دانلود سریال The Detour (2016– ) - ❶سایت دانلود رایگان فیلم و سریال دارک مووی

Rating: 4.6  ‎Review by دارک مووی

WEB.DL 720p - 1080p
Mowgli: Legend of the Jungle
BluRay 720p - 1080p
Venom
BluRay 720p - 1080p
The Nun
BluRay 720p - 1080p
Mission: Impossible - Fallout
BluRay 720p - 1080p
The Equalizer 2
BluRay 720p - 1080p
Incredibles 2
IMDb

The Detour  (2016– )

The Detour
خلاصه داستان : داستان کمدی سریال در مورد پدر و شوهری امروزی است که به همراه خانواده اش به یک سفر جاده ای می روند...
افزودن به لیست
جوایز و نامزدها
1 nomination.

عوامل و بازیگران

Actors
Jason Jones Jason Jones
 Nate Parker 31 episodes, 2016-2018
Natalie Zea Natalie Zea
 Robin Parker 31 episodes, 2016-2018
Ashley Gerasimovich Ashley Gerasimovich
 Delilah Parker / ... 31 episodes, 2016-2018
Liam Carroll Liam Carroll
 Jared Parker 31 episodes, 2016-2018
Daniella Pineda Daniella Pineda
 Vanessa 28 episodes, 2016-2018
Laura Benanti Laura Benanti
 Edie 19 episodes, 2017-2018
Mary Grill Mary Grill
 Federal Agent / ... 11 episodes, 2016-2017
Mamoudou Athie Mamoudou Athie
 Carl 11 episodes, 2017
Phil Reeves Phil Reeves
 Gene 8 episodes, 2016-2017
James Cromwell James Cromwell
 J.R. 7 episodes, 2017
Jeffrey Vincent Parise Jeffrey Vincent Parise
 Carlos Camacho 5 episodes, 2017
Darin Cooper Darin Cooper
 ICE Agent 5 episodes, 2016
Vince Foster Vince Foster
 USDA Agent 5 episodes, 2016
Max Casella Max Casella
 Joe Delicious 4 episodes, 2017
Jeff Blumenkrantz Jeff Blumenkrantz
 Lars 4 episodes, 2017
Deja Dee Deja Dee
 DEA Agent 4 episodes, 2016
Gideon Glick Gideon Glick
 Straight Jack 4 episodes, 2018
Tinsel Korey Tinsel Korey
 Megwyn 4 episodes, 2018
Tom Amandes Tom Amandes
 Dr. Rob 3 episodes, 2016
Taylor Kowalski Taylor Kowalski
 Billy Evans 3 episodes, 2016
Donshea Hopkins Donshea Hopkins
 Chase 3 episodes, 2017
Marceline Hugot Marceline Hugot
 Judith 3 episodes, 2017
Catrina Ganey Catrina Ganey
 Judge 3 episodes, 2017
Teddy Cañez Teddy Cañez
 Conrad 3 episodes, 2017
Adam Boyer Adam Boyer
 Morris 3 episodes, 2016
Denitra Isler Denitra Isler
 Latisha 3 episodes, 2016
Mary Kraft Mary Kraft
 Shelly 3 episodes, 2016-2017
Meredith Handerhan Meredith Handerhan
 Stenographer 3 episodes, 2017
Fletcher Bee-Jones Fletcher Bee-Jones
 Young Nate 3 episodes, 2016-2017
Graham Greene Graham Greene
 Narvin 3 episodes, 2018
Heath McGough Heath McGough
 Red Neck Tom 3 episodes, 2018
Sally Pressman Sally Pressman
 Gayle Rosenberg 3 episodes, 2018
Jameel Shivji Jameel Shivji
 Mason 3 episodes, 2018
Garfield Wilson Garfield Wilson
 Major Lloyd 3 episodes, 2018
Maz Jobrani Maz Jobrani
 Gupta 2 episodes, 2016
Judge Reinhold Judge Reinhold
 Davey 2 episodes, 2016
Erik King Erik King
