دانلود سریال Young & Hungry (2014– ) - ❶سایت دانلود رایگان فیلم و سریال دارک مووی

Rating: 4.6  ‎Review by دارک مووی

Season 8 Episode 1
Game of Thrones
BluRay 720p - 1080p
How to Train Your Dragon: The Hidden World
BluRay 720p - 1080p
Glass
BluRay 720p - 1080p
Bumblebee
BluRay 720p - 1080p
Vice
BluRay 720p - 1080p
Aquaman
IMDb

Young & Hungry  (2014– )

Young & Hungry
خلاصه داستان : داستان سریال درباره موسس شرکتی در عرصه‌ی تکنولوژی هست، یک وبلاگ‌نویس جوان پرشور را به عنوان آشپز شخصی خود استخدام می‌کند...
افزودن به لیست
بدون جایزه/نامزدی
Nothing !

عوامل و بازیگران

Actors
Emily Osment Emily Osment
 Gabi Diamond 62 episodes, 2014-2018
Jonathan Sadowski Jonathan Sadowski
 Josh Kaminski 62 episodes, 2014-2018
Aimee Carrero Aimee Carrero
 Sofia Rodriguez 62 episodes, 2014-2018
Kym Whitley Kym Whitley
 Yolanda 62 episodes, 2014-2018
Rex Lee Rex Lee
 Elliot Park 62 episodes, 2014-2018
Bryan Safi Bryan Safi
 Alan / ... 19 episodes, 2015-2017
Jesse McCartney Jesse McCartney
 Cooper 7 episodes, 2014-2015
Mallory Jansen Mallory Jansen
 Caroline Huntington 6 episodes, 2014
Jayson Blair Jayson Blair
 Jake 5 episodes, 2015-2016
Briana Lane Briana Lane
 Dr. Rounds 4 episodes, 2016
Ashley Tisdale Ashley Tisdale
 Logan Rawlings 3 episodes, 2014-2016
Kylie Minogue Kylie Minogue
 Shauna 2 episodes, 2015
Paul Dooley Paul Dooley
 Mr. Fancy 2 episodes, 2016
Tyler Ritter Tyler Ritter
 Adam Foley 2 episodes, 2016
Andy Buckley Andy Buckley
 Matt Danon 2 episodes, 2017
Betty White Betty White
 Ms. Wilson 2 episodes, 2017
Michael Voltaggio Michael Voltaggio
 Chef Michael / ... 2 episodes, 2014-2017
Joel Brooks Joel Brooks
 Rabbi Ben Shapiro / ... 2 episodes, 2015-2017
Cedric Yarbrough Cedric Yarbrough
 Coleman 2 episodes, 2015
Demi Mills Demi Mills
 Keisha 2 episodes, 2016
John Gabriel John Gabriel
 Ruben 2 episodes, 2015
Kelen Coleman Kelen Coleman
 Amanda 2 episodes, 2016
Reggie De Leon Reggie De Leon
 Danny 2 episodes, 2016
David Douglas David Douglas
 Cashier / ... 2 episodes, 2017
James Earl James Earl
 Mechanic 1 episode, 2014
Nick Roux Nick Roux
 Cam 1 episode, 2014
Hina Abdullah Hina Abdullah
 Kayla 1 episode, 2015
Keegan Allen Keegan Allen
 Tyler 1 episode, 2015
Rico E. Anderson Rico E. Anderson
 Marco 1 episode, 2015
Satya Bhabha Satya Bhabha
 Kal 1 episode, 2015
Tessa Harnetiaux Tessa Harnetiaux
 Jilly 1 episode, 2015
Jackée Harry Jackée Harry
 JoJo 1 episode, 2015
Cleo King Cleo King
 Madame Paulette 1 episode, 2015
Jodi Long Jodi Long
 Mrs. Park 1 episode, 2015
Josie Loren Josie Loren
 Sam 1 episode, 2015
Karen Maruyama Karen Maruyama
 Lilly 1 episode, 2015
Taylor Zakhar Taylor Zakhar
 Benji Rodriguez 1 episode, 2015
