دانلود سریال Travelers (2016– ) - ❶سایت دانلود رایگان فیلم و سریال دارک مووی

Rating: 4.6  ‎Review by دارک مووی

WEB.DL 720p - 1080p
Mowgli: Legend of the Jungle
BluRay 720p - 1080p
Venom
BluRay 720p - 1080p
The Nun
BluRay 720p - 1080p
Mission: Impossible - Fallout
BluRay 720p - 1080p
The Equalizer 2
BluRay 720p - 1080p
Incredibles 2
IMDb

Travelers  (2016– )

Travelers
خلاصه داستان : صد ها سال بعد از زمان فعلی, انسان های باقی مانده راهی پیدا میکنند تا به قرن 21 بازگردند. کسانی که به گذشته سفر میکنند خود را به ظاهر افراد در میاورند تا بتوانند بشریت را از اشتباهاتی که قرار است مرتکب شوند نجات دهند.
افزودن به لیست
بدون جایزه/نامزدی
Nothing !

عوامل و بازیگران

Actors
Nesta Cooper Nesta Cooper
Carly Shannon (24 episodes, 2016-2017)
Eric McCormack Eric McCormack
Grant MacLaren (23 episodes, 2016-2017)
MacKenzie Porter MacKenzie Porter
Marcy Warton (23 episodes, 2016-2017)
Patrick Gilmore Patrick Gilmore
David Mailer (18 episodes, 2016-2017)
J. Alex Brinson J. Alex Brinson
Jeff Conniker (15 episodes, 2016-2017)
Jared Abrahamson Jared Abrahamson
Trevor Holden (12 episodes, 2016)
Reilly Dolman Reilly Dolman
Philip Pearson (12 episodes, 2016)
Leah Cairns Leah Cairns
Kathryn MacLaren (9 episodes, 2016)
Arnold Pinnock Arnold Pinnock
Walt Forbes (8 episodes, 2016)
William MacDonald William MacDonald
Gary Holden (8 episodes, 2016-2017)
Kristine Cofsky Kristine Cofsky
Officer Boyd (8 episodes, 2016-2017)
Jennifer Spence Jennifer Spence
Grace Day (5 episodes, 2016)
Teryl Rothery Teryl Rothery
Patricia Holden (5 episodes, 2016)
Glynis Davies Glynis Davies
Jacqueline / ... (5 episodes, 2016-2017)
Ian Tracey Ian Tracey
Ray (4 episodes, 2016)
Douglas Chapman Douglas Chapman
Luca (4 episodes, 2016)
Matthew Kevin Anderson Matthew Kevin Anderson
Derek / ... (4 episodes, 2016-2017)
Stephanie Bennett Stephanie Bennett
Jenny (4 episodes, 2017)
Alyssa Lynch Alyssa Lynch
Rene Bellamy (3 episodes, 2016)
Dylan Playfair Dylan Playfair
Kyle (3 episodes, 2016)
David Lewis David Lewis
Major Gleason (2 episodes, 2016)
Kyra Zagorsky Kyra Zagorsky
Dr. Delaney (2 episodes, 2016)
Melanie Papalia Melanie Papalia
Beth (2 episodes, 2016)
Eileen Pedde Eileen Pedde
Mom (2 episodes, 2016)
Tom McBeath Tom McBeath
Ellis (2 episodes, 2016)
Giacomo Baessato Giacomo Baessato
Private Wilson (2 episodes, 2016)
Yasmeene Ball Yasmeene Ball
Charlotte (2 episodes, 2016)
Aaron Hutchinson Aaron Hutchinson
Security Guard (2 episodes, 2016)
Karen Khunkhun Karen Khunkhun
Reporter (2 episodes, 2016)
Zack Lavoie Zack Lavoie
Stephen (2 episodes, 2016)
Kylee Dawson Kylee Dawson
Shy Girl (2 episodes, 2016)
Kelsey Wheeler Kelsey Wheeler
Dad (2 episodes, 2016)
Aaron Craven Aaron Craven
Ken (2 episodes, 2016-2017)
Brandyn Eddy Brandyn Eddy
Doctor / ... (2 episodes, 2017)
Howie Lai Howie Lai
Traveler 2150 (2 episodes, 2017)
Stephen Lobo Stephen Lobo
Wakefield (2 episodes, 2017)
Lee Majdoub Lee Majdoub
Dr. Barker (2 episodes, 2017)
Sunita Prasad Sunita Prasad
Blair (2 episodes, 2017)
Todd Thomson Todd Thomson
Dr. Thomas Higgins (2 episodes, 2017)
Gerard Plunkett Gerard Plunkett
Ted Bishop (1 episode, 2016)
Karin Konoval Karin Konoval
Mrs. Bloom (1 episode, 2016)
Olivia Cheng Olivia Cheng
Dr. Grace Lee (1 episode, 2016)
Louis Ferreira Louis Ferreira
Rick Hall (1 episode, 2016)
Jenny Mitchell Jenny Mitchell
