دانلود سریال Scream Queens (2015– ) - ❶سایت دانلود رایگان فیلم و سریال دارک مووی

Rating: 4.6  ‎Review by دارک مووی

BluRay 720p - 1080p
Star Wars: The Last Jedi
BluRay 720p - 1080p
Jumanji: Welcome to the Jungle
BluRay 720p - 1080p
Downsizing
BluRay 720p - 1080p
Call Me by Your Name
BluRay 720p - 1080p
I, Tonya
BluRay 720p - 1080p
The Disaster Artist
Scream Queens
خلاصه داستان : داستان سریال با ورود دانشجوی تازه واردی به نام Grace به دانشگاه Wallace و تلاش او برای ورود به انجمن خواهری عجیب و محبوب دانشگاه که Kappa Sorority نام دارد، و توسط دختر سرسخت و بدطینتی به نام Chanel Oberlin هدایت می شود آغاز می شود. اما شرایط در سال جدید متفاوت می باشد چراکه ریاست دانشگاه Dean Cathy که به شدت از انجمن خواهری و Oberlin نفرت دارد اعلام کرده که شرایط برای عضویت همه دانشجویان در گروه باید برابر باشد و در نتیجه نیاز به آزمون هایی برای ورود به انجمن می باشد. اما در نخستین آزمون ورودی به انجمن اتفاق ناگواری رخ می دهد، شخصی با به تن کردن لباس طلسم گم شده مدرسه، The Red Devil با ماشین چمن زنی به یکی از دختران حمله کرده و او را به طرز فجیعی به قتل می رساند و این قتل آغازی می شود بر یک سری قتل های مرموز و عجیب که ظاهرا ریشه در اتفاقاتی دارد که بیست سال پیش در دانشگاه رخ داده است.
افزودن به لیست
جوایز و نامزدها
Nominated for 1 Golden Globe. Another 3 wins & 8 nominations.

