دانلود سریال Terminator: The Sarah Connor Chronicles (2008–2009) - ❶سایت دانلود رایگان فیلم و سریال دارک مووی

Rating: 4.6  ‎Review by دارک مووی

Season 8 Episode 2
Game of Thrones
BluRay 720p - 1080p
How to Train Your Dragon: The Hidden World
BluRay 720p - 1080p
Glass
BluRay 720p - 1080p
Bumblebee
BluRay 720p - 1080p
Vice
BluRay 720p - 1080p
Aquaman
Terminator: The Sarah Connor Chronicles
خلاصه داستان : زنی پس از كشته شدن به روباتی انسان نما تبديل می شود ولی هنوز عشق و علاقه او به فرزندش در وجود او آشكار هست عده ای دنبالش هستند تا نابودش كنند ولی هوش و ذكاوت او هنوز مانند دوران حياتش موجب حيرت ديگران شده و در اين مسير با مشكلات فراونی روبرو می شود اما با تمام وجود از فرزندش مراقبت میكند...
افزودن به لیست
بدون جایزه/نامزدی
Nothing !

عوامل و بازیگران

Actors
Lena Headey Lena Headey
 Sarah Connor 31 episodes, 2008-2009
Thomas Dekker Thomas Dekker
 John Connor 31 episodes, 2008-2009
Summer Glau Summer Glau
 Cameron Phillips / ... 31 episodes, 2008-2009
Richard T. Jones Richard T. Jones
 James Ellison 31 episodes, 2008-2009
Brian Austin Green Brian Austin Green
 Derek Reese 23 episodes, 2008-2009
Garret Dillahunt Garret Dillahunt
 Cromartie / ... 18 episodes, 2008-2009
Shirley Manson Shirley Manson
 Catherine Weaver 17 episodes, 2008-2009
Leven Rambin Leven Rambin
 Riley Dawson 11 episodes, 2008-2009
Stephany Jacobsen Stephany Jacobsen
 Jesse Flores 10 episodes, 2008-2009
Dean Winters Dean Winters
 Charley Dixon 9 episodes, 2008-2009
Mackenzie Brooke Smith Mackenzie Brooke Smith
 Savannah Weaver / ... 7 episodes, 2008-2009
Shane Edelman Shane Edelman
 Matt Murch 6 episodes, 2008-2009
Sonya Walger Sonya Walger
 Michelle Dixon 5 episodes, 2008
Busy Philipps Busy Philipps
 Kacy Corbin 5 episodes, 2008-2009
Jonathan Jackson Jonathan Jackson
 Kyle Reese 4 episodes, 2008-2009
Sabrina Perez Sabrina Perez
 Chola 4 episodes, 2008-2009
Brendan Hines Brendan Hines
 Andy Goode 3 episodes, 2008
Jesse Garcia Jesse Garcia
 Carlos 3 episodes, 2008
Catherine Dent Catherine Dent
 Agent Greta Simpson 3 episodes, 2008
Kristina Apgar Kristina Apgar
 Cheri Westin 3 episodes, 2008
Dorian Harewood Dorian Harewood
 Dr. Boyd Sherman 3 episodes, 2008
Jonathan Sadowski Jonathan Sadowski
 Sayles 3 episodes, 2008
Ned Bellamy Ned Bellamy
 Ed Winston 5 episodes, 2008-2009
Matt McColm Matt McColm
 Vick Chamberlain 3 episodes, 2008
Luis Chávez Luis Chávez
 Morris 3 episodes, 2008
Gregg Perrie Gregg Perrie
 Aaron 3 episodes, 2008-2009
Edoardo Ballerini Edoardo Ballerini
 Timms 3 episodes, 2008
Phil Morris Phil Morris
 Miles Dyson 3 episodes, 2008-2009
Aldo Gonzalez Aldo Gonzalez
 Cholo #1 3 episodes, 2008
Mark Ivanir Mark Ivanir
 Dmitri Shipkov 2 episodes, 2008
Leah Pipes Leah Pipes
 Jody 2 episodes, 2008
James Urbaniak James Urbaniak
 Cafe Manager / ... 3 episodes, 2008
Peter Mensah Peter Mensah
 General Perry / ... 2 episodes, 2008
Andre Royo Andre Royo
 Sumner 2 episodes, 2008
Charlayne Woodard Charlayne Woodard
 Terissa Dyson 2 episodes, 2008
Carlos Sanz Carlos Sanz
 Father Armando Bonilla 2 episodes, 2008-2009
Dean Norris Dean Norris
 Nelson 2 episodes, 2008
Theo Rossi Theo Rossi
 Lieutenant Dietze 2 episodes, 2009
Jillian Armenante Jillian Armenante
