrook
Teacher (1 episode, 2016)
Silvia Curiel Silvia Curiel
Señora Belen (1 episode, 2017)
Coryn Mabalot Coryn Mabalot
Mall Girl #1 (1 episode, 2017)
René Ashton René Ashton
Cop (1 episode, 2014)
Marlene Favela Marlene Favela
Best Supporting Actress (1 episode, 2014)
Andre Lowe Andre Lowe
Bride's Father (1 episode, 2014)
Tiffany Panhilason Tiffany Panhilason
Erika (1 episode, 2014)
Donna Pieroni Donna Pieroni
Nurse Sharon (1 episode, 2014)
Aria Pullman Aria Pullman
Hot Band Leader (1 episode, 2014)
Joe Souza Joe Souza
Male Executive (1 episode, 2014)
Chelsea Alden Chelsea Alden
Winnie (1 episode, 2015)
Tahlena Chikami Tahlena Chikami
Isabelle (1 episode, 2015)
Dominique Generaux Dominique Generaux
Female Employee (1 episode, 2015)
Clinton Hummel Clinton Hummel
Anton (1 episode, 2015)
Aaron Krebs Aaron Krebs
Forensic Tech (1 episode, 2015)
Elaine Loh Elaine Loh
Gretchen (1 episode, 2015)
Alex Lombard Alex Lombard
Whitney Devore (1 episode, 2015)
Sylvia Panacione Sylvia Panacione
Chelsea (1 episode, 2015)
Simona Williams Simona Williams
Irene (1 episode, 2015)
Salome Azizi Salome Azizi
Julie (1 episode, 2016)
Ben Belack Ben Belack
Customer #1 (1 episode, 2016)
Will Brandt Will Brandt
Chad (1 episode, 2016)
Robert Burgos Robert Burgos
White Judge #1 (1 episode, 2016)
Eileen Fogarty Eileen Fogarty
Woman in Line (1 episode, 2016)
Victoria Garcia-Kelleher Victoria Garcia-Kelleher
Segment Producer (1 episode, 2016)
Janai Johnson Janai Johnson
Lead Dancer (1 episode, 2016)
Marion Kerr Marion Kerr
Sister Julia (1 episode, 2016)
Aiden Lewandowski Aiden Lewandowski
Young Rogelio (1 episode, 2016)
Ricardo Mamood-Vega Ricardo Mamood-Vega
Louis XVI (1 episode, 2016)
Victor Manso Victor Manso
Freddy (1 episode, 2016)
Shannon McClung Shannon McClung
Mann (1 episode, 2016)
Sebrina Purcell Sebrina Purcell
Female Cop (1 episode, 2016)
Kathryn Winslow Kathryn Winslow
Saleswoman (1 episode, 2016)
Darren Bluestone Darren Bluestone
Ray (1 episode, 2017)
Ty Mayberry Ty Mayberry
Weatherman (1 episode, 2017)
Amanda Mayfield Amanda Mayfield
Mall Girl #2 (1 episode, 2017)
Craig Ng Craig Ng
Shaman (1 episode, 2017)
James William O'Halloran James William O'Halloran
Male Model (Ryan) (1 episode, 2017)
Denise Ryan-Sherman Denise Ryan-Sherman
Chuck's Lawyer (1 episode, 2017)
Kevin Ashworth Kevin Ashworth
Mr. Asterly (1 episode, 2014)
Madeline Bertani Madeline Bertani
Nosy Girl (1 episode, 2014)
Stacie Greenwell Stacie Greenwell
Sonogram Technician (1 episode, 2014)
Ethan Harris-Riggs Ethan Harris-Riggs
Teenage Boyfriend (1 episode, 2014)
Galicia Vaca Lopez Galicia Vaca Lopez
Female Employee (1 episode, 2014)
Britt Loren Britt Loren
Model-Type (1 episode, 2014)
Sabrina Perez Sabrina Perez
Female Presenter (1 episode, 2014)
Sarah Benoit Sarah Benoit
Nun (1 episode, 2015)
Michael Broderick Michael Broderick
Guard (1 episode, 2015)
Christopher Carroll Christopher Carroll
Gustav (1 episode, 2015)
Mario Corona Mario Corona
Churro Guy (1 episode, 2015)
Jessica Gardner Jessica Gardner
Childbirth Instructor (1 episode, 2015)
Keisuke Hoashi Keisuke Hoashi
Dr. Elliot (1 episode, 2015)
Charles Hoyes Charles Hoyes
Contractor (1 episode, 2015)
Fawnda McMahan Fawnda McMahan
UPS Woman (1 episode, 2015)
Lucas Kwan Peterson Lucas Kwan Peterson
Photographer (1 episode, 2015)
Peter Cornell Peter Cornell
Donny (1 episode, 2016)
Jami Ferreira Jami Ferreira
Rhonda (1 episode, 2016)
Carole Gutierrez Carole Gutierrez
Diana Chavez (1 episode, 2016)
Benjamin Hjelm Benjamin Hjelm