Stacey Nichols (1 episode, 2016)
Chilton Crane Chilton Crane
Cathy Whiteman (1 episode, 2016)
Paul Lazenby Paul Lazenby
Big Guard (1 episode, 2016)
Laura Mennell Laura Mennell
ADA Peckham (1 episode, 2016)
Andre Tricoteux Andre Tricoteux
Captor (1 episode, 2016)
Garry Chalk Garry Chalk
Detective Gower (1 episode, 2016)
Lisa Marie DiGiacinto Lisa Marie DiGiacinto
Flight Attendant #1 (1 episode, 2016)
Jason Gray-Stanford Jason Gray-Stanford
Aaron Donner (1 episode, 2016)
Adrian Hough Adrian Hough
Allan Whiteman (1 episode, 2016)
Kwesi Ameyaw Kwesi Ameyaw
Doctor (1 episode, 2016)
Carmel Amit Carmel Amit
Flight Attendant #2 (1 episode, 2016)
Kirby Morrow Kirby Morrow
Hickman (1 episode, 2016)
Georgia Hacche Georgia Hacche
Nurse (1 episode, 2016)
Darcy Laurie Darcy Laurie
Hank (1 episode, 2016)
Kevin McNulty Kevin McNulty
Earl (1 episode, 2016)
Jesse Reid Jesse Reid
Military Scientist (1 episode, 2016)
Howard Siegel Howard Siegel
Bookie (1 episode, 2016)
Lyova Beckwitt Lyova Beckwitt
Jackson (1 episode, 2016)
Michael Patrick Denis Michael Patrick Denis
Jeff's Lawyer (1 episode, 2016)
Kathleen Duborg Kathleen Duborg
Mrs. Hayes (1 episode, 2016)
Liam Hughes Liam Hughes
Sickly Child (1 episode, 2016)
Chris Loubardeas Chris Loubardeas
Dealer (1 episode, 2016)
Chris Webb Chris Webb
Businessman (1 episode, 2016)
Mark Brandon Mark Brandon
Hayes (1 episode, 2016)
Jacqueline Breakwell Jacqueline Breakwell
Cashier (1 episode, 2016)
Adrien Dorval Adrien Dorval
Yard Worker (1 episode, 2016)
Jason McKinnon Jason McKinnon
Police Officer (1 episode, 2016)
Chevy Souther Chevy Souther
Jason (1 episode, 2016)
Preston Vanderslice Preston Vanderslice
Man Texting (1 episode, 2016)
Garfield Wilson Garfield Wilson
Carter (1 episode, 2016)
Françoise Yip Françoise Yip
Judge (1 episode, 2016)
Marcus Aurelio Marcus Aurelio
Fighter (1 episode, 2016)
Carter Ryan Evancic Carter Ryan Evancic
9 Year Old Boy (1 episode, 2016)
Lee Shan Gibson Lee Shan Gibson
Construction Worker (1 episode, 2016)
Simon Longmore Simon Longmore
Agent Riley (1 episode, 2016)
Milo Shandel Milo Shandel
Pastor (1 episode, 2016)
Emy Aneke Emy Aneke
Sergeant (1 episode, 2016)
Alyson Bath Alyson Bath
Mindy (1 episode, 2016)
Balinder Johal Balinder Johal
Indian Woman (1 episode, 2016)
Kis Yurij Kis Yurij
Russian #1 (1 episode, 2016)
David Bloom David Bloom
Priest (1 episode, 2016)
Jason William Day Jason William Day
Russian #2 (1 episode, 2016)
Ken Dresen Ken Dresen
Colin (1 episode, 2016)
Brenda Matthews Brenda Matthews
Becky (1 episode, 2016)
Angela Palmer Angela Palmer
Tory (1 episode, 2016)
Audrey Smallman Audrey Smallman
10 Year Old Girl (1 episode, 2016)
Pat Smith Pat Smith
Mr. Morrissy (1 episode, 2016)
Alex Barima Alex Barima
Nick (1 episode, 2016)
Tyson Bellusci Tyson Bellusci
Teen #1 (1 episode, 2016)
Curtis Lum Curtis Lum
Morrison (1 episode, 2016)
Angela Moore Angela Moore
Carol (1 episode, 2016)
Cindy Piper Cindy Piper
Store Owner (1 episode, 2016)
Bronwen Smith Bronwen Smith
Marion (1 episode, 2016)
Shawn Brown Shawn Brown
Omar (Taxi Driver) (1 episode, 2016)
Gaalen Engen Gaalen Engen
Greg (1 episode, 2016)
Lanie McAuley Lanie McAuley
Candy (1 episode, 2016)
Anthony Scardera Anthony Scardera
Teen #2 (1 episode, 2016)
Erika Walter Erika Walter
MacLaren's Future Wife (1 episode, 2016)
Keisha Haines Keisha Haines