 Rita 2 episodes, 2008
Fay Wolf Fay Wolf
 Agent Lila Ellison 2 episodes, 2008
Chad L. Coleman Chad L. Coleman
 Queeg 2 episodes, 2009
Jeffrey Pierce Jeffrey Pierce
 T-888 / ... 2 episodes, 2009
Max Perlich Max Perlich
 Walsh 2 episodes, 2008-2009
Chris Ellis Chris Ellis
 Hayes 2 episodes, 2009
John De Vito John De Vito
 Young John 2 episodes, 2008-2009
Mark Bloom Mark Bloom
 FBI Evidence Clerk 2 episodes, 2008
Yuri Lowenthal Yuri Lowenthal
 Christopher Garvin 2 episodes, 2009
Keith Pillow Keith Pillow
 Mr. Bianchi 2 episodes, 2008
Krishna Cole Krishna Cole
 Blake 2 episodes, 2009
Erin Fleming Erin Fleming
 Goodnow / ... 2 episodes, 2009
Johnny D'Agostino Johnny D'Agostino
 Bartender 2 episodes, 2008
Sanjay Madhav Sanjay Madhav
 Dr. Manny D'Costa / ... 2 episodes, 2008-2009
Savannah Jayde Savannah Jayde
 Gina 2 episodes, 2008
Obren Milanovic Obren Milanovic
 Bloom 2 episodes, 2008
Cory Tucker Cory Tucker
 Security Stan 2 episodes, 2008
Vinni Ali'i Mesa Vinni Ali'i Mesa
 Employee 2 episodes, 2008
Ray Conchado Ray Conchado
 Security Guard 2 episodes, 2008
Barbara Scolaro Barbara Scolaro
 Stephanie 1 episode, 2009
Owain Yeoman Owain Yeoman
 Cromartie 1 episode, 2008
Julie Ann Emery Julie Ann Emery
 Nurse Hobson 1 episode, 2009
Tony Amendola Tony Amendola
 Enrique Salceda 1 episode, 2008
Brian Bloom Brian Bloom
 Carter 1 episode, 2008
Rebecca Creskoff Rebecca Creskoff
 Anne Fields 1 episode, 2008
Angela Gots Angela Gots
 Maria 1 episode, 2008
Billy Lush Billy Lush
 Eric 1 episode, 2008
Traber Burns Traber Burns
 Chief of Staff 1 episode, 2008
Oren Dayan Oren Dayan
 Mike Silver 1 episode, 2008
Craig Fairbrass Craig Fairbrass
 Fake Sarkissian 1 episode, 2008
Adam Godley Adam Godley
 The Scientist 1 episode, 2008
Samantha Krutzfeldt Samantha Krutzfeldt
 Lauren Fields 1 episode, 2008
Andy Umberger Andy Umberger
 Davidson 1 episode, 2008
Nick Wechsler Nick Wechsler
 Deputy Ridge 1 episode, 2008
Michelle Arthur Michelle Arthur
 Dana 1 episode, 2009
Alex Carter Alex Carter
 Ko Samuels 1 episode, 2009
John Pyper-Ferguson John Pyper-Ferguson
 George McCarthy 1 episode, 2009
Omid Abtahi Omid Abtahi
 Sumner 1 episode, 2008
Jon Huertas Jon Huertas
 Trevor 1 episode, 2008
Carlos Jacott Carlos Jacott
 David Fields 1 episode, 2008
Dinah Lenney Dinah Lenney
 Alan Park / ... 2 episodes, 2008-2009
Karina Logue Karina Logue
 Barbara Chamberlain 1 episode, 2008
Danny Mora Danny Mora
 Photographer 1 episode, 2008
Richard Schiff Richard Schiff
 Charles Fischer / ... 1 episode, 2008
Todd Stashwick Todd Stashwick
 Myron Stark / ... 1 episode, 2008
Lee Thompson Young Lee Thompson Young
 Agent Stewart 1 episode, 2008
Larry Cedar Larry Cedar
 Detective Crayton 1 episode, 2009
Joshua Malina Joshua Malina
 Agent Auldridge 1 episode, 2009
Alison Martin Alison Martin
 Molly Malloy 1 episode, 2009
Manny Montana Manny Montana
 Hector 1 episode, 2009
William Brent William Brent
 Marty Bedell 1 episode, 2008
Bruce Davison Bruce Davison
 Dr. Peter Silberman 1 episode, 2008
Michael Hyatt Michael Hyatt
 Dr. Barbara Morris 1 episode, 2008
David Michie David Michie
 Police Officer 1 episode, 2008
Emilio Rivera Emilio Rivera