Brandon (1 episode, 2016)
Uma Incrocci Uma Incrocci
Another Woman In Line (1 episode, 2016)
Annie Korzen Annie Korzen
Mrs. Cohen (1 episode, 2016)
Andrea Lareo Andrea Lareo
Coco (1 episode, 2016)
Nirayl Stone Nirayl Stone
Ella's Mom (1 episode, 2016)
Catherine Taber Catherine Taber
Woman (1 episode, 2016)
Lisagaye Tomlinson Lisagaye Tomlinson
Doctor Lewis (1 episode, 2016)
Caryn Ward Caryn Ward
Customer #2 (1 episode, 2016)
Mari Weiss Mari Weiss
Sister Monica (1 episode, 2016)
Krizia Bajos Krizia Bajos
Caroline (1 episode, 2017)
Ungela Brockman Ungela Brockman
Lawyer (1 episode, 2017)
Minerva García Minerva García
Attendant (1 episode, 2017)
J.D. Hinton J.D. Hinton
Announcer (1 episode, 2017)
Fionn James Fionn James
Teenage Mateo (1 episode, 2017)
Clint Jung Clint Jung
Sensei (1 episode, 2017)
Maria Semple Maria Semple
Maria Semple (1 episode, 2017)
Tiffany Smith Tiffany Smith
Telemasivo Reporter (1 episode, 2017)
Fernando Aldaz Fernando Aldaz
Telenovela Male Star (1 episode, 2014)
Michelle Bonilla Michelle Bonilla
Ms. Rivas (1 episode, 2014)
Jordan Diambrini Jordan Diambrini
Superfly Date (1 episode, 2014)
David Haley David Haley
Another Cop (1 episode, 2014)
Joey Lanai Joey Lanai
Male Presenter (1 episode, 2014)
Isabella Marino Isabella Marino
Eva (1 episode, 2014)
Rolando Boyce Rolando Boyce
Cop (1 episode, 2015)
Jonathan Cahill Jonathan Cahill
Shifty Worker (1 episode, 2015)
Seth Laird Seth Laird
Security Guard (1 episode, 2015)
Jesus Ruiz Jesus Ruiz
Priest (1 episode, 2015)
Darin Toonder Darin Toonder
Mitchell Murray (1 episode, 2015)
Allen Walls Allen Walls
Wendy's Husband (1 episode, 2015)
Helen Wilson Helen Wilson
Clothilde (1 episode, 2015)
Mashka Wolfe Mashka Wolfe
Room Service Lady (1 episode, 2015)
Jenn An Jenn An
Engineer (1 episode, 2016)
Rishi Arya Rishi Arya
Dr. Sterling (1 episode, 2016)
Henry Barrial Henry Barrial
Dr. Grove (1 episode, 2016)
Matthew Patrick Davis Matthew Patrick Davis
Bobby (1 episode, 2016)
Tonatiuh Elizarraraz Tonatiuh Elizarraraz
Javi (1 episode, 2016)
Preston James Hillier Preston James Hillier
Officer Leon (1 episode, 2016)
Kenny Kelleher Kenny Kelleher
Customer #3 (1 episode, 2016)
Irina Maleeva Irina Maleeva
Nun (1 episode, 2016)
Ravi Naidu Ravi Naidu
ER Doctor (1 episode, 2016)
Alison Whitney Alison Whitney
Young Producer (1 episode, 2016)
Claudia Zielke Claudia Zielke
Nurse Wilma (1 episode, 2016)
Shamicka Benn Shamicka Benn
Moderator (1 episode, 2017)
Lincoln Bonilla Lincoln Bonilla
Chauncy (1 episode, 2017)
Katie Cofield Katie Cofield
Virginia (1 episode, 2017)
Nardeep Khurmi Nardeep Khurmi
Husband (1 episode, 2017)
Jay Montalvo Jay Montalvo
Priest (1 episode, 2017)
Nikki Snipper Nikki Snipper
Student (1 episode, 2017)
Omar Chavez Omar Chavez
Frantic PA (1 episode, 2014)
Maite Garcia Maite Garcia
Dr. Perez (1 episode, 2014)
Crystal Mantecon Crystal Mantecon
Telenovela Female Star (1 episode, 2014)
Melissa Marty Melissa Marty
Miami News Anchor (1 episode, 2014)
Jenny Schmidt Jenny Schmidt
Mrs. Flanagan (1 episode, 2014)
Yemi Cole Yemi Cole
Student #1 (1 episode, 2015)
Chris Dougherty Chris Dougherty
Forensic Linguist (1 episode, 2015)
Sara Erikson Sara Erikson
Instructor (1 episode, 2015)
Ray Garcia Ray Garcia
Choreographer (1 episode, 2015)
Melissa Jobe Melissa Jobe
Alice (1 episode, 2015)
Paul Hansen Kim Paul Hansen Kim
Dr. Huang (1 episode, 2015)
Chad Michaels Chad Michaels
Cher Impersonator (1 episode, 2015)
Iris Almario Iris Almario
Soledad Goldberg (1 episode, 2016)