 Harris 2 episodes, 2017
Weronika Rosati Weronika Rosati
 Oksana 2 episodes, 2016
Angelina Lewis Angelina Lewis
 Svetlana 2 episodes, 2016
Saverio Guerra Saverio Guerra
 Paddy Greenberg 2 episodes, 2017
Wayne Caparas Wayne Caparas
 Lobsong 2 episodes, 2016
Paul Cuneo Paul Cuneo
 Carl 2 episodes, 2016
Sebastian Greco Sebastian Greco
 Caleb 2 episodes, 2016
Paloma Guzmán Paloma Guzmán
 Carlita 2 episodes, 2017
Britt Rentschler Britt Rentschler
 Melissa 2 episodes, 2016
Samuel Vielma Samuel Vielma
 Marco 2 episodes, 2016
Jonathan D. Williams Jonathan D. Williams
 Paul 2 episodes, 2016
Jocelyn Bioh Jocelyn Bioh
 Isabel 2 episodes, 2017
Perry Yung Perry Yung
 Zhi 2 episodes, 2017
Kevin Townley Kevin Townley
 Martin 2 episodes, 2017
Akira Ito Akira Ito
 IRS Drone 2 episodes, 2017
Jim Santangeli Jim Santangeli
 SWAT Officer 2 episodes, 2017
Amy Shiels Amy Shiels
 Nicole 2 episodes, 2017
Souleymane Sy Savane Souleymane Sy Savane
 African Man 2 episodes, 2017
Richard Nwaoko Richard Nwaoko
 Bobby 2 episodes, 2017
Vanessa Lengies Vanessa Lengies
 Elf 1 episode, 2016
Hakim Callender Hakim Callender
 Steve 1 episode, 2016
James M. Connor James M. Connor
 Minister 1 episode, 2016
John Ducey John Ducey
 Thom Hinkle, jr. 1 episode, 2016
Kimrie Lewis Kimrie Lewis
 Cinnamon 1 episode, 2016
Michael Ensign Michael Ensign
 Peter Donaire 1 episode, 2016
Jasmine Kaur Jasmine Kaur
 Tammy 1 episode, 2016
Eddie Shin Eddie Shin
 Conquistador Brian 1 episode, 2016
Mindy Sterling Mindy Sterling
 Bev 1 episode, 2016
Matt Hetherington Matt Hetherington
 Levi 1 episode, 2017
Suzy Kaye Suzy Kaye
 Claudia 1 episode, 2017
Ned Bellamy Ned Bellamy
 Jerry 1 episode, 2016
Mike Benitez Mike Benitez
 Carlos 1 episode, 2016
Colby Boothman Colby Boothman
 Barney 1 episode, 2016
Wilbur Fitzgerald Wilbur Fitzgerald
 Harry 1 episode, 2016
Diva Tyler Diva Tyler
 Bradget 1 episode, 2016
Cassidy Gifford Cassidy Gifford
 Hannah 1 episode, 2017
Laura Hughes Laura Hughes
 Laura 1 episode, 2017
Hilary Mann Hilary Mann
 Hostess 1 episode, 2017
John Oliver John Oliver
 Fitz 1 episode, 2017
Jadyn Tattoli Jadyn Tattoli
 Young Robin 1 episode, 2017
Pete Burris Pete Burris
 Sheriff Brooks 1 episode, 2016
Tommy Futch Tommy Futch
 Man in Wheelchair 1 episode, 2016
Rey Hernandez Rey Hernandez
 Security Guard 1 episode, 2016
Terence Rosemore Terence Rosemore
 Bouncer 1 episode, 2016
Carla Stanley Carla Stanley
 Sales Rep 1 episode, 2016
Denny Zartman Denny Zartman
 Justice of the Peace 1 episode, 2016
Anna B. Cameron Anna B. Cameron
 Cate 1 episode, 2017
Suzie Cho Suzie Cho
 Mrs. Lieberman 1 episode, 2017
Pierre Jean Gonzalez Pierre Jean Gonzalez
 Benjamin Franklin 1 episode, 2017