 Mexican Police Chief 1 episode, 2008
Sasha Roiz Sasha Roiz
 Police Officer 1 episode, 2008
Johnny Sneed Johnny Sneed
 Roger Shafer 1 episode, 2008
Bernard White Bernard White
 Sarah's Doctor 1 episode, 2008
Alanna Masterson Alanna Masterson
 Zoe McCarthy 1 episode, 2009
Sashen Naicker Sashen Naicker
 Night Tech 1 episode, 2009
Aurora Antonio Aurora Antonio
 Wiseass 1 episode, 2008
Alicia Benavides Alicia Benavides
 Waitress 1 episode, 2008
Douglas Bennett Douglas Bennett
 Guard 1 episode, 2008
Adam Busch Adam Busch
 Charlie Fischer 1 episode, 2008
Neil Hopkins Neil Hopkins
 Mr. Harris 1 episode, 2008
Barry Livingston Barry Livingston
 Pete 1 episode, 2008
Derek Riddell Derek Riddell
 Lachlan Weaver 1 episode, 2008
Will Rothhaar Will Rothhaar
 Martin Bedell 1 episode, 2008
Paul Schulze Paul Schulze
 Carl Greenway 1 episode, 2008
Roger Guenveur Smith Roger Guenveur Smith
 Sac Federici 1 episode, 2008
Eric Steinberg Eric Steinberg
 Alex Akagi 1 episode, 2008
Mary Alexandra Stiefvater Mary Alexandra Stiefvater
 Young Ruby 1 episode, 2008
Gina Gallego Gina Gallego
 Dr. Martinez 1 episode, 2009
Laura Regan Laura Regan
 Dr. Felicia Burnett 1 episode, 2009
Jill Remez Jill Remez
 Teacher 1 episode, 2009
Adam Wylie Adam Wylie
 Henry Douglas, Jr. 1 episode, 2009
Beau Billingslea Beau Billingslea
 General Hobbs 1 episode, 2008
Chad Brummett Chad Brummett
 FBI Agent 1 episode, 2008
Ron Butler Ron Butler
 Social Worker 1 episode, 2008
Alex Castillo Alex Castillo
 Manny 1 episode, 2008
William Stanford Davis William Stanford Davis
 Pastor Jonas 1 episode, 2008
Michael Dempsey Michael Dempsey
 Detective 1 episode, 2008
Haley Hudson Haley Hudson
 Sydney Fields 1 episode, 2008
John Kelly John Kelly
 Baldwin 1 episode, 2008
Branden Morgan Branden Morgan
 Rudolph Valentino 1 episode, 2008
Eddie Shin Eddie Shin
 Xander Akagi 1 episode, 2008
Cyd Strittmatter Cyd Strittmatter
 Diana Winston 1 episode, 2009
Leslie Thurston Leslie Thurston
 Nurse 1 episode, 2009
Connor Trinneer Connor Trinneer
 Sheriff Alvan McKinley 1 episode, 2009
Brian Atkinson Brian Atkinson
 Highway Guy 1 episode, 2008
Lisa Canning Lisa Canning
 News Anchor 1 episode, 2008
Aaron James Cash Aaron James Cash
 Terminator 1 episode, 2008
Christopher DeMaci Christopher DeMaci
 Photographer 1 episode, 2008
Greg Eagles Greg Eagles
 Crewman #1 1 episode, 2008
Garvin Funches Garvin Funches
 Police Officer 1 episode, 2008
Tommy Redmond Hicks Tommy Redmond Hicks
 Bradbury 1 episode, 2008
Ryan Kelley Ryan Kelley
 Derek at 15 1 episode, 2008
Patrick Kilpatrick Patrick Kilpatrick
 Triple-Eight Terminator 1 episode, 2008
Tim Monsion Tim Monsion
 Rupert Chandler 1 episode, 2008
Danny Parker-Lopes Danny Parker-Lopes
 Rivera 1 episode, 2008
Alex Veadov Alex Veadov
 Russian Man 1 episode, 2008
Tina Casciani Tina Casciani
 Working Girl 1 episode, 2009
Austin Highsmith Austin Highsmith
 Debbie 1 episode, 2009
Jamison Jones Jamison Jones
 Harrison 1 episode, 2009
Andrew Ableson Andrew Ableson
 Moishe 1 episode, 2008
Mark Adair-Rios Mark Adair-Rios
 Mike 1 episode, 2008
Marcus Chait Marcus Chait
 Justin Tuck 1 episode, 2008
Jennifer Chang Jennifer Chang
 Receptionist 1 episode, 2008