Josh Casaubon Josh Casaubon
 Chef Hunter 1 episode, 2016
Giada De Laurentiis Giada De Laurentiis
 Giada De Laurentiis 1 episode, 2016
Andy Favreau Andy Favreau
 Rob 1 episode, 2016
Cheryl Hines Cheryl Hines
 Kathy Walker 1 episode, 2016
Rachael Ray Rachael Ray
 Rachael Ray 1 episode, 2016
Gregg Sulkin Gregg Sulkin
 Rick 1 episode, 2016
Nicole Byer Nicole Byer
 Lizette 1 episode, 2017
Heather Dubrow Heather Dubrow
 Natasha 1 episode, 2017
Mia Serafino Mia Serafino
 Marissa 1 episode, 2017
D. Elliot Woods D. Elliot Woods
 Doctor 1 episode, 2017
John Roderick Davidson John Roderick Davidson
 Male Customer 1 episode, 2014
Maestro Harrell Maestro Harrell
 Derek 1 episode, 2014
Jessica Lowndes Jessica Lowndes
 Judy Green 1 episode, 2014
Michelle Meredith Michelle Meredith
 Noreen 1 episode, 2014
Virginia Williams Virginia Williams
 Beverly 1 episode, 2014
Ping Wu Ping Wu
 Businessman 1 episode, 2014
Ryan Caltagirone Ryan Caltagirone
 John 1 episode, 2015
B.K. Cannon B.K. Cannon
 Adriana 1 episode, 2015
Alexis Carra Alexis Carra
 Sarah 1 episode, 2015
Abbie Cobb Abbie Cobb
 Danielle 1 episode, 2015
Kimberley Crossman Kimberley Crossman
 Gracie 1 episode, 2015
John Gemberling John Gemberling
 Doctor Andy Walker 1 episode, 2015
Joseph Lim Kim Joseph Lim Kim
 George 1 episode, 2015
Rizwan Manji Rizwan Manji
 Cashier / ... 1 episode, 2015
Miguel Pinzon Miguel Pinzon
 Andre 1 episode, 2015
Jim Pirri Jim Pirri
 Dmitri 1 episode, 2015
Amberia Allen Amberia Allen
 Vanessa 1 episode, 2016
Ann Benson Ann Benson
 Arlene 1 episode, 2016
Ian Harvie Ian Harvie
 Chris 1 episode, 2016
Brittany Ishibashi Brittany Ishibashi
 Ella 1 episode, 2016
Clinton Jackson Clinton Jackson
 Officer Morrison 1 episode, 2016
Carla Jimenez Carla Jimenez
 Martina 1 episode, 2016
Jerry O'Connell Jerry O'Connell
 Nick Diamond 1 episode, 2016
Charlie Saxton Charlie Saxton
 Randall 1 episode, 2016
Nalini Sharma Nalini Sharma
 Receptionist 1 episode, 2016
Steve Talley Steve Talley
 Kendrick 1 episode, 2016
Mark Adair-Rios Mark Adair-Rios
 Luis 1 episode, 2017
Carlos Antonio Carlos Antonio
 Schlubby Guy 1 episode, 2017
Ritesh Rajan Ritesh Rajan
 Vinny 1 episode, 2017
Carl Reiner Carl Reiner
 Bernie 1 episode, 2017
Jill Remez Jill Remez
 Doctor 1 episode, 2017
Napoleon Tavale Napoleon Tavale
 Carlo 1 episode, 2017
Renée Taylor Renée Taylor
 Mrs. Shapiro 1 episode, 2017
Joe Thornton Jr. Joe Thornton Jr.
 Doctor 1 episode, 2017
Irene White Irene White
 Ms. Perkins 1 episode, 2017
Ryan Alvarez Ryan Alvarez
 Guest 1 1 episode, 2014
Tim Bagley Tim Bagley
 Reverend 1 episode, 2014
Jamar Brown-King Jamar Brown-King
 Masseur 1 episode, 2014