عوامل و بازیگران

Actors
Emma Roberts Emma Roberts
 Chanel Oberlin (26 episodes, 2015-2016)
Lea Michele Lea Michele
 Hester Ulrich (26 episodes, 2015-2016)
Abigail Breslin Abigail Breslin
 Chanel #5 (26 episodes, 2015-2016)
Keke Palmer Keke Palmer
 Zayday Williams (26 episodes, 2015-2016)
Billie Lourd Billie Lourd
 Chanel #3 (26 episodes, 2015-2016)
Jamie Lee Curtis Jamie Lee Curtis
 Cathy Munsch (26 episodes, 2015-2016)
Niecy Nash Niecy Nash
 Denise Hemphill (21 episodes, 2015-2016)
Glen Powell Glen Powell
 Chad Radwell (15 episodes, 2015-2016)
Skyler Samuels Skyler Samuels
 Grace Gardner (13 episodes, 2015)
Diego Boneta Diego Boneta
 Pete Martinez (13 episodes, 2015)
Oliver Hudson Oliver Hudson
 Wes Gardner (13 episodes, 2015)
Lucien Laviscount Lucien Laviscount
 Earl Grey (13 episodes, 2015)
James Earl James Earl
 Chamberlain Jackson (13 episodes, 2016)
Taylor Lautner Taylor Lautner
 Dr. Cassidy Cascade (13 episodes, 2016)
John Stamos John Stamos
 Dr. Brock Holt (13 episodes, 2016)
Kirstie Alley Kirstie Alley
(13 episodes, 2016)
Nasim Pedrad Nasim Pedrad
 Gigi Caldwell (13 episodes, 2015)
Riley Schmidt Riley Schmidt
 Red Devil / ... (12 episodes, 2015)
Breezy Eslin Breezy Eslin
 Jennifer (8 episodes, 2015)
Jim Klock Jim Klock
 Detective Chisolm (7 episodes, 2015)
Jeanna Han Jeanna Han
 Sam (7 episodes, 2015)
Aaron Rhodes Aaron Rhodes
 Roger (6 episodes, 2015)
Nick Jonas Nick Jonas
 Boone Clemens (6 episodes, 2015)
Evan Paley Evan Paley
 Caulfield (6 episodes, 2015)
Ariana Grande Ariana Grande
 Chanel #2 (4 episodes, 2015)
Anna Grace Barlow Anna Grace Barlow
 Bethany Stevens (4 episodes, 2015)
Austin Rhodes Austin Rhodes
 Dodger (4 episodes, 2015)
Derek Binsack Derek Binsack
 Lucas White (4 episodes, 2016)
Jan Hoag Jan Hoag
 Ms. Agatha Bean (3 episodes, 2015)
Chelsea Ricketts Chelsea Ricketts
 Amy Meyer (3 episodes, 2015)
Grace Phipps Grace Phipps
 Mandy Greenwell (3 episodes, 2015)
McKaley Miller McKaley Miller
 Sophia Doyle (3 episodes, 2015)
Deneen Tyler Deneen Tyler
 Shondell Washington (3 episodes, 2015)
Anna Margaret Anna Margaret
 Coco Cohen (3 episodes, 2015)
Laura Bell Bundy Laura Bell Bundy
 Nurse Thomas (3 episodes, 2016)
Whitney Meyer Whitney Meyer
 Tiffany DeSalle (2 episodes, 2015)
Brianne Howey Brianne Howey
 Melanie Dorkus (2 episodes, 2015)
Judy Durning Judy Durning
 Painter (2 episodes, 2015)
David Simpson David Simpson
 Aaron Cohen (2 episodes, 2015)
Michelle L. Clarke Michelle L. Clarke
 Fair Goer / ... (2 episodes, 2015-2016)
Chad Michael Murray Chad Michael Murray
 Brad Radwell (1 episode, 2015)
Roger Bart Roger Bart
 Dr. Herfmann (1 episode, 2015)
Michael Siberry Michael Siberry
 Butler (1 episode, 2015)
Alan Thicke Alan Thicke
 Tad Radwell (1 episode, 2015)
Charisma Carpenter Charisma Carpenter
 Mrs. Herfmann (1 episode, 2015)
Julia Duffy Julia Duffy
 Bunny Radwell (1 episode, 2015)
Tavi Gevinson Tavi Gevinson
 Feather McCarthy (1 episode, 2015)
Philip Casnoff Philip Casnoff
 Steven Munsch (1 episode, 2015)
Wallace Langham Wallace Langham
 Mr. Putney (1 episode, 2015)
Shane Partlow Shane Partlow
 Paul Cameron (1 episode, 2015)
Patrick Schwarzenegger Patrick Schwarzenegger
 Thad Radwell (1 episode, 2015)
Anwan Glover Anwan Glover
 1950's Truck Driver (1 episode, 2015)
Gary Grubbs Gary Grubbs
 Mr. Swenson (1 episode, 2015)
Dan Hildebrand Dan Hildebrand
 Detective Baxter (1 episode, 2015)
Roy Huang Roy Huang
 Cliff Woo (1 episode, 2015)
Jean Louisa Kelly Jean Louisa Kelly
 Delight Ulrich (1 episode, 2015)
Jamie Bernstein Jamie Bernstein
 Truck Driver (1 episode, 2015)
Steven Culp Steven Culp
 Clark Ulrich (1 episode, 2015)
Dan Donohue Dan Donohue
 Detective Chiselhurst (1 episode, 2015)
Caleb Emery Caleb Emery
 Eugene Melman (1 episode, 2015)
Elise Fyke Elise Fyke