Lou George Lou George
 Fred Jeffers 1 episode, 2008
Skyler Gisondo Skyler Gisondo
 Kyle at 8 1 episode, 2008
Javier Grajeda Javier Grajeda
 Detective 1 episode, 2008
Jason Grutter Jason Grutter
 Police Officer 1 episode, 2008
Rene Heger Rene Heger
 Pyle 1 episode, 2008
Ambrit Millhouse Ambrit Millhouse
 Receptionist 1 episode, 2008
William Charles Mitchell William Charles Mitchell
 Pastor 1 episode, 2008
Enrico Natale Enrico Natale
 Customer 1 episode, 2008
Alessandra Torresani Alessandra Torresani
 Jordan Cowan 1 episode, 2008
Zack Ward Zack Ward
 Wells 1 episode, 2008
Stephen DiCenzo Stephen DiCenzo
 Davey 1 episode, 2009
Chad Lindberg Chad Lindberg
 Deputy Simmons 1 episode, 2009
Drew Rausch Drew Rausch
 Rick 1 episode, 2009
Luisa Vitor Luisa Vitor
 Receptionist 1 episode, 2009
Bruno Amato Bruno Amato
 Gym Coach 1 episode, 2008
David Cheaney David Cheaney
 Martin Bedell 1 episode, 2008
Gary Houston Gary Houston
 Mr. Ferguson 1 episode, 2008
Floriana Lima Floriana Lima
 Franny 1 episode, 2008
Kit Pongetti Kit Pongetti
 Victoria 1 episode, 2008
Hector Atreyu Ruiz Hector Atreyu Ruiz
 Soldier 1 episode, 2008
Roberto 'Sanz' Sanchez Roberto 'Sanz' Sanchez
 Desk Sergeant 1 episode, 2008
Symba Symba
 Field Reporter 1 episode, 2008
Scott Vance Scott Vance
 Detective Kaplan 1 episode, 2008
Debra Wilson Debra Wilson
 Lilian 1 episode, 2008
Massi Furlan Massi Furlan
 Delivery Man #2 1 episode, 2009
Cooper Huckabee Cooper Huckabee
 Salesman 1 episode, 2009
Josue Aguirre Josue Aguirre
 Bobo 1 episode, 2008
Justin Alston Justin Alston
 Tom Jacobs 1 episode, 2008
Joshua Wolf Coleman Joshua Wolf Coleman
 Clark 1 episode, 2008
Preston James Hillier Preston James Hillier
 Security Guard 1 episode, 2008
TJ Kayama TJ Kayama
 Minamoto 1 episode, 2008
Jeff Leaf Jeff Leaf
 Helmut 1 episode, 2008
Deborah Martinez Deborah Martinez
 News Anchor 1 episode, 2008
David Ortiz David Ortiz
 Guy #1 1 episode, 2008
Sandra Purpuro Sandra Purpuro
 Agent Norgaard 1 episode, 2008
Linda Shing Linda Shing
 Dolores 1 episode, 2008
Glenn Taranto Glenn Taranto
 Bardo 1 episode, 2008
John Henry Whitaker John Henry Whitaker
 Chet 1 episode, 2008
Dominic Flores Dominic Flores
 Male Nurse 1 episode, 2009
Susan Floyd Susan Floyd
 Stella McCarthy 1 episode, 2009
Linden Goh Linden Goh
 Fuller 1 episode, 2009
Troy A. Cephers Troy A. Cephers
 Guard 1 episode, 2008
Ralph Cole Jr. Ralph Cole Jr.
 Male Prostitute 1 episode, 2008
Noemi Dunbar Noemi Dunbar
 TV Field Reporter 1 episode, 2008
Allen Evangelista Allen Evangelista
 Doug 1 episode, 2008
Jody Jaress Jody Jaress
 Ruby 1 episode, 2008
Bobbi Sue Luther Bobbi Sue Luther
 Bar Skank 1 episode, 2008
Genia Michaela Genia Michaela
 Bank Teller 1 episode, 2008
Sean Smith Sean Smith
 Dr. David Lyman 1 episode, 2008
Jake Soldera Jake Soldera
 Elevator Boy 1 episode, 2008
Lisa Wilhoit Lisa Wilhoit
 Sales Assistant 1 episode, 2008
Cornell Womack Cornell Womack
 Dr. Walter Ostrowski 1 episode, 2008
Thomas Garner Thomas Garner
 Mourner 1 episode, 2009
Julie Remala Julie Remala
 Nurse 1 episode, 2009
Bill Tangradi Bill Tangradi
 Pool Attendant 1 episode, 2009
Eric Callero Eric Callero
 Will Chandler 1 episode, 2008