Mark Jacob Chaitin Mark Jacob Chaitin
Room Service Guy (1 episode, 2016)
Bret Green Bret Green
Brad (1 episode, 2016)
Judy Kain Judy Kain
Barbara Fairwick (1 episode, 2016)
Lyle Kanouse Lyle Kanouse
Joey (1 episode, 2016)
Hina Khan Hina Khan
Front Desk Clerk (1 episode, 2016)
Mallory Low Mallory Low
Young Woman (1 episode, 2016)
Armando Molina Armando Molina
Byron (1 episode, 2016)
C.J. Ramirez C.J. Ramirez
Fan #1 (1 episode, 2016)
Elizabeth Rian Elizabeth Rian
Hotel Guest (1 episode, 2016)
Donnell Turner Donnell Turner
Handsome Customer (1 episode, 2016)
Brenda Arteaga-Walsh Brenda Arteaga-Walsh
Wife (1 episode, 2017)
Landen Beattie Landen Beattie
Seven-Year-Old Michael (1 episode, 2017)
Jared Boghosian Jared Boghosian
Indie Film Director (1 episode, 2017)
Angela Fornero Angela Fornero
Chauncy's Mom (1 episode, 2017)
Natalie Herrera Natalie Herrera
Reporter #1 (1 episode, 2017)
Madia Hill Scott Madia Hill Scott
Nearby Mom (1 episode, 2017)
Ondrej Habinak Ondrej Habinak
Mystery Man (1 episode, 2014)
Jabari Jones Jabari Jones
Cop #1 (1 episode, 2014)
Kimberlee Kidd Kimberlee Kidd
Pretty Teenager (1 episode, 2014)
Frank Maharajh Frank Maharajh
Mr. Flanagan (1 episode, 2014)
Shelley Robertson Shelley Robertson
Gillian (1 episode, 2014)
Marcus Anderson Marcus Anderson
Bicyclist (1 episode, 2015)
Michelle N. Carter Michelle N. Carter
Nurse (1 episode, 2015)
Jeff DeCrosta Jr. Jeff DeCrosta Jr.
Student #2 (1 episode, 2015)
Emmanuel Delcour Emmanuel Delcour
Photographer (1 episode, 2015)
Marypat Farrell Marypat Farrell
Nurse (1 episode, 2015)
Gabriela Fresquez Gabriela Fresquez
Physical Therapist (1 episode, 2015)
Briana Henry Briana Henry
Jill (1 episode, 2015)
Pamela Mitchell Pamela Mitchell
Dean's Assistant (1 episode, 2015)
Brad Lee Wind Brad Lee Wind
Officer A. Wolf (1 episode, 2015)
Paolo Andino Paolo Andino
Diego (1 episode, 2016)
Heidi Balvanera Heidi Balvanera
Herself (1 episode, 2016)
Leah Briese Leah Briese
Another Woman (1 episode, 2016)
Justin Chu Cary Justin Chu Cary
Guy #1 (1 episode, 2016)
Drue Schaefer Crookston Drue Schaefer Crookston
Paramedic (1 episode, 2016)
Hal Devi Hal Devi
Mover (1 episode, 2016)
Kelli Erdmann Kelli Erdmann
Teen Dancer #1 (1 episode, 2016)
Zailee Madrigal Zailee Madrigal
Juanita (1 episode, 2016)
Felice Heather Monteith Felice Heather Monteith
Nurse Patricia (1 episode, 2016)
Brennan Murray Brennan Murray
Fan #2 (1 episode, 2016)
Mary Eileen O'Donnell Mary Eileen O'Donnell
Ederly Librarian (1 episode, 2016)
John O'Leary John O'Leary
Old Man (1 episode, 2016)
Devin Sidell Devin Sidell
Charlie's Mom (1 episode, 2016)
Jason Woods Jason Woods
McBaskets' Teammate (1 episode, 2016)
Tiffany Yvonne Cox Tiffany Yvonne Cox
Tanya (1 episode, 2017)
Mat Hayes Mat Hayes
Upset Dad #1 (1 episode, 2017)
Angela Landis Angela Landis
Papparazzo (1 episode, 2017)
Daniel Montgomery Daniel Montgomery
Jean (1 episode, 2017)
Eric M. Myrick Eric M. Myrick
Valet (1 episode, 2017)
McNally Sagal McNally Sagal
April (1 episode, 2017)
Paul Toweh Paul Toweh
Young Barista (1 episode, 2017)
Brent Popolizio Brent Popolizio
Courier (1 episode, 2014)
Jill Remez Jill Remez
Lawyer (1 episode, 2014)
Hira Ambrosino Hira Ambrosino
Dr. Pelgado (1 episode, 2015)
Christopher Boyer Christopher Boyer
Santa Claus (1 episode, 2015)
Luba Chan Luba Chan
Student #3 (1 episode, 2015)
Melissa Ciesla Melissa Ciesla
Nosy Mom (1 episode, 2015)
Anna Campbell Anna Campbell
Female Executive (1 episode, 2016)
Amaris Davidson Amaris Davidson