 Nurse Fine (1 episode, 2015)
Faith Prince Faith Prince
 Kristy Swenson (1 episode, 2015)
Steven Rodas Steven Rodas
 Student (1 episode, 2015)
Stephen Sutton Stephen Sutton
 Cop (1 episode, 2015)
Mikki Val Mikki Val
 Millie (1 episode, 2015)
LB Brown LB Brown
 Freddy Swenson (1 episode, 2015)
James Cusimano James Cusimano
 Guy (1 episode, 2015)
Jency Griffin Jency Griffin
 Eva (1 episode, 2015)
Ben Matheny Ben Matheny
 Attendant (1 episode, 2015)
Rachel Wulff Rachel Wulff
 Reporter (1 episode, 2015)
Randall Bacon Randall Bacon
 Guy #1 (1 episode, 2015)
Martin Bats Bradford Martin Bats Bradford
 Clerk (1 episode, 2015)
Kenneth Kynt Bryan Kenneth Kynt Bryan
 Maria (1 episode, 2015)
Skylar Gasper Skylar Gasper
 Hester - 5 Year Old (1 episode, 2015)
Kamille McCuin Kamille McCuin
 Shop Assistant (1 episode, 2015)
Kyler Porche Kyler Porche
 Student (1 episode, 2015)
Rachele Brooke Smith Rachele Brooke Smith
 Muffy St. Pierre-Radwell (1 episode, 2015)
Tadasay Young Tadasay Young
 Reporter #2 (1 episode, 2015)
Jennifer Aspen Jennifer Aspen
 Mandy Greenwell (1 episode, 2015)
Rodney Feaster Rodney Feaster
 Reporter #3 (1 episode, 2015)
Beau Hart Beau Hart
 Boone - 5 Year Old (1 episode, 2015)
Jerry Leggio Jerry Leggio
 Wellington (1 episode, 2015)
John T. Prather John T. Prather
 Guy #2 (1 episode, 2015)
Olivia Sui Olivia Sui
 Kappa (1 episode, 2015)
Geri Courtney-Austein Geri Courtney-Austein
 Girl #1 (1 episode, 2015)
Lara Grice Lara Grice
 Chanel #5's Mom (1 episode, 2015)
Hawn Tran Hawn Tran
 Bell Boy (1 episode, 2015)
Chelsea Zhang Chelsea Zhang
 Japanese Sorority Girl (1 episode, 2015)
Olivia Robinson Olivia Robinson
 Girl (1 episode, 2015)
Kara Royster Kara Royster
 Girl #2 (1 episode, 2015)
GiGi Erneta GiGi Erneta
 Cable News Anchor (1 episode, 2015)
Allison Gobuzzi Allison Gobuzzi
 Chanel (Age 6) (1 episode, 2015)
Will Koberg Will Koberg
 Reporter (1 episode, 2015)
Hope Leigh Hope Leigh
 Buxom Undergrad #1 (1 episode, 2015)
Vatican Lokey Vatican Lokey
 Teacher (1 episode, 2015)
Paula Gebhardt Paula Gebhardt
 Buxom Undergrad #2 (1 episode, 2015)
Angela Oh Angela Oh
 Other Cable News Anchor (1 episode, 2015)
Mary Risener Mary Risener
 Deb #1 (1 episode, 2015)
Lauren Swinney Lauren Swinney
 Adorable Old Lady (1 episode, 2015)
Tony Bentley Tony Bentley
 Yet Another Newsman (1 episode, 2015)
Damien Moses Damien Moses
 Guard (1 episode, 2015)
Heaven Needham Heaven Needham
 Deb #2 (1 episode, 2015)
Karmen Capella Karmen Capella
 Reporter (1 episode, 2015)
Isaiah LaBorde Isaiah LaBorde
 Tommy (1 episode, 2015)
Kimani Bradley Kimani Bradley
 Rick (1 episode, 2015)
Marjorie Parker Marjorie Parker
 Woman (1 episode, 2015)
Dalton E. Gray Dalton E. Gray
 Red Devil (1 episode, 2015)
Mariana Paola Vicente Mariana Paola Vicente
 Christina (1 episode, 2015)
Abbie Gayle Abbie Gayle
 Tisha (1 episode, 2015)
Sean Michael O'Brien Sean Michael O'Brien
 Screaming Kid (1 episode, 2015)
Terence Rosemore Terence Rosemore
 Judge Roberts (1 episode, 2015)
Heighlen Boyd Heighlen Boyd
 Rhondi (1 episode, 2015)
John McConnell John McConnell
 Bailiff (1 episode, 2015)
Megan Hernandez Megan Hernandez
 Frumpy Girl #1 (1 episode, 2015)
Carol Sutton Carol Sutton
 Jury Foreman (1 episode, 2015)
Jessy Hughes Jessy Hughes
 Frumpy Girl #2 (1 episode, 2015)
Amanda Boe Amanda Boe
 Frumpy Girl #3 (1 episode, 2015)
Jordan Cruse Jordan Cruse
 Frumpy Girl #4 (1 episode, 2015)
Shelby Linn Shelby Linn
 Frumpy Girl #5 (1 episode, 2015)
Christopher Paul Horne Christopher Paul Horne
 Dude (1 episode, 2015)
Michael Hinson Michael Hinson
 Other Dude (1 episode, 2015)
Phi Vu Phi Vu
 Co-Ed Dude (1 episode, 2015)
Dacia Fernandez Dacia Fernandez
 Girl (1 episode, 2015)
Lauren Graham Lauren Graham
 Co-Ed Girl (1 episode, 2015)
Retta Aughtry Retta Aughtry