Dylan Cash Dylan Cash
 Byron 1 episode, 2008
Ray Chavez Ray Chavez
 Old Rebel Soldier 1 episode, 2008
Joe Hursley Joe Hursley
 Tristan Dewitt 2 episodes, 2008
Akie Kotabe Akie Kotabe
 Kendo 1 episode, 2008
Aixa Maldonado Aixa Maldonado
 Hot Dog Vendor 1 episode, 2008
Kenneth Miller Kenneth Miller
 Boy 1 episode, 2008
Alexandra Raines Lewinson Alexandra Raines Lewinson
 Marty's Mom 1 episode, 2008
Taira Soo Taira Soo
 Office Manager 1 episode, 2008
Amy Tolsky Amy Tolsky
 Housewife 1 episode, 2008
Patrick Faucette Patrick Faucette
 Administrator 1 episode, 2009
Jim Jansen Jim Jansen
 Minister 1 episode, 2009
Ali Chen Ali Chen
 Secretary 1 episode, 2008
Michael David Cheng Michael David Cheng
 Engineer 1 episode, 2008
Ramona DuBarry Ramona DuBarry
 Karen 1 episode, 2008
Elise Ivy Elise Ivy
 Female Student 1 episode, 2008
Brandon Molale Brandon Molale
 Big Cop 1 episode, 2008
Bashir Salahuddin Bashir Salahuddin
 School Security Guard 1 episode, 2008
Garland Spencer Garland Spencer
 Senior Cadet 1 episode, 2008
Tony Wilde Tony Wilde
 Eric Carlson 1 episode, 2008
Nicole Pettis Nicole Pettis
 Secretary 1 episode, 2009
Karen-Eileen Gordon Karen-Eileen Gordon
 Kay 1 episode, 2008
Ray Laska Ray Laska
 Governor 1 episode, 2008
Laura Leyva Laura Leyva
 Doctor 1 episode, 2008
Ally Maki Ally Maki
 Student 1 episode, 2008
Shawn Prince Shawn Prince
 Danny Dyson 1 episode, 2008
Amro Salama Amro Salama
 Supervisor 1 episode, 2008
Tiya Sircar Tiya Sircar
 Zoey 1 episode, 2008
Clark Koelsch Clark Koelsch
 Security Guard 1 episode, 2009
Ace Gibson Ace Gibson
 Slacker 1 episode, 2008
Yolanda Lloyd Delgado Yolanda Lloyd Delgado
 Gail Silver 1 episode, 2008
Charlene Lovings Charlene Lovings
 Holly 1 episode, 2008
Bailee Madison Bailee Madison
 Little Girl 1 episode, 2008
Eros Mendoza Eros Mendoza
 Valet 1 episode, 2008
Cameron Van Hoy Cameron Van Hoy
 Guy #2 1 episode, 2008
Jacob Witkin Jacob Witkin
 Announcer 1 episode, 2008
Jules Douglas Jules Douglas
 Cop 1 episode, 2008
Jessica Makinson Jessica Makinson
 Mrs. Claire Young 1 episode, 2008
James Gleason James Gleason
 Phil Dewitt 1 episode, 2008
Jeanette O'Connor Jeanette O'Connor
 Donna Dewitt 1 episode, 2008
Danny Martinez Danny Martinez
 Dave 2 episodes, 2008
Ronnie Connell Ronnie Connell
 Nicholas 1 episode, 2008
Eddie Christian D'Angelo Eddie Christian D'Angelo
 The Kid 1 episode, 2008
Cynthia Marie Hruschka Cynthia Marie Hruschka
 Bank Manager 1 episode, 2008
Claudia Santangelo Claudia Santangelo
 Auto Shop Girl 1 episode, 2008
Kyle Shaw Kyle Shaw
 Military Cadet #1 1 episode, 2008
Mario Orozco Mario Orozco
 Jose 'Spyder' (uncredited) 3 episodes, 2008
Sam Puefua Sam Puefua
 Football Captain (uncredited) 2 episodes, 2008
Melinda Bennett Melinda Bennett
 Speakeasy Dancer (uncredited) 1 episode, 2008
Steven Blacksmith Steven Blacksmith
 High School Student (uncredited) 1 episode, 2008
Troy Butcher Troy Butcher
 Auto Shop Kid (uncredited) 1 episode, 2008
Lionel D. Carson Lionel D. Carson
 Paul (uncredited) 1 episode, 2008
Marcus Collins Marcus Collins
 Prizefighter (uncredited) 1 episode, 2008
Dave Colon Dave Colon
 L.A.P.D Motor Officer (uncredited) 1 episode, 2008