Aaron Jackson Aaron Jackson
 Bean 1 episode, 2017
Michael Lewis Michael Lewis
 Glenn 1 episode, 2017
John Scurti John Scurti
 Hockey Coach 1 episode, 2017
Tenaya Cleveland Tenaya Cleveland
 Driver 1 episode, 2016
Katie Gunderson Katie Gunderson
 Vagandrea 1 episode, 2016
Jeffrey Bender Jeffrey Bender
 Chris 1 episode, 2017
Sean Patrick Campbell Sean Patrick Campbell
 Opposing Player #1 1 episode, 2017
Jon Viktor Corpuz Jon Viktor Corpuz
 James Madison 1 episode, 2017
José Cotté José Cotté
 Cuban Farmer 1 episode, 2017
Kenneth De Abrew Kenneth De Abrew
 Raju 1 episode, 2017
Ron Fehmiu Ron Fehmiu
 Hotel Clerk 1 episode, 2017
Stephanie Leone Stephanie Leone
 Paris 1 episode, 2017
Kissy Simmons Kissy Simmons
 Grace 1 episode, 2017
Vickie Eng Vickie Eng
 Dr. James 1 episode, 2016
TJ Hassan TJ Hassan
 Max 1 episode, 2016
David Andrew Nash David Andrew Nash
 State Trooper 1 episode, 2016
Marty Ray Marty Ray
 Burly Trucker 1 episode, 2016
Niki Spiridakos Niki Spiridakos
 Amy 1 episode, 2016
Ashlynn Alexander Ashlynn Alexander
 Resident 1 episode, 2017
Gerald Avery Gerald Avery
 Thomas Jefferson 1 episode, 2017
Nelson Cheng Nelson Cheng
 Sam San 1 episode, 2017
Amy Janette McDonald Amy Janette McDonald
 Janice 1 episode, 2017
Sarah Rich Sarah Rich
 Margot 1 episode, 2017
Amilcar Rivera Amilcar Rivera
 Fisherman 1 episode, 2017
Thomas Blake Jr. Thomas Blake Jr.
 Hunter 1 episode, 2016
Jenna Bryant Jenna Bryant
 Rebecca 1 episode, 2016
Zac Diegelman Zac Diegelman
 Chazz 1 episode, 2016
Nina Jones Nina Jones
 Gladys 1 episode, 2016
Rebecca Koon Rebecca Koon
 Nate's Mom 1 episode, 2016
David Kronawitter David Kronawitter
 Dad Cop 1 episode, 2016
Leon Lamar Leon Lamar
 Arnold 1 episode, 2016
Livan Albelo Livan Albelo
 Young Farmer 1 episode, 2017
Clyde Baldo Clyde Baldo
 Magician 1 episode, 2017
Mike Beaver Mike Beaver
 Other Nate 1 episode, 2017
Sebastian Conelli Sebastian Conelli
 Rental Agent 1 episode, 2017
Gabby Alexa Gutierrez Gabby Alexa Gutierrez
 Sarah 1 episode, 2017
Obaid Kadwani Obaid Kadwani
 Arab Man 1 episode, 2017
Mike Keller Mike Keller
 Mike 1 episode, 2017
Whitney Kimball Long Whitney Kimball Long
 White Slave #1 1 episode, 2017
Omar Lopez Cepero Omar Lopez Cepero
 Pedro 1 episode, 2017
Hilary Mann Hilary Mann
 Hostess 1 episode, 2017
Richard Fullerton Richard Fullerton
 Pete 1 episode, 2016
Yash Pahwa Yash Pahwa
 Nate's Mom's 'Friend' 1 episode, 2016
Peggy Sheffield Peggy Sheffield
 Beverly 1 episode, 2016
Estes Tarver Estes Tarver
 Phil the Bartender 1 episode, 2016
Ephrat Asherie Ephrat Asherie
 White Slave #2 1 episode, 2017
Devika Bhise Devika Bhise
 Sexy Crayon 1 episode, 2017
Kisha Tikina Burgos Kisha Tikina Burgos