Web Cam Girl #2 (1 episode, 2016)
Beatrice Kitsos Beatrice Kitsos
11 Year Old Girl (1 episode, 2016)
Darren E. Scott Darren E. Scott
Masked Guy #1 (1 episode, 2016)
Nathan Witte Nathan Witte
Traveler Security Guard (1 episode, 2016)
Kirk Caouette Kirk Caouette
Masked Guy #2 (1 episode, 2016)
Jennifer Cheon Jennifer Cheon
Web Cam Girl #3 (1 episode, 2016)
Cody Davis Cody Davis
10 Year Old Boy (1 episode, 2016)
Sian Sladen Sian Sladen
Nurse (1 episode, 2016)
Leif Havdale Leif Havdale
Masked Guy #3 (1 episode, 2016)
David Raynolds David Raynolds
Aleksander / ... (1 episode, 2016)
Mathew Yanagiya Mathew Yanagiya
EMT Traveler (1 episode, 2016)
Clay Virtue Clay Virtue
Black Op #1 (1 episode, 2016)
Lloyd Adams Lloyd Adams
Black Op #2 (1 episode, 2016)
Steve Makaj Steve Makaj
Police Sergeant (1 episode, 2016)
Duane Dickinson Duane Dickinson
Black Op #3 (1 episode, 2016)
Shanel Pratap Shanel Pratap
News Anchor #2 (1 episode, 2016)
Brent Connolly Brent Connolly
Black Op #4 (1 episode, 2016)
Paul Botkin Paul Botkin
Terminal Patient #3 (1 episode, 2016)
Babak Haleky Babak Haleky
Volunteer (1 episode, 2016)
Winslow Holmes Winslow Holmes
Terminal Patient #1 (1 episode, 2016)
Michael Meneer Michael Meneer
News Anchor #1 (1 episode, 2016)
Robin T. Rose Robin T. Rose
Terminal Patient #2 (1 episode, 2016)
Anesha Bailey Anesha Bailey
Ensign Jackson (1 episode, 2017)
Link Baker Link Baker
Agent Morton (1 episode, 2017)
Jazmine Campanale Jazmine Campanale
Dr. Chen (1 episode, 2017)
Nelson Carbonette Nelson Carbonette
State Trooper (1 episode, 2017)
Enrico Colantoni Enrico Colantoni
Vincent (1 episode, 2017)
Jennifer Copping Jennifer Copping
Sylvie Ward (1 episode, 2017)
Chris Cormier Chris Cormier
Connor (1 episode, 2017)
Bradley Duffy Bradley Duffy
Dale (1 episode, 2017)
Andrew Dunbar Andrew Dunbar
Wayne (1 episode, 2017)
Bob Frazer Bob Frazer
Traveler 3224 (1 episode, 2017)
Madeline Hirvonen Madeline Hirvonen
Little Girl (1 episode, 2017)
Fiona Hogan Fiona Hogan
Nurse Jane (1 episode, 2017)
Debs Howard Debs Howard
Stacey Collins (1 episode, 2017)
Paloma Kwiatkowski Paloma Kwiatkowski
Abigail Paris (1 episode, 2017)
Jeremy Lacombe Jeremy Lacombe
German Runner (1 episode, 2017)
Barry W. Levy Barry W. Levy
Dr. Calloway (1 episode, 2017)
Gwenda Lorenzetti Gwenda Lorenzetti
Colleen (1 episode, 2017)
Lisa MacFadden Lisa MacFadden
Doctor #3 (1 episode, 2017)
Stew McLean Stew McLean
Andrew (1 episode, 2017)
Lissa Neptuno Lissa Neptuno
Joanne (1 episode, 2017)
James Rha James Rha
Xiao (1 episode, 2017)
Trevor Roberts Trevor Roberts
Dad (1 episode, 2017)
Elysia Rotaru Elysia Rotaru
Irene (1 episode, 2017)
Melissa Roxburgh Melissa Roxburgh
Carrie (1 episode, 2017)
Zoey Siewert Zoey Siewert
Young Girl (1 episode, 2017)
Brenden Sunderland Brenden Sunderland
Young Boy (1 episode, 2017)
Jerry Trimble Jerry Trimble
Coach Perry (1 episode, 2017)
Yee Jee Tso Yee Jee Tso
A26 (1 episode, 2017)
Mel Tuck Mel Tuck
Terminal Patient #6 (1 episode, 2017)
Benjamin Charles Watson Benjamin Charles Watson
Lars (1 episode, 2017)
Ben Wilkinson Ben Wilkinson
Corrigan (1 episode, 2017)
Jesse Carroll Jesse Carroll
Tall Driver (1 episode)
Elle McKinnon Elle McKinnon
Anna (1 episode)
Yobdee Yobdee
Bree (1 episode)
Derek Schnobb Derek Schnobb
Student (uncredited) (1 episode, 2016)
« مشاهده تمام عوامل و بازیگران »