Aurelius DiBarsanti Aurelius DiBarsanti
 Platoon Member (uncredited) 1 episode, 2008
Nick Drago Nick Drago
 Speakeasy Dancer (uncredited) 1 episode, 2008
Christine Fazzino Christine Fazzino
 Elevator Parent (uncredited) 1 episode, 2008
Gregory George Frank Gregory George Frank
 Mall Food Court Patron (uncredited) 1 episode, 2008
Chris Gann Chris Gann
 T-600 (uncredited) 1 episode, 2008
Robert Grant Robert Grant
 Police Officer (uncredited) 1 episode, 2008
Mitch L. Guy Mitch L. Guy
 Party Kid (uncredited) 1 episode, 2008
Jen Halperin Jen Halperin
 Princess Aqualina (uncredited) 1 episode, 2008
Bevin Hamilton Bevin Hamilton
 The Interrogator (uncredited) 1 episode, 2008
Jason Heck Jason Heck
 Seth (uncredited) 1 episode, 2008
Matthew Herington Matthew Herington
 Bedell's Platoon Member (uncredited) 1 episode, 2008
David Kilde David Kilde
 Security Guard (uncredited) 1 episode, 2008
Mark Kubr Mark Kubr
 Russian Thug #1 (uncredited) 1 episode, 2008
Sara Leon Sara Leon
 Talkative Child at Museum (uncredited) 1 episode, 2008
Danielle Lozeau Danielle Lozeau
 Hero Student (uncredited) 1 episode, 2008
Laura Lyman Laura Lyman
 Camera Assistant (uncredited) 1 episode, 2008
Venk Modur Venk Modur
 Zera Corp Member (uncredited) 1 episode, 2008
Bonnie Morgan Bonnie Morgan
 Terminator Rosie (uncredited) 1 episode, 2008
Peggy Ann O'Neal Peggy Ann O'Neal
 FBI Visitor (uncredited) 1 episode, 2008
Ginger Pauley Ginger Pauley
 Speakeasy Dancer (uncredited) 1 episode, 2008
David Pearl David Pearl
 Sheriff (uncredited) 1 episode, 2008
Timothy L. Raynor Timothy L. Raynor
 Fisherman (uncredited) 1 episode, 2008
Ron Riekki Ron Riekki
 Funeral Goer (uncredited) 1 episode, 2008
Will Rodriguez Will Rodriguez
 Alex (uncredited) 1 episode, 2008
Chris Sanders Chris Sanders
 Zeira Corp Exec (uncredited) 1 episode, 2008
Sokhan Kevin Sar Sokhan Kevin Sar
 Cadet (uncredited) 1 episode, 2008
Tavia Schwartz Tavia Schwartz
 Restaurant Patron (uncredited) 1 episode, 2008
Eric Shackelford Eric Shackelford
 UFO Conventioneer (uncredited) 1 episode, 2008
Nathan Sikes Nathan Sikes
 1920s Police Officer (uncredited) 1 episode, 2008
Kade Smith Kade Smith
 Fire Fighter (uncredited) 1 episode, 2008
Nathan Smythe Nathan Smythe
 Speakeasy Dancer (uncredited) 1 episode, 2008
Arne Starr Arne Starr
 1920s Man (uncredited) 1 episode, 2008
Lance Strumpf Lance Strumpf
 Helicopter Pilot (uncredited) 1 episode, 2008
Becca Sweitzer Becca Sweitzer
 Speakeasy Girl Dancer (uncredited) 1 episode, 2008
Johnny Todd Johnny Todd
 Decoy (uncredited) 1 episode, 2008
Z. Ray Wakeman Z. Ray Wakeman
 LA Driver (uncredited) 1 episode, 2008
Brad Everett Young Brad Everett Young
 Scared Tourist (uncredited) 1 episode, 2008
Ilya Jonathan Zaydenberg Ilya Jonathan Zaydenberg
 Military Base Guard (uncredited) 1 episode, 2008
Sam Ayers Sam Ayers
 Worker #3 (uncredited) 1 episode, 2009
Edward Conna Edward Conna
 Delivery Hit Man (uncredited) 1 episode, 2009
Justin Gant Justin Gant
 Mike Thompson (uncredited) 1 episode, 2009
Jason Rogers Jason Rogers
 Cadet (uncredited) 1 episode, 2009
Gregory Silva Gregory Silva
 Morgue Attendant (uncredited) 1 episode, 2009
« مشاهده تمام عوامل و بازیگران »