 Cuban Woman 1 episode, 2017
Grant Chang Grant Chang
 Line Cook 1 episode, 2017
Ted Limpert Ted Limpert
 Tom 1 episode, 2017
Dimitri Meskouris Dimitri Meskouris
 Ari Voukydis 1 episode, 2017
Brian Patrick Mulligan Brian Patrick Mulligan
 Dick Cheney 1 episode, 2017
Hope Mackenzie Perry Hope Mackenzie Perry
 12 Year-Old Vanessa 1 episode, 2017
Amy Waller Amy Waller
 Kylie Lee 1 episode, 2017
Matt McHugh Matt McHugh
 Newspaper Man 1 episode, 2016
William Ngo William Ngo
 Gamer 1 episode, 2016
Matthew Shurley Matthew Shurley
 Montezuma 1 episode, 2016
Liam Tomasiello Liam Tomasiello
 Toddy 1 episode, 2016
Logan Riley Bruner Logan Riley Bruner
 Bike Thief 1 episode, 2017
Steve Gagliastro Steve Gagliastro
 Ray 1 episode, 2017
Valerie Ho Valerie Ho
 Constabulary 1 episode, 2017
Tyler Palma Tyler Palma
 Kid 1 episode, 2017
Andrew Pang Andrew Pang
 Doctor Tomsic 1 episode, 2017
Tuffy Questell Tuffy Questell
 Old Jared 1 episode, 2017
Alexander Quiroga Alexander Quiroga
 Journalist 1 episode, 2017
Natalie Roy Natalie Roy
 Teacher 1 episode, 2017
Adam Smith Jr. Adam Smith Jr.
 Desk Clerk 1 episode, 2017
Juan Vigil Juan Vigil
 Taxi Driver 1 episode, 2017
Chesta Drake Chesta Drake
 Older Woman 1 episode, 2016
Dave Hager Dave Hager
 Senator Rutledge 1 episode, 2016
Fred Melamed Fred Melamed
 Conquistadors' Announcer 1 episode, 2016
Aidan Schroeder Aidan Schroeder
 Bryce 1 episode, 2016
Dolan Wilson Dolan Wilson
 Santa 1 episode, 2016
Tarik Davis Tarik Davis
 Orderly 1 episode, 2017
Afra Hines Afra Hines
 Female Chorus #1 1 episode, 2017
Curtis Shumaker Curtis Shumaker
 Bus Driver 1 episode, 2017
Tessa Skara Tessa Skara
 Beckany 1 episode, 2017
Michelle Sohn Michelle Sohn
 Sarah's Mom 1 episode, 2017
Ric Stoneback Ric Stoneback
 Tour Guide 1 episode, 2017
Penn Lynn White Penn Lynn White
 Menstrual Artist 1 episode, 2017
Aislin Freya Pax Aislin Freya Pax
 Girl #1 1 episode, 2016
Michael Harding Michael Harding
 Senator Drayton 1 episode, 2016
Kimberly Hidalgo Kimberly Hidalgo
 Fish & Wildlife Agent 1 episode, 2016
Andrea Passera Andrea Passera
 Spanish Queen 1 episode, 2016
Clifton Dunn Clifton Dunn
 DJ 1 episode, 2017
Elain R. Graham Elain R. Graham
 Ms. Lewis 1 episode, 2017
Rob Kolar Rob Kolar
 Band Member #1 1 episode, 2017
Vasthy Mompoint Vasthy Mompoint
 Female Chorus #2 1 episode, 2017
Mallory Sparks Mallory Sparks
 Tourist Girl 1 episode, 2017
Henry Stram Henry Stram
 INS Agent Richardson 1 episode, 2017
Chad Carter Chad Carter
 Arrow Man 1 episode, 2016
Courtney Chen Courtney Chen
 Billy's Girl 1 episode, 2016
Audrey Anna Hirshberg Audrey Anna Hirshberg
 Girl #2 1 episode, 2016
Bill Kelly Bill Kelly