Sasha Compère Sasha Compère
 Cheryl 1 episode, 2014
Malcolm Devine Malcolm Devine
 Heavy Guy 1 episode, 2014
Jude B. Lanston Jude B. Lanston
 Handsome Man 1 episode, 2014
Anna Grace Barlow Anna Grace Barlow
 Lauren 1 episode, 2015
Jeffrey Boehm Jeffrey Boehm
 Bartender 1 episode, 2015
Shaun Clay Shaun Clay
 Paramedic 1 episode, 2015
Keisuke Hoashi Keisuke Hoashi
 Dr. Black 1 episode, 2015
Pilar Holland Pilar Holland
 Beautiful Woman 1 episode, 2015
David L. King David L. King
 Roger 1 episode, 2015
Phil LaMarr Phil LaMarr
 Father Gary 1 episode, 2015
Laird Macintosh Laird Macintosh
 Mr. Stubner 1 episode, 2015
Dorenda Moore Dorenda Moore
 Sandwich 1 episode, 2015
Hal Ozsan Hal Ozsan
 Chef D'Arby 1 episode, 2015
Shaan Sharma Shaan Sharma
 Photographer 1 episode, 2015
Darryl Stephens Darryl Stephens
 Hot Guy 1 episode, 2015
Brent Bailey Brent Bailey
 Matt 1 episode, 2016
Kimberly Brooks Kimberly Brooks
 Rhonda 1 episode, 2016
Denell Johnson Denell Johnson
 Delivery Guy 1 episode, 2016
John Patrick Jordan John Patrick Jordan
 Conrad 1 episode, 2016
Jonathan Kennedy Jonathan Kennedy
 Marcus 1 episode, 2016
Gabi Moskowitz Gabi Moskowitz
 Gabi Moskowitz 1 episode, 2016
John O'Brien John O'Brien
 Mr. Klepfer 1 episode, 2016
Ryan Pinkston Ryan Pinkston
 Leo 1 episode, 2016
Carla Renata Carla Renata
 Ms. Higgs 1 episode, 2016
Casey Washington Casey Washington
 Joey 1 episode, 2016
Michael Chomiak Michael Chomiak
 Dante 1 episode, 2017
Cleo Cleo
 Captain Chandler 1 episode, 2017
Mara Klein Mara Klein
 Server 1 episode, 2017
Jaclyn Lyons Jaclyn Lyons
 Nurse 1 episode, 2017
Jonathan Schmock Jonathan Schmock
 Maitre D' 1 episode, 2017
Kelly Schumann Kelly Schumann
 Patty 1 episode, 2017
Iqbal Theba Iqbal Theba
 Mr. Jain 1 episode, 2017
Hina Khan Hina Khan
 Guest 2 1 episode, 2014
Shawn Parikh Shawn Parikh
 Amir 1 episode, 2014
Matthew Atkinson Matthew Atkinson
 Jason 1 episode, 2015
Marc Fajardo Marc Fajardo
 Production Assistant 1 episode, 2015
Kenneth-Michael Glass Kenneth-Michael Glass
 Raphael 1 episode, 2015
Lyn Alicia Henderson Lyn Alicia Henderson
 Ticket Agent 1 episode, 2015
Brandon Roy Brandon Roy
 Brett 1 episode, 2015
Mindy Sterling Mindy Sterling
 Matilda 1 episode, 2015
David Storch David Storch
 Guy 1 episode, 2015
Faye Barge Faye Barge
 Vet 1 episode, 2016
Laura Chinn Laura Chinn
 Monica 1 episode, 2016
Christian Gehring Christian Gehring
 Nikolai 1 episode, 2016
Kimberly Guevara Kimberly Guevara
 Maureen 1 episode, 2016
Stacy Hall Stacy Hall
 Shoe Rental Employee 1 episode, 2016
Kosha Patel Kosha Patel
 CJ 1 episode, 2016
Alex Perez Alex Perez
 Peter 1 episode, 2016
Kamen Edwards Kamen Edwards