اطلاعات کلی

Information
ژانر :اکشن , درام , علمی تخیلی , هیجان انگیز
گروه سنی :-
رنگ :Color
زمان :60 دقیقه
کشور :آمریکا
زبان :انگلیسی
فرمت :mkv
آخر هفته :-
بودجه :-
سود :-
تاریخ انتشار :13 January 2008

ثبت نظر / نظرات

Comments
لطفا ابتدا وارد سایت شوید یا ثبت نام نمایید

هیچ نظری ثبت نشده است

برچسب ها

Tags
دانلود سریال Terminator: The Sarah Connor Chronicles , دانلود سریال Terminator: The Sarah Connor Chronicles با کیفیت بالا , دانلود سریال Terminator: The Sarah Connor Chronicles با کیفیت عالی , دانلود سریال Terminator: The Sarah Connor Chronicles با زیرنویس فارسی , دانلود سریال Terminator: The Sarah Connor Chronicles با کیفیت بلوری , دانلود سریال Terminator: The Sarah Connor Chronicles با کیفیت HD , دانلود سریال Terminator: The Sarah Connor Chronicles با کیفیت 480p , دانلود سریال Terminator: The Sarah Connor Chronicles با کیفیت 720p , دانلود سریال Terminator: The Sarah Connor Chronicles با کیفیت 1080p , دانلود تریلر سریال Terminator: The Sarah Connor Chronicles , دانلود زیرنویس فارسی سریال Terminator: The Sarah Connor Chronicles , نقد و بررسی سریال Terminator: The Sarah Connor Chronicles , اخبار سریال Terminator: The Sarah Connor Chronicles , خلاصه داستان سریال Terminator: The Sarah Connor Chronicles , دانلود تمام فصل های سریال Terminator: The Sarah Connor Chronicles , دانلود فصل جدید سریال Terminator: The Sarah Connor Chronicles , دانلود قسمت جدید سریال Terminator: The Sarah Connor Chronicles , دانلود آخرین قسمت سریال Terminator: The Sarah Connor Chronicles