 South Carolina State Senator 1 episode, 2016
Lauren Brown Lauren Brown
 Band Member #2 1 episode, 2017
Kevin Elden Kevin Elden
 Dr. Edwards 1 episode, 2017
Charlene Smith Charlene Smith
 Female Chorus #3 1 episode, 2017
Daniel Velasco Daniel Velasco
 Delivery Guy 1 episode, 2017
Leanna Adams Leanna Adams
 Arrow Man's Girlfriend 1 episode, 2016
Jessi Peralta Jessi Peralta
 Aztec Dancer #1 1 episode, 2016
Amee Vyas Amee Vyas
 Nurse #1 1 episode, 2016
Chelsey Arce Chelsey Arce
 Female Chorus #4 1 episode, 2017
Benny Elledge Benny Elledge
 Bouncer 1 episode, 2017
Olli Haaskivi Olli Haaskivi
 Church Assistant 1 episode, 2017
Marcella Lowery Marcella Lowery
 Elderly Woman 1 episode, 2017
Rockie Sapp Rockie Sapp
 Nurse #2 1 episode, 2016
David Bluvband David Bluvband
 Creepy Weirdo 1 episode, 2017
Bianca Haase Bianca Haase
 Rachel 1 episode, 2017
Jonathan Lee Jonathan Lee
 Male Chorus #1 1 episode, 2017
Brian Michael Brian Michael
 Fireman #1 1 episode, 2017
Larry Mitchell Larry Mitchell
 Fireman #2 1 episode, 2017
Kar Will Kar Will
 Male Chorus #2 1 episode, 2017
Ben Hollandsworth Ben Hollandsworth
 Bartender 1 episode, 2017
Cliff Samara Cliff Samara
 Indian Cabbie 1 episode, 2017
Steve Greenstein Steve Greenstein
 Orthodox Man 1 episode, 2017
Elaine Hyman Elaine Hyman
 Old Lady 1 episode, 2017
Amaker Smith Amaker Smith
 Male Chorus #3 1 episode, 2017
Ben Johnson Ben Johnson
 Little Girl's Dad 1 episode, 2017
Omari Mizrahi Omari Mizrahi
 Male Chorus #4 1 episode, 2017
Talin Bracken Schell Talin Bracken Schell
 Kid Bouncer 1 episode, 2017
Andrew Cao Andrew Cao
 Cool Pilot 1 episode, 2017
Dave Hanson Dave Hanson
 Agent Randy 1 episode, 2017
Piper Jones Piper Jones
 Little Girl #1 1 episode, 2017
Kate Dalton Kate Dalton
 Counter Rep 1 episode, 2017
Ripley Jones Ripley Jones
 Little Girl #2 1 episode, 2017
Caroline Grossman Caroline Grossman
 Amber 1 episode, 2017
Lisha McKoy Lisha McKoy
 Nurse 1 episode, 2017
Shakina Nayfack Shakina Nayfack
 Receptionist 1 episode, 2017
Amy Bettina Amy Bettina
 Kissandria 1 episode, 2017
James Dwyer James Dwyer
 James 1 episode, 2017
Jerah Milligan Jerah Milligan
 Cop #2 1 episode, 2017
David Ebert David Ebert
 Car Rep 1 episode, 2017
Gabrielle Ryan Gabrielle Ryan
 Sexy Dumbledore 1 episode, 2017
Sharon Blynn Sharon Blynn
 Jayden 1 episode, 2017
Tony Scheinman Tony Scheinman
 Crazy Man 1 episode, 2017
Mariah Strongin Mariah Strongin
 Flight Attendant 1 episode, 2017
Cate Smit Cate Smit
 Dr. Weber 1 episode, 2017
Ryan Speakman Ryan Speakman
 Paramedic #1 1 episode, 2017
Linden Tailor Linden Tailor
 Paramedic #2 1 episode, 2017
Johnny M. Wu Johnny M. Wu
 Cop #1 1 episode, 2017
Melody Culver Melody Culver