 Susan (1 episode, 2015)
Kirk H. Andersen Kirk H. Andersen
 Courtroom Observer (1 episode, 2015)
Allen Boudreaux Allen Boudreaux
 Reporter #2 (1 episode, 2015)
Kayla Carraway Kayla Carraway
 80's Kappa (1 episode, 2015)
James Miller James Miller
 Dickie Dollar Scholar (1 episode, 2015)
Hannah Powell-Yost Hannah Powell-Yost
 Party Girl (1 episode, 2015)
Candice Richardson Candice Richardson
 Peacock Girl (1 episode, 2015)
Anthony Serpas Anthony Serpas
 College student (1 episode, 2015)
Phil Abrams Phil Abrams
 Dean of Students (1 episode, 2016)
Jeremy Batiste Jeremy Batiste
 Bill (1 episode, 2016)
Trilby Glover Trilby Glover
 Jane (1 episode, 2016)
Colton Haynes Colton Haynes
 Tyler (1 episode, 2016)
Jill Johnson Jill Johnson
 Passenger (1 episode, 2016)
Christina Leone Christina Leone
 Audience Member (1 episode, 2016)
Anthony Muniz Anthony Muniz
 Bartender (1 episode, 2016)
Jerry O'Connell Jerry O'Connell
 Dr. Mike (1 episode, 2016)
Cecily Strong Cecily Strong
(1 episode, 2016)
Jay Whittaker Jay Whittaker
 Marshall Winthrop (1 episode, 2016)
Jim Henry Jim Henry
 Arresting Cop / ... (uncredited) (3 episodes, 2015)
Jessica Gillio Jessica Gillio
 College Student / ... (uncredited) (2 episodes, 2015)
Bryan Michael Hall Bryan Michael Hall
 Court Spectator / ... (uncredited) (2 episodes, 2015)
Elton LeBlanc Elton LeBlanc
 Court Room Spectator / ... (uncredited) (2 episodes, 2015)
Duane Moseley Duane Moseley
 Cameraman / ... (uncredited) (2 episodes, 2015)
Devin Posey Devin Posey
 College Student / ... (uncredited) (2 episodes, 2015)
Andrea Vittoria Alvarado Andrea Vittoria Alvarado
 Sorority Pledge (uncredited) (1 episode, 2015)
Chris Angerdina Chris Angerdina
 Shopper (uncredited) (1 episode, 2015)
Sue-Lynn Ansari Sue-Lynn Ansari
 Sorority Pledge (uncredited) (1 episode, 2015)
Michael Arnona Michael Arnona
 Shopper (uncredited) (1 episode, 2015)
Charles Barber Charles Barber
 Policeman (uncredited) (1 episode, 2015)
Nazeema Bartek Nazeema Bartek
 Upscale Coffeehouse Patron (uncredited) (1 episode, 2015)
Tony Beard Tony Beard
 Pizza Parlor Patron (uncredited) (1 episode, 2015)
Zachary Bostrom Zachary Bostrom
 Upperclassman #2 (uncredited) (1 episode, 2015)
Christopher Terrell Brown Christopher Terrell Brown
 College Student (uncredited) (1 episode, 2015)
Tom Bui Tom Bui
 News Reporter (uncredited) (1 episode, 2015)
Hannah Chenevert Hannah Chenevert
 Kappa Sorority Sister (uncredited) (1 episode, 2015)
John Garcia John Garcia
 Coffee Shop College Students (uncredited) (1 episode, 2015)
Scott Gulino Scott Gulino
 Frat Guy (uncredited) (1 episode, 2015)
Jessica Honsinger Jessica Honsinger
 Sorority Pledge (uncredited) (1 episode, 2015)
Susie Labry Susie Labry
 Shopper (uncredited) (1 episode, 2015)
Emily LaGroue Emily LaGroue
 Student (uncredited) (1 episode, 2015)
Mike R. Moreau Mike R. Moreau
 News Crew / ... (uncredited) (1 episode, 2015)
Kaleb Naquin Kaleb Naquin
 Frat Boy Bartender (uncredited) (1 episode, 2015)
Jay Oliver Jay Oliver
 Shopper (uncredited) (1 episode, 2015)
Monet Jeanne Roberson Monet Jeanne Roberson
 Sorority Pledge (uncredited) (1 episode, 2015)
Kristin Samuelson Kristin Samuelson
 Nancy / ... (uncredited) (1 episode, 2015)
Laura Shaw Laura Shaw
 Melanie's Minion (uncredited) (1 episode, 2015)
Sean Stevens Sean Stevens
 Black Friday Shopper (uncredited) (1 episode, 2015)
Denise Sweet Denise Sweet
 Sorority Pledge (uncredited) (1 episode, 2015)
Daphne Videau Daphne Videau
 Reporter (uncredited) (1 episode, 2015)
Olga Wilhelmine Olga Wilhelmine
 Lady Red Devil (uncredited) (1 episode, 2015)
Bailey Winston Bailey Winston
 2013 Kappa (uncredited) (1 episode, 2015)
Jesse Yarborough Jesse Yarborough
 Mall Security (uncredited) (1 episode, 2015)
« مشاهده تمام عوامل و بازیگران »