Perky Instructor (1 episode, 2016)
Joseph Ferrante Joseph Ferrante
Guy #2 (1 episode, 2016)
Ashlei Foushee Ashlei Foushee
Teen Dancer #2 (1 episode, 2016)
David Goldman David Goldman
Guest #1 (1 episode, 2016)
Efrain Gomez Efrain Gomez
Total Weirdo (1 episode, 2016)
Susan Huckle Susan Huckle
Sophia's Mom (1 episode, 2016)
Jully Lee Jully Lee
Zoe (1 episode, 2016)
Bianca Lopez Bianca Lopez
Nurse (1 episode, 2016)
Edelyn Okano Edelyn Okano
Rich friend (1 episode, 2016)
Dyana Ortelli Dyana Ortelli
Alma (1 episode, 2016)
Melody Peng Melody Peng
Caitlyn (1 episode, 2016)
Christine Alicia Rodriguez Christine Alicia Rodriguez
Student (1 episode, 2016)
David Michael Trevino David Michael Trevino
Priest (1 episode, 2016)
Tacey Adams Tacey Adams
Judge (1 episode, 2017)
Shalin Agarwal Shalin Agarwal
Farouk Yasin (1 episode, 2017)
Matthew Scott Montgomery Matthew Scott Montgomery
Luc (1 episode, 2017)
Dru Mouser Dru Mouser
Impressed Mom (1 episode, 2017)
James Quattrochi James Quattrochi
Bus Driver (1 episode, 2017)
Daniel Robaire Daniel Robaire
Upset Dad #2 (1 episode, 2017)
Alli Kinzel Alli Kinzel
Waitress (1 episode, 2014)
Johan Luis Johan Luis
Bartender (1 episode, 2014)
Elena Campbell-Martinez Elena Campbell-Martinez
Psychiatric Nurse (1 episode, 2015)
Chiquita Fuller Chiquita Fuller
Nurse #1 (1 episode, 2015)
Michael Minto Michael Minto
Student #4 (1 episode, 2015)
Coley Speaks Coley Speaks
Policeman (1 episode, 2015)
Scott Thewes Scott Thewes
Hospital Administrator (1 episode, 2015)
Shay Ali Shay Ali
Male Executive (1 episode, 2016)
Kikéy Castillo Kikéy Castillo
Xaviera (1 episode, 2016)
Corey Clifford Corey Clifford
Female Nurse (1 episode, 2016)
Don Creech Don Creech
Henry (1 episode, 2016)
Brad Crooker Brad Crooker
Abel (1 episode, 2016)
Nicola Lambo Nicola Lambo
Guest #2 (1 episode, 2016)
Michael James Lazar Michael James Lazar
Security Guard (1 episode, 2016)
Jenn Liu Jenn Liu
Hospital Nurse (1 episode, 2016)
Carlos Montilla Carlos Montilla
Cesar Chavez (1 episode, 2016)
Kelly Pendygraft Kelly Pendygraft
Alice (1 episode, 2016)
Adwin Brown Adwin Brown
Mini Golf Manager (1 episode, 2017)
Christopher Cho Christopher Cho
Gary Huang (1 episode, 2017)
Anna Hanson Anna Hanson
Female Yoga Instructor (1 episode, 2017)
Elizabeth Hinkler Elizabeth Hinkler
Event Assistant (1 episode, 2017)
Reagan To Reagan To
Little Kid (1 episode, 2017)
Talia Toms Talia Toms
Mother (1 episode, 2017)
Ilka Urbach Ilka Urbach
Guard (1 episode, 2017)
Christian Ward Christian Ward
Young Jane's Date (1 episode, 2017)
Adrian Bustamante Adrian Bustamante
Manager (1 episode, 2014)
Tony Evangelista Tony Evangelista
Prankster Cop (1 episode, 2014)
Medalion Rahimi Medalion Rahimi
Hot Girl (1 episode, 2014)
Michael Christian Alexander Michael Christian Alexander
News Anchor (1 episode, 2015)
Nikiva Dionne Nikiva Dionne
Hospital Nurse (1 episode, 2015)
Emanuel Loarca Emanuel Loarca
Nurse #2 (1 episode, 2015)
Chanel Minnifield Chanel Minnifield
Student #5 (1 episode, 2015)
Jamie Rose Jamie Rose
Therapist (1 episode, 2015)
Stephanie Maura Sanchez Stephanie Maura Sanchez
Dr. Saltillo (1 episode, 2015)
Bernard Bullen Bernard Bullen
Columbus (1 episode, 2016)
Nico Ciccone-Scott Nico Ciccone-Scott
Tommy Boxer (1 episode, 2016)
Shirell Ferguson-Coleman Shirell Ferguson-Coleman
Another Female Nurse (1 episode, 2016)
Karole Foreman Karole Foreman
Nurse (1 episode, 2016)
Maahra Hill Maahra Hill
HBO Rep (1 episode, 2016)
Renato Powell Renato Powell
Guard (1 episode, 2016)