 Bikini Girl on Yacht 1 episode, 2016
Mahaleia Gray Mahaleia Gray
 Martial Arts Competitor 1 episode, 2016
Annie Pisapia Annie Pisapia
 Traveler 1 episode, 2016
Donna Sexton Donna Sexton
 Party VIP Guest / ... 1 episode, 2016
Miguel J. Torres Miguel J. Torres
 PFR Rep 1 episode, 2016
Christina Collard Christina Collard
 Naomi 1 episode, 2017
Matthew F. O'Connor Matthew F. O'Connor
 Poop Guy 1 episode, 2017
Keisuke Hoashi Keisuke Hoashi
 Mr. Sonoda 1 episode, 2018
Caitlynne Medrek Caitlynne Medrek
 Nurse 1 episode, 2018
Blaine Schlechter Blaine Schlechter
 Janitor 1 episode, 2018
Caitlin Kennedy Caitlin Kennedy
 Dog Lady 1 episode
Todd Palin Todd Palin
 Jeff the Hockey Ref 1 episode
Samantha Bee Samantha Bee
 Nate's Mother / ... (uncredited) 2 episodes, 2016-2017
Sabrina C. Williams Sabrina C. Williams
 Protester / ... (uncredited) 2 episodes, 2016
Merrik Foune Merrik Foune
 Beach Patron (uncredited) 1 episode, 2016
Amanda Goodyear Amanda Goodyear
 Exotic Dancer (uncredited) 1 episode, 2016
David Iwanicki David Iwanicki
 Superfan (uncredited) 1 episode, 2016
Stephanie Long Stephanie Long
 Audience Member (uncredited) 1 episode, 2016
Daniel Martinez Daniel Martinez
 Tourist Kid (uncredited) 1 episode, 2016
M.V. Oliphant M.V. Oliphant
 Gospel Singer (uncredited) 1 episode, 2016
Mason Pike Mason Pike
 Hotel Visitor (uncredited) 1 episode, 2016
Heather Schell Heather Schell
 Aztec Dancer (uncredited) 1 episode, 2016
Christopher Bizub Christopher Bizub
 Cyclist (uncredited) 1 episode, 2017
Jordan Cody Brandon Jordan Cody Brandon
 Wild Kicker (uncredited) 1 episode, 2017
George Harrington Butts George Harrington Butts
 Hospital Security Guard (uncredited) 1 episode, 2017
Dean Ciallella Dean Ciallella
 Cheering Parent (uncredited) 1 episode, 2017
Booker Garrett Booker Garrett
 Dawn (uncredited) 1 episode, 2017
Madeline Lupi Madeline Lupi
 Martial Artist Kid (uncredited) 1 episode, 2017
Julie Mickelson Julie Mickelson
 Flight Attendant (uncredited) 1 episode, 2017
Kameron Omidian Kameron Omidian
 Big Guy (uncredited) 1 episode, 2017
Rajeev Pahuja Rajeev Pahuja
 Indian Clerk (uncredited) 1 episode, 2017
Frankie Petrosino Frankie Petrosino
 Baseball player (uncredited) 1 episode, 2017
Nico Petrosino Nico Petrosino
 Football player (uncredited) 1 episode, 2017
Victoria Rooney Victoria Rooney
 Scooter Girl (uncredited) 1 episode, 2017
Austin Michael Young Austin Michael Young
 Baller (uncredited) 1 episode, 2017
Lana Young Lana Young
 Jess (uncredited) 1 episode, 2017
Alex Ziwak Alex Ziwak
 Martial Art Instructor (uncredited) 1 episode, 2017
Brad Pajot Brad Pajot
 Towns Person (uncredited) 1 episode, 2018
« مشاهده تمام عوامل و بازیگران »