 Umpire 1 episode, 2017
Anthony Hill Anthony Hill
 Justin 1 episode, 2017
Lita Lopez Lita Lopez
 Attendee 1 episode, 2017
Gita Reddy Gita Reddy
 Mrs. Jain 1 episode, 2017
Brandon Rush Brandon Rush
 Male Stripper 1 episode, 2017
J. Teddy Garces J. Teddy Garces
 Officer Santos 1 episode, 2015
Misty Monroe Misty Monroe
 Rooster 1 episode, 2016
Julie Wittner Julie Wittner
 Sigourney 1 episode, 2016
David Fickas David Fickas
 Doctor 1 episode, 2017
Jackie Joyner Jackie Joyner
 Future Mrs. Stein 1 episode, 2017
Jessica Belkin Jessica Belkin
 Pam 1 episode, 2016
Harvey Guillen Harvey Guillen
 Zander 1 episode, 2016
Tamara Lynn Davis Tamara Lynn Davis
 Cashier 1 episode, 2017
Carlo Mendez Carlo Mendez
 Gorgeous Guy 1 episode, 2017
Alek Cole Alek Cole
 Young Josh 1 episode, 2016
Greta Jung Greta Jung
 Zoey 1 episode, 2016
Luis Avila Luis Avila
 Peter 1 episode, 2016
Megan Davis Megan Davis
 Prostitute 1 episode, 2016
Karin Brauns Karin Brauns
 Dancer 1 episode, 2014
Thomas J Clark Thomas J Clark
 Gamer 1 episode, 2014
Ryan Novak Ryan Novak
 Dancer 1 episode, 2014
Johnny La Johnny La
 Nerd 1 episode, 2015
Curtis Kingsley Curtis Kingsley
 Diner Patron 1 episode, 2016
Christopher Arminio Christopher Arminio
 Stoner 1 episode, 2017
Juan Alfonso Juan Alfonso
 Pablo 1 episode, 2018
Duncan Calladine Duncan Calladine
 Kenny 1 episode, 2018
Rex Lee Rex Lee
 Elliot Park 1 episode, 2018
Jose Moreno Brooks Jose Moreno Brooks
 Juan Carlos 1 episode, 2018
Segun Oduolowu Segun Oduolowu
 Big Tiny 1 episode, 2018
Tory Devon Smith Tory Devon Smith
 Amador 1 episode, 2018
Chris Williams Chris Williams
 The Captain 1 episode, 2018
Brad Abrell Brad Abrell
 Radio Announcer (uncredited) 1 episode, 2014
Ingel Catindig Ingel Catindig
 Flower Boy (uncredited) 1 episode, 2014
Lara Clear Lara Clear
 Carolines Friend (uncredited) 1 episode, 2014
Dre Matthews Dre Matthews
 Dancer (uncredited) 1 episode, 2014
Annie Potts Annie Potts
 Donna Kaminski (uncredited) 1 episode, 2014
Saige Donaldson Saige Donaldson
 Shopper (uncredited) 1 episode, 2015
Suzana Jurcevic Suzana Jurcevic
 Wedding Guest (uncredited) 1 episode, 2015
Alan Maxson Alan Maxson
 Shopper (uncredited) 1 episode, 2015
Paul Rogan Paul Rogan
 Dabney (uncredited) 1 episode, 2015
Sandra Rosko Sandra Rosko
 Vet Pet Patient (uncredited) 1 episode, 2016
Paul Riley Fox Paul Riley Fox
 Softball Player (uncredited) 1 episode, 2017
Christian Janner Christian Janner
 Dancer (uncredited) 1 episode, 2017
Margaret Newborn Margaret Newborn
 Fat Fighter Member (uncredited) 1 episode, 2017
James Quach James Quach
 Softball Player (uncredited) 1 episode, 2017
« مشاهده تمام عوامل و بازیگران »