Estefania Rebellon Estefania Rebellon
Alejandra (1 episode, 2016)
Gina St. John Gina St. John
E.R. Doctor (1 episode, 2016)
Kelly LaMarr Kelly LaMarr
Inspector (1 episode, 2017)
Zahlia Lawrence Zahlia Lawrence
Jules (1 episode, 2017)
Dexter Masland Dexter Masland
Waiter #1 (1 episode, 2017)
Corbin Mayberry Corbin Mayberry
Messenger (1 episode, 2017)
Diana Solis Diana Solis
Female Telenovela Star (1 episode, 2017)
Bronx Warren Bronx Warren
Young Lina's Date (1 episode, 2017)
Will Beinbrink Will Beinbrink
Club Manager (1 episode, 2014)
Rose Colasanti Rose Colasanti
Housekeeper (1 episode, 2014)
Marek Matousek Marek Matousek
Czech EMT (1 episode, 2014)
Isaac Stephen Montgomery Isaac Stephen Montgomery
Bouncer (1 episode, 2014)
Kate Butler Kate Butler
Hospital Administrator (1 episode, 2015)
Julia Farino Julia Farino
Too-Strict Babysitter (1 episode, 2015)
Lorena Jorge Lorena Jorge
Fan #1 (1 episode, 2015)
Steven Allerick Steven Allerick
Male Nurse (1 episode, 2016)
Normm Epperson Normm Epperson
Bus Driver (1 episode, 2016)
Michelle Jubilee Gonzalez Michelle Jubilee Gonzalez
Julia (1 episode, 2016)
Doris L. Guerrero Doris L. Guerrero
Policewoman (1 episode, 2016)
Adrian Quinonez Adrian Quinonez
Nurse (1 episode, 2016)
Jillian Davis Jillian Davis
Spin Instructor (1 episode, 2017)
Christopher Gerse Christopher Gerse
Waiter #2 (1 episode, 2017)
Jon-Mark Hurley Jon-Mark Hurley
Impressed Dad (1 episode, 2017)
Julie Lancaster Julie Lancaster
Nasty Customer (1 episode, 2017)
Reinaldo Zavarce Reinaldo Zavarce
Male Telenovela Star (1 episode, 2017)
Philip Boyd Philip Boyd
Handsome Guy on Bus (1 episode, 2014)
Craig Welzbacher Craig Welzbacher
Waiter (1 episode, 2014)
Roni Geva Roni Geva
Too-Crunchy Babysitter (1 episode, 2015)
Charles Kim Charles Kim
Dr. Hamagaki (1 episode, 2015)
Alec Mapa Alec Mapa
Aguilar (1 episode, 2015)
Ella North Ella North
Fan #2 (1 episode, 2015)
Fernando Luis Vega Fernando Luis Vega
19-Year-Old Mateo (1 episode, 2015)
Samantha Cutaran Samantha Cutaran
Party Hostess (1 episode, 2016)
Maria McCann Maria McCann
Doctor (1 episode, 2016)
Tamra Meskimen Tamra Meskimen
Nearby Woman (1 episode, 2016)
Ryan Dizon Ryan Dizon
Little Boy (1 episode, 2017)
Ben Faigus Ben Faigus
Waiter (1 episode, 2017)
Isabelle Galebyan Isabelle Galebyan
Main Kid (1 episode, 2017)
Ali Hill Ali Hill
Mom Near Jane (1 episode, 2017)
Katherine Castillo Katherine Castillo
Young Xiomara (1 episode, 2014)
Whitney Avalon Whitney Avalon
Anxious Receptionist (1 episode, 2015)
Carol Avery Carol Avery
Banker (1 episode, 2015)
Diahnna Nicole Baxter Diahnna Nicole Baxter
Lecturer (1 episode, 2015)
Skyler Hart Skyler Hart
Hot Manny (1 episode, 2015)
Edward Padilla Edward Padilla
Actor Priest (1 episode, 2015)
Annie Little Annie Little
Vanessa (1 episode, 2016)
Stacie Theon Stacie Theon
Another Woman (1 episode, 2016)
Orestes Arcuni Orestes Arcuni
Male Executive (1 episode, 2017)
Nakia Burrise Nakia Burrise
Female Executive (1 episode, 2017)
Christopher Farrar Christopher Farrar
Little Kid (1 episode, 2017)
Nikhil Pai Nikhil Pai
Waiter (1 episode, 2017)
Blaine Allen Blaine Allen
Nadine's Mother (1 episode, 2015)
Robert Almodovar Robert Almodovar
Priest (1 episode, 2015)
B.J. Clinkscales B.J. Clinkscales
Police Officer #2 (1 episode, 2015)
Andrey Ivchenko Andrey Ivchenko
Danek (1 episode, 2015)
Jason Rosenwach Jason Rosenwach
Bellboy (1 episode, 2015)
Omar Ruiz Omar Ruiz
Newscaster on TV (1 episode, 2016)
John Starr John Starr