اطلاعات کلی

Information
ژانر :علمی تخیلی
گروه سنی :-
رنگ :Color
زمان :- دقیقه
کشور :کانادا
زبان :انگلیسی
فرمت :mkv
آخر هفته :-
بودجه :-
سود :-
تاریخ انتشار :2017

ثبت نظر / نظرات

Comments
لطفا ابتدا وارد سایت شوید یا ثبت نام نمایید

هیچ نظری ثبت نشده است

سریال های مشابه

Simples
Nightflyers

Nightflyers - (2018– )

خلاصه داستان : داستان سریال 8 دانشمند و یک تله‌ پات قدرتمند اکتشافی فضایی را به امید برقراری ارتباط با بیگانه‌های فضایی را در منظومه‌ شمسی شروع می کنند ، آن‌ها با سف ...
6.5
ژانر : ترسناک  |  علمی تخیلی
رتبه : 6.5/10 از 979 کاربر
ادامه / دانلود کارگردان : -
ستارگان : Jodie Turner-Smith , Gretchen Mol , Eoin Macken
Origin

Origin - (2018– )

خلاصه داستان : داستان سریال گروهی غریبه باید برای زنده ماندن تلاش کنند در حالی که سفینه ای که در آن هستند به طرف سیاره ای ناشناخته و دور افتاده در حرکت هست و...
7.2
ژانر : علمی تخیلی
رتبه : 7.2/10 از 803 کاربر
V

V - (2009–2011)

خلاصه داستان : داستان سریال نژادی فرا زمینی با نیت های به ظاهر خوبی به زمین می آیند ولی کم کم اهداف شوم خود را نشان می دهند و سعی در کنترل جامعه را دارند و...
6.8
ژانر : درام  |  علمی تخیلی  |  هیجان انگیز
رتبه : 6.8/10 از 49956 کاربر
ادامه / دانلود کارگردان : -
ستارگان : Elizabeth Mitchell , Morris Chestnut , Joel Gretsch
Titans

Titans - (2018– )

خلاصه داستان : داستان سریال تیمی از جوانان خیلی زود به قدرت‌ های زیادی دست پیدا کرده اند و پا به دنیای ابرقهرمانان گذاشته اند این تیم توسط نایت ‎وینگ هدایت می‎شود و. ...
8.3
ژانر : اکشن  |  ماجراجویی  |  فانتزی  |  علمی تخیلی
رتبه : 8.3/10 از 11309 کاربر
ادامه / دانلود کارگردان : -
ستارگان : Brenton Thwaites , Teagan Croft , Anna Diop
Maniac

Maniac - (2018– )

خلاصه داستان : داستان سریال "آنی و اوون" دو غریبه‌ که به مراحل پایانی درمان دارویی مرموز خود نزدیک می‌شوند ، "آنی" از زندگی ناراضی و بی هدف تلاش ...
8.0
ژانر : کمدی  |  درام  |  علمی تخیلی
رتبه : 8.0/10 از 33302 کاربر
ادامه / دانلود کارگردان : -
ستارگان : Jonah Hill , Billy Magnussen , Sonoya Mizuno
The First

The First - (2018– )

خلاصه داستان : داستان سریال گروهی از انسان‌ها در آینده‎‎ نزدیک در حال بررسی سفر به مریخ که در تلاش هستند تا به ماموریتی غیر ممکن بروند و...
6.9
ژانر : درام  |  علمی تخیلی
رتبه : 6.9/10 از 79 کاربر
ادامه / دانلود کارگردان : -
ستارگان : Sean Penn , Rey Lucas , Brian Lee Franklin
Agent Carter

Agent Carter - (2015–2016)

خلاصه داستان : داستان سریال "پگی کارتر" در شرکتی که رئیس او "هوارد استارک" هست کار میکند او مخترعی هست که سلاح های پیشرفته و چیز های دیگری را اخت ...
8.0
ژانر : اکشن  |  ماجراجویی  |  علمی تخیلی
رتبه : 8.0/10 از 62649 کاربر
ادامه / دانلود کارگردان : -
ستارگان : Hayley Atwell , James D'Arcy , Enver Gjokaj
NightflyersOriginVTitansManiacThe FirstAgent Carter