اطلاعات کلی

Information
ژانر :کمدی , ترسناک
گروه سنی :TV-14
رنگ :Color
زمان :45 دقیقه
کشور :آمریکا
زبان :انگلیسی
فرمت :mkv
آخر هفته :-
بودجه :-
سود :-
تاریخ انتشار :22 September 2015

ثبت نظر / نظرات

Comments
لطفا ابتدا وارد سایت شوید یا ثبت نام نمایید

هیچ نظری ثبت نشده است

سریال های مشابه

Simples
Rick and Morty

Rick and Morty - (2013– )

خلاصه داستان : داستان سریال درباره پدربزرگ ماجراجویی به نام ریک است که بعد از مدت ها به کانون خانواده برگشته است. او که شخصیت نامتعادلی دارد، وقت خود را صرف اختراعات ...
9.3
ژانر : انیمیشن  |  ماجراجویی  |  کمدی  |  علمی تخیلی
رتبه : 9.3/10 از 197084 کاربر
Black-ish

Black-ish - (2014– )

خلاصه داستان : داستان مردیُ میبینیم که میخواد یک هویت فرهنگی برای خانواده خودش درست کنه ، Anthony Anderson نقش مرد خانواده Dre ــو به تصویر میکشه و Tracee Ellis Ross ...
7.1
ژانر : کمدی
رتبه : 7.1/10 از 13850 کاربر
Mom

Mom - (2013– )

خلاصه داستان : یک مادر مجرد وقتی که مشروب رو ترک میکنه سعی داره که در شهر نپا زندگی خودش رو جمع و جور کنه...
7.1
ژانر : کمدی  |  درام  |  عاشقانه
رتبه : 7.1/10 از 20031 کاربر
Younger

Younger - (2015– )

خلاصه داستان : یک مادر مجرد بعد از آنکه متوجه میشود دیگران به اشتباه او را جوان تر از سن واقعیش می‌بینند، تصمیم میگیرد که به عنوان یک زن 26 ساله شروعی دوباره در حرفه ...
7.8
ژانر : کمدی  |  عاشقانه
رتبه : 7.8/10 از 10387 کاربر
Family Guy

Family Guy - (1998– )

خلاصه داستان : سریال انیمیشن بسیار جذاب Family Guy که از سال ۱۹۹۹ پخش اون آغاز شده و تا به حال برنده 7 جایزه امی و چندین جایزه دیگه شده. این انیمیشن همانند انیمیشن س ...
8.2
ژانر : انیمیشن  |  کمدی
رتبه : 8.2/10 از 265656 کاربر
American Vandal

American Vandal - (2017– )

خلاصه داستان : داستان این مجموعه در مورد شوخی اعتراض گونه‌ی عده ای از دانش آموزان دبیرستانی در آمریکا می باشد که نتیجه ی آن تخریب 27 خودروی متعلق به معلمان دبیرستانی ...
8.2
ژانر : کمدی
رتبه : 8.2/10 از 12630 کاربر
Dirk Gently's Holistic Detective Agency

Dirk Gently's Holistic Detective Agency - (2016– )

خلاصه داستان : سریال اقتباسی از رمان موفق «داگلاس آدامز» می باشد که ماجراهای عجیب و غریبِ یک کارآگاه به نام Dirk Gently و دستیار بی‌میل اش Todd را دنبال میکند. Dirk ...
8.4
ژانر : کمدی  |  معمایی  |  علمی تخیلی
رتبه : 8.4/10 از 26434 کاربر
Rick and MortyBlack-ishMomYoungerFamily GuyAmerican VandalDirk Gently's Holistic Detective Agency