سریال های مشابه

Simples
Black Summer

Black Summer - (2019– )

خلاصه داستان : داستان سریال زنی به نام "رز" که از دخترش جدا شده و هم باید با زنده ها و هم مرده ها بجنگد تا دوباره دخترش را ببیند و...
6.7
ژانر : اکشن  |  درام  |  ترسناک  |  هیجان انگیز
رتبه : 6.7/10 از 1890 کاربر
ادامه / دانلود کارگردان : -
ستارگان : Jaime King , Justin Chu Cary , Christine Lee
Warrior

Warrior - (2019– )

خلاصه داستان : داستانِ سریال به اتفاقات شهر چینی‌ ها در سان فرانسیسکو بعد از جنگ سرد را نشان می دهد ، در این بین جوانی که استاد هنرهای رزمی هست تازه از چین به شهر چی ...
9.2
ژانر : اکشن  |  درام  |  تاریخی
رتبه : 9.2/10 از 90 کاربر
ادامه / دانلود کارگردان : -
ستارگان : Jason Tobin , Andrew Koji , Olivia Cheng
Whiskey Cavalier

Whiskey Cavalier - (2019– )

خلاصه داستان : داستان سریال مامور FBI کله شقی اما حساس به نام "ویل چیس" بعد از شکست احساسی ، "چیس" منصوب می شود تا با یک عامل کله خر سازمان سیا ب ...
-
ژانر : اکشن  |  ماجراجویی  |  کمدی  |  درام  |  هیجان انگیز
رتبه : -/10 از - کاربر
ادامه / دانلود کارگردان : -
ستارگان : Scott Foley , Lauren Cohan , Ana Ortiz
Doom Patrol

Doom Patrol - (2019– )

خلاصه داستان : داستان سریال نگاهی به چند ابرقهرمان‌ مانند "رباتمن" ، "نگاتیو من" ، "الستی گرل" و "جین دیوانه" به رهبری دکتر & ...
8.4
ژانر : اکشن  |  ماجراجویی  |  درام  |  علمی تخیلی
رتبه : 8.4/10 از 8563 کاربر
ادامه / دانلود کارگردان : -
ستارگان : Matt Bomer , April Bowlby , Timothy Dalton
The Umbrella Academy

The Umbrella Academy - (2019– )

خلاصه داستان : داستان سریال گروهی از ابر قهرمان ها با عقیده نادرست که همگی توسط "سر رگینالد هارگریوز" برای آموزش خاصی برای نجات دنیا به فرزندی قبول شده‌ ان ...
8.4
ژانر : اکشن  |  ماجراجویی  |  جنایی  |  فانتزی
رتبه : 8.4/10 از 18513 کاربر
ادامه / دانلود کارگردان : -
ستارگان : Aidan Gallagher , Cameron Britton , Eden Cupid
Hanna

Hanna - (2019– )

خلاصه داستان : داستان سریال دنباله‌ روی ماجرای نوجوانی که در جنگل بزرگ شده ، در همین حین او در حال فرار از دست تعقیب و گریز دائم مامور جسوری هست و تلاش می‌ کند تا حق ...
7.8
ژانر : اکشن  |  درام
رتبه : 7.8/10 از 1444 کاربر
ادامه / دانلود کارگردان : -
ستارگان : Esme Creed-Miles , Mireille Enos , Joel Kinnaman
Wayne

Wayne - (2019– )

خلاصه داستان : داستان سریال "وین" نوجوان پر جنب و جوش 16 ساله ای هست که تلاش می کند تا خودروی قدیمی که قبل از مرگ پدرش دزدیده شده را باز پس بگیرد ولی...
8.6
ژانر : اکشن  |  کمدی
رتبه : 8.6/10 از 1764 کاربر
ادامه / دانلود کارگردان : -
ستارگان : Mark McKenna , Ciara Bravo , Jamie Champagne
Black SummerWarriorWhiskey CavalierDoom PatrolThe Umbrella AcademyHannaWayne