Carl the Clown (1 episode, 2016)
Scarlett Fernandez Scarlett Fernandez
Kid (1 episode, 2017)
Rachel Rosenbloom Rachel Rosenbloom
Fan (1 episode, 2017)
Ellie Grace Siler Ellie Grace Siler
Kid E3 (1 episode, 2017)
Duncan Joiner Duncan Joiner
Tyler (1 episode, 2015)
Holger Moncada Jr. Holger Moncada Jr.
Nearby Grip (1 episode, 2015)
Fernando Rivera Fernando Rivera
Medical Resident (1 episode, 2015)
Stephen R. Hudis Stephen R. Hudis
Bus Driver (1 episode, 2016)
Marcus Sanchez Marcus Sanchez
Passing Cop #2 (1 episode, 2016)
John Frederick Scott John Frederick Scott
Bowler Hat Man (1 episode, 2016)
Stephen Weigand Stephen Weigand
FBI Agent #1 (1 episode, 2016)
Rachel Axelrod Rachel Axelrod
Kai (1 episode, 2015)
Jay Tapaoan Jay Tapaoan
Helpful Target Employee (1 episode, 2015)
Louise Barnes Louise Barnes
Doctor (1 episode, 2016)
Sydney Viengluang Sydney Viengluang
FBI Agent #2 (1 episode, 2016)
Katie Adler Katie Adler
Pammy the Parrot (1 episode, 2017)
Clint Carmichael Clint Carmichael
Executve (1 episode, 2015)
Crystal Marie Denha Crystal Marie Denha
Miami Reporter (1 episode, 2015)
Jelena Nik Jelena Nik
Mary (1 episode, 2015)
Rhett Kaufusi Rhett Kaufusi
Telemasivo P.A. (1 episode, 2016)
Mele Ihara Mele Ihara
Mom (1 episode, 2017)
Eduardo Roman Eduardo Roman
Male Director (1 episode, 2015)
Cheyenne Wilbur Cheyenne Wilbur
Monk 1 (1 episode, 2015)
Rogelio T. Ramos Rogelio T. Ramos
Priest (1 episode, 2016)
Jesse D. Goins Jesse D. Goins
Minister (1 episode, 2015)
Zabeth Russell Zabeth Russell
Nurse (1 episode, 2015)
Eddie Santiago Eddie Santiago
Monk 2 (1 episode, 2015)
Vivis Colombetti Vivis Colombetti
Mateo's Aunt (1 episode, 2016)
Kelly King Kelly King
Crystal (1 episode, 2015)
Laura Cordova Laura Cordova
Alba's Mom (1 episode, 2016)
Dario Barbuto Dario Barbuto
Ricardo (1 episode, 2015)
Tania Vega Tania Vega
Voluptuous Office Manager (1 episode, 2015)
Marcos De Silvas Marcos De Silvas
Mateo's Uncle (1 episode, 2016)
Manuel Urrego Manuel Urrego
Alba's Uncle (1 episode, 2016)
Duvier Poviones Duvier Poviones
Bogelio (1 episode, 2015)
Tonya Kay Tonya Kay
D.J. (1 episode, 2016)
Jessica Chow Jessica Chow
Photographers Assistant (1 episode, 2015)
Corey Craig Corey Craig
Taylor (1 episode, 2016)
Diana DeLaCruz Diana DeLaCruz
Middle-Aged Woman (1 episode, 2017)
Becki Dennis Becki Dennis
Justine (1 episode, 2017)
GiGi Erneta GiGi Erneta
Lawyer (1 episode, 2017)
Reinaldo Faberlle Reinaldo Faberlle
Huge Man (1 episode, 2017)
Reem Kadem Reem Kadem
Doctor Ghazali (1 episode, 2017)
Kailyn Orta Kailyn Orta
Mateo's Classmate (1 episode, 2017)
Hawk Walts Hawk Walts
Henchman (1 episode, 2017)
Cheyenne Nugent Cheyenne Nugent
Marbella Staff (uncredited) (5 episodes, 2014-2015)
Candice Richardson Candice Richardson
Marbella Waitress (uncredited) (4 episodes, 2015-2016)
Gia Balzano Gia Balzano
Daughter (uncredited) (3 episodes, 2017)
Natasha Key Natasha Key
Bar Patron / ... (uncredited) (2 episodes, 2014-2016)
Lisa Leyva Lisa Leyva
Reunion Guest / ... (uncredited) (2 episodes, 2015-2016)
Liana Legaspi Liana Legaspi
Reunion Guest / ... (uncredited) (2 episodes, 2015)
Tina Grimm Tina Grimm
Grad Student / ... (uncredited) (2 episodes, 2016)
Natalia Bair Natalia Bair
Bus Passenger (uncredited) (1 episode, 2014)
Shannon Barney Shannon Barney
Poolside Girl (uncredited) (1 episode, 2014)
Stacey Bender Stacey Bender
Hotel Guest (uncredited) (1 episode, 2014)
Soni Bringas Soni Bringas
Hip-Hop Dancer (uncredited) (1 episode, 2014)
Willow Hale Willow Hale