اطلاعات کلی

Information
ژانر :کمدی , درام , عاشقانه
گروه سنی :-
رنگ :Color
زمان :22 دقیقه
کشور :آمریکا
زبان :انگلیسی
فرمت :mkv
آخر هفته :-
بودجه :-
سود :-
تاریخ انتشار :25 June 2014

ثبت نظر / نظرات

Comments
لطفا ابتدا وارد سایت شوید یا ثبت نام نمایید

هیچ نظری ثبت نشده است

سریال های مشابه

Simples
Bless This Mess

Bless This Mess - (2019– )

خلاصه داستان : داستان سریال برنامه زوج جوانی برای ترک شهر بزرگ برای زندگی ساکتی به نبراسکا خوب پیش نمی رود و...
5.7
ژانر : کمدی
رتبه : 5.7/10 از 94 کاربر
ادامه / دانلود کارگردان : -
ستارگان : Madison Curry , Ed Begley Jr. , Lake Bell
In the Dark

In the Dark - (2019– )

خلاصه داستان : داستان سریال دختری دنبال حل معمای قتل دوست خود هست و...
7.1
ژانر : کمدی  |  درام
رتبه : 7.1/10 از 32 کاربر
ادامه / دانلود کارگردان : -
ستارگان : -
What We Do in the Shadows

What We Do in the Shadows - (2019– )

خلاصه داستان : داستان سریال نگاهی به زندگی 4 خون آشام که بیش از 100 سال هست که با هم زندگی می کنند و...
8.3
ژانر : کمدی  |  فانتزی  |  ترسناک
رتبه : 8.3/10 از 1157 کاربر
ادامه / دانلود کارگردان : -
ستارگان : -
Love, Death & Robots

Love, Death & Robots - (2019– )

خلاصه داستان : داستان انیمیشن متشکل از 18 انیمیشن کوتاه هست و در ژانرهای علمی تخیلی ، ترسناک ، فانتزی و کمدی به روایت داستان های مختلفی مانند ربات هایی که وحشی شده ا ...
8.8
ژانر : انیمیشن  |  کمدی  |  فانتزی  |  ترسناک  |  علمی تخیلی
رتبه : 8.8/10 از 40304 کاربر
ادامه / دانلود کارگردان : -
ستارگان : Nolan North , Matthew Yang King , Scott Whyte
Turn Up Charlie

Turn Up Charlie - (2019– )

خلاصه داستان : داستان سریال "چارلی‌" یک دی جی پر‌ تلاش و مردی همیشه مجرد هست ، وقتی با بی‌ میلی برای "گبی" دختر بچه مسئله‌ دار بهترین دوستش نقش ی ...
7.1
ژانر : کمدی
رتبه : 7.1/10 از 229 کاربر
ادامه / دانلود کارگردان : -
ستارگان : Idris Elba , Angela Griffin , Frankie Hervey
After Life

After Life - (2019– )

خلاصه داستان : داستان سریال پس از مرگ همسر "تونی" شخصیت "قبلی تونی" تغییر خواهد کرد ، او که قبلا آدم خوبی بوده حالا تبدیل به انسانی بی خیال و سر ...
8.7
ژانر : کمدی
رتبه : 8.7/10 از 194 کاربر
ادامه / دانلود کارگردان : -
ستارگان : Ricky Gervais , Tom Basden , David Bradley
Fleabag

Fleabag - (2016– )

خلاصه داستان : داستان سریال زن جوانی تلاش می کند با زندگی جدید در لندن کنار بیاید در حالی که تازه با حادثه تراژدی مواجه شده و...
8.2
ژانر : کمدی  |  درام
رتبه : 8.2/10 از 12454 کاربر
Bless This MessIn the DarkWhat We Do in the ShadowsLove, Death & RobotsTurn Up CharlieAfter LifeFleabag