اطلاعات کلی

Information
ژانر :کمدی
گروه سنی :TV-MA
رنگ :Color
زمان :30 دقیقه
کشور :آمریکا
زبان :انگلیسی
فرمت :mkv
آخر هفته :-
بودجه :-
سود :-
تاریخ انتشار :11 April 2016

ثبت نظر / نظرات

Comments
لطفا ابتدا وارد سایت شوید یا ثبت نام نمایید

هیچ نظری ثبت نشده است

سریال های مشابه

Simples
F Is for Family

F Is for Family - (2015– )

خلاصه داستان : داستان انیمشین براساس دوران کودکی کمدین "بیل بور" هست ، و زندگی خانواده ای از طبقه متوسط جامعه در دهه 1970 میلادی را نشان میدهد و...
8.0
ژانر : انیمیشن  |  کمدی  |  درام
رتبه : 8.0/10 از 17668 کاربر
ادامه / دانلود کارگردان : -
ستارگان : Bill Burr , Laura Dern , Justin Long
The Kominsky Method

The Kominsky Method - (2018– )

خلاصه داستان : داستان سریال یک بازیگر مطرح سینما و مدیر برنامه قدیمیش ، فراز نشیب های زندگی کاریشان در لس آنجلس را نشان میدهد و...
8.4
ژانر : کمدی
رتبه : 8.4/10 از 735 کاربر
ادامه / دانلود کارگردان : -
ستارگان : Alan Arkin , Sarah Baker , Michael Douglas
Kung Fu Panda: The Paws of Destiny

Kung Fu Panda: The Paws of Destiny - (2018– )

خلاصه داستان : داستان سریال چهار بچه پاندا باید توسط استاد اژدها "پو" آموزش ببینید و...
8.8
ژانر : انیمیشن  |  اکشن  |  ماجراجویی  |  کمدی  |  خانوادگی  |  فانتزی
رتبه : 8.8/10 از 62 کاربر
ادامه / دانلود کارگردان : -
ستارگان : Laya DeLeon Hayes , Makana Say , Gunnar Sizemore
Sally4Ever

Sally4Ever - (2018– )

خلاصه داستان : داستان سریال سالی تقریبا 10 سال هست که با دیوید زندگی می کند ، شبی دیوید به او پیشنهاد ازدواج می دهد ، وارد بحرانی جدی می شود او رابطه ای با زنی هنرمن ...
6.2
ژانر : کمدی
رتبه : 6.2/10 از 347 کاربر
ادامه / دانلود کارگردان : -
ستارگان : Julian Barratt , David Cann , Julia Davis
Stan Against Evil

Stan Against Evil - (2016– )

خلاصه داستان : داستان سریال رئیس پلیسی با رئیس پلیس جدیدی تیمی تشکیل خواهند داد که به مبارزه با شکارچیان شیطانی که شهر کوچکشان را تصرف کردند بروند و...
7.2
ژانر : کمدی  |  فانتزی  |  ترسناک
رتبه : 7.2/10 از 3594 کاربر
ادامه / دانلود کارگردان : -
ستارگان : John C. McGinley , Janet Varney , Deborah Baker Jr.
American Dad!

American Dad! - (2005– )

خلاصه داستان : داستان انیمیشن پدری که در CIA کار میکند و بیشتر زمان ها در توهم توطئه چینی هست ، او همسر ، دختر و پسری دارد و همچنین موجود فضایی که به دور از چشم CI ...
7.4
ژانر : انیمیشن  |  کمدی
رتبه : 7.4/10 از 101586 کاربر
ادامه / دانلود کارگردان : -
ستارگان : Seth MacFarlane , Wendy Schaal , Dee Bradley Baker
Camping

Camping - (2018– )

خلاصه داستان : داستان سریال مردی برای تولد 45 سالگیش می خواهد به سفری در طبیعت برود ولی همه چیز طبق برنامه پیش نمی رود و اوضاع از کنترل خارج خواهد شد و...
4.5
ژانر : کمدی
رتبه : 4.5/10 از 988 کاربر
ادامه / دانلود کارگردان : -
ستارگان : Jennifer Garner , David Tennant , Juliette Lewis
F Is for FamilyThe Kominsky MethodKung Fu Panda: The Paws of DestinySally4EverStan Against EvilAmerican Dad!Camping