Michael's Grandmother (uncredited) (1 episode, 2014)
Peter Janov Peter Janov
Security Guard (uncredited) (1 episode, 2014)
Amber Legaspi-Valdez Amber Legaspi-Valdez
Tourist (uncredited) (1 episode, 2014)
M@tch M@tch
Studio Producer (uncredited) (1 episode, 2014)
Ani Melkonian Ani Melkonian
Herself - Hotel Guest (uncredited) (1 episode, 2014)
Daniel Messier Daniel Messier
Handsome Man (uncredited) (1 episode, 2014)
Terry Myers Terry Myers
Cop (uncredited) (1 episode, 2014)
Jenna Osterlund Jenna Osterlund
Party Guest (uncredited) (1 episode, 2014)
Lauren Pacheco Lauren Pacheco
Telenovela Star (uncredited) (1 episode, 2014)
Gigi Peretz Gigi Peretz
Waitress (uncredited) (1 episode, 2014)
Arben Selimi Arben Selimi
Waiter (uncredited) (1 episode, 2014)
Yarixel Smith Yarixel Smith
Salsa Dancer (uncredited) (1 episode, 2014)
Cody Stauber Cody Stauber
Man on Bus (uncredited) (1 episode, 2014)
Prisilla Weckesser Prisilla Weckesser
Party Guest (uncredited) (1 episode, 2014)
Americus Abesamis Americus Abesamis
Henchman (uncredited) (1 episode, 2015)
Brooke Arlington Brooke Arlington
Stephanie's Friend (uncredited) (1 episode, 2015)
Bradley Bundlie Bradley Bundlie
Boy in Elevator (uncredited) (1 episode, 2015)
Tara Cardinal Tara Cardinal
Candy Crunch (uncredited) (1 episode, 2015)
Michael DeBartolo Michael DeBartolo
Dad on Heritage Day (uncredited) (1 episode, 2015)
John DeSmidt John DeSmidt
Guy in Bar (uncredited) (1 episode, 2015)
Lubella Gauna Lubella Gauna
Cafe Patron (uncredited) (1 episode, 2015)
Jessica Knight Jessica Knight
Expectant Mom (uncredited) (1 episode, 2015)
Chris A. Liscomb Chris A. Liscomb
Husband of pregnant wife (uncredited) (1 episode, 2015)
Eric Lyons Eric Lyons
Party Guest (uncredited) (1 episode, 2015)
Marcus Emanuel Mitchell Marcus Emanuel Mitchell
Nate (uncredited) (1 episode, 2015)
Monica Moskatow Monica Moskatow
Salsa Dancer (uncredited) (1 episode, 2015)
Afsheen Olyaie Afsheen Olyaie
Mountain Man (uncredited) (1 episode, 2015)
Valeria Soto Valeria Soto
Mariana (uncredited) (1 episode, 2015)
Fernanda Tapia Fernanda Tapia
Salsa Dancer (uncredited) (1 episode, 2015)
Junes Zahdi Junes Zahdi
Salsero (uncredited) (1 episode, 2015)
Joelle Better Joelle Better
Dancer (uncredited) (1 episode, 2016)
Corinna Cechi Corinna Cechi
Alba's Aunt (uncredited) (1 episode, 2016)
Claire Friesen Claire Friesen
Performer (uncredited) (1 episode, 2016)
Richie Gaona Richie Gaona
Mateo's Uncle #2 (uncredited) (1 episode, 2016)
Johnny Glasser Johnny Glasser
Hospital Visitor (uncredited) (1 episode, 2016)
Frederick Keeve Frederick Keeve
Parent (uncredited) (1 episode, 2016)
Katie McCabe Katie McCabe
Suffragette (uncredited) (1 episode, 2016)
Michael Melwani Michael Melwani
Greyhound Passenger (uncredited) (1 episode, 2016)
Isaiah Morgan Isaiah Morgan
Dancer #5 (uncredited) (1 episode, 2016)
Tia Streaty Tia Streaty
Different Woman (uncredited) (1 episode, 2016)
Valeria Sweet Valeria Sweet
Grape Picker (uncredited) (1 episode, 2016)
Gabriel Baca Gabriel Baca
Crew Member (uncredited) (1 episode, 2017)
Kaleina Cordova Kaleina Cordova
Hotel Waitress (uncredited) (1 episode, 2017)
Elena Dizon Elena Dizon
Script Supervisior (uncredited) (1 episode, 2017)
Andy Taylor Kim Andy Taylor Kim
Employee (uncredited) (1 episode, 2017)
Rob Morris Rob Morris
Valet (uncredited) (1 episode, 2017)
James Quach James Quach
Telemaviso Crew (uncredited) (1 episode, 2017)
Teri Ruiz Teri Ruiz
Stenographer (uncredited) (1 episode, 2017)
« مشاهده تمام عوامل و بازیگران »

اطلاعات کلی

Information
ژانر :کمدی
گروه سنی :TV-PG
رنگ :Color
زمان :42 دقیقه
کشور :آمریکا
زبان :انگلیسی
فرمت :mkv
آخر هفته :-
بودجه :-
سود :-
تاریخ انتشار :13 October 2014

ثبت نظر / نظرات

Comments
لطفا ابتدا وارد سایت شوید یا ثبت نام نمایید

هیچ نظری ثبت نشده است

سریال های مشابه

Simples
Young Sheldon

Young Sheldon - (2017– )

خلاصه داستان : زندگی کودکی نابغه به نام شلدون که بعدها در سریال بیگ بنگ تئوری حضور پیدا میکند ...
6.9
ژانر : کمدی
رتبه : 6.9/10 از 12475 کاربر
Silicon Valley

Silicon Valley - (2014– )

خلاصه داستان : در منطقه ی بسیار ارزشمند و دارای تکنولوژی فوق پیشرفته یعنی “دره ی سیلیکان”ِ عصر جدید،افرادی که صلاحیت و توانایی به موفقیت رسیدن را دارا می باشند، کم ت ...
8.6
ژانر : کمدی
رتبه : 8.6/10 از 89518 کاربر
Making History

Making History - (2017)

خلاصه داستان : این مجموعه ماجراهای 3 دوست از دو کشور متفاوت را دنبال میکند که میتوانند در زمان سفر کنند. آنها در تلاش اند با در نظر گرفتن نگرانی های زندگی امروزی، هی ...
6.3
ژانر : کمدی
رتبه : 6.3/10 از 1859 کاربر
Castle

Castle - (2009–2016)

خلاصه داستان : این سریال بسیار زیبا در مورد نویسنده ای است به نام کاستل که تمام نوشته های او ترسناک و وحشتناک است و در همین حال در شهر قتلهای زنجیره ای شروع می‌شود ک ...
8.2
ژانر : کمدی  |  جنایی  |  درام  |  معمایی  |  عاشقانه
رتبه : 8.2/10 از 127120 کاربر
Master of None

Master of None - (2015– )

خلاصه داستان : سریال درباره یک بازیگر 30 ساله (با بازی عزیز انصاری) در شهر نیویورک است که گذر عمر و بزرگسال شدنش او را به فکر می‌اندازد تا کمی زندگی را جدی بگیرد و.. ...
8.4
ژانر : کمدی
رتبه : 8.4/10 از 48826 کاربر
Jane the Virgin

Jane the Virgin - (2014– )

خلاصه داستان : داستان سریال درباره یک دختر مذهبی و سختکوش هست که اتفاقی به لقاح مصنوعی باردار میشود و...
7.8
ژانر : کمدی
رتبه : 7.8/10 از 22879 کاربر
LA to Vegas

LA to Vegas - (2018– )

خلاصه داستان : گروهی از انسان های ناسازگار که سعی دارند جایگاه خود را در جهان پیدا کنند، آن ها در پرواز جمعه شب از لس‌آنجلس به لاس وگاس حضور دارند...
6.9
ژانر : کمدی
رتبه : 6.9/10 از 2146 کاربر
Young SheldonSilicon ValleyMaking HistoryCastleMaster of NoneJane the VirginLA to Vegas