دانلود سریال Z Nation (2014– ) - ❶سایت دانلود رایگان فیلم و سریال دارک مووی

Rating: 4.6  ‎Review by دارک مووی

BluRay 720p - 1080p
Avengers: Infinity War
BluRay 720p - 1080p
Deadpool 2
720p - 720p x265
Orange Is the New Black
BluRay 720p - 1080p
Ready Player One
BluRay 720p - 1080p
Rampage
BluRay 720p - 1080p
A Quiet Place
Z Nation
خلاصه داستان : داستان سریال مربوط به ۳ سال پس از پخش ویروس است و اکنون تنها بازمانده‌ی این فاجعه باید به سراسر آمریکا سفر کرده و آزمایشگاهی پیدا کند که میتوان واکسن و پادزهر این ویروس را در آنجا تهیه کرد. و این درحالی است که او یک راز نزد خود دارد که میتواند به تمامی این قضایا خاتمه دهد...
افزودن به لیست
بدون جایزه/نامزدی
Nothing !

عوامل و بازیگران

Actors
Nat Zang Nat Zang
10K / ... (42 episodes, 2014-2017)
Kellita Smith Kellita Smith
Lt. Roberta Warren / ... (41 episodes, 2014-2017)
Russell Hodgkinson Russell Hodgkinson
Doc / ... (41 episodes, 2014-2017)
Keith Allan Keith Allan
Murphy / ... (38 episodes, 2014-2017)
Anastasia Baranova Anastasia Baranova
Addy / ... (37 episodes, 2014-2017)
DJ Qualls DJ Qualls
Citizen Z / ... (24 episodes, 2014-2016)
Pisay Pao Pisay Pao
Cassandra / ... (20 episodes, 2014-2016)
Matt Cedeño Matt Cedeño
Vasquez / ... (16 episodes, 2015-2016)
Michael Welch Michael Welch
Mack / ... (13 episodes, 2014-2015)
Emilio Rivera Emilio Rivera
Escorpion / ... (11 episodes, 2015-2016)
Ramona Young Ramona Young
Kaya (11 episodes, 2016)
Sydney Viengluang Sydney Viengluang
Dr. Sun Mei (9 episodes, 2016-2017)
Lisa Coronado Lisa Coronado
Dr. Merch (8 episodes, 2014-2016)
Joseph Gatt Joseph Gatt
The Man / ... (6 episodes, 2016)
Tom Everett Scott Tom Everett Scott
Garnett (7 episodes, 2014)
Donald Corren Donald Corren
Dr. Kurian (6 episodes, 2014-2015)
Aaron Trainor Aaron Trainor
Will Chaffin (6 episodes, 2016)
Cecil Cheeka Cecil Cheeka
Uncle Kaskae / ... (6 episodes, 2016)
DeRon Brigdon DeRon Brigdon
Wesson (6 episodes, 2016)
Natalie Jongjaroenlarp Natalie Jongjaroenlarp
Red (5 episodes, 2016-2017)
Sara Coates Sara Coates
Serena (6 episodes, 2014-2016)
Tara Holt Tara Holt
Lucy (5 episodes, 2017)
Luis Arambul Luis Arambul
Surviving Party Zero Clan / ... (5 episodes, 2015)
Holden Goyette Holden Goyette
Nature Boy / ... (4 episodes, 2016)
Kathryn Brown Kathryn Brown
Hope Chaffin (4 episodes, 2016)
Mark Carr Mark Carr
Sketchy (4 episodes, 2014-2016)
Doug Dawson Doug Dawson
Skeezy (4 episodes, 2014-2016)
Keith Cox Keith Cox
Bouncer Z / ... (4 episodes, 2014-2016)
Gina Gershon Gina Gershon
La Reina (3 episodes, 2015)
D.C. Douglas D.C. Douglas
Pa Kettle (3 episodes, 2015-2016)
Michelle Damis Michelle Damis
Soccer Mom / ... (3 episodes, 2015-2016)
Caroline Slater Caroline Slater
Vasquez's Daughter (3 episodes, 2015)
Rosalie Miller Rosalie Miller
Vasquez's Wife (3 episodes, 2015)
Phil Andrade Phil Andrade
Tattooed Prisoner / ... (3 episodes, 2014-2015)
Nidhi Ghildayal Nidhi Ghildayal
Corinne (3 episodes, 2015)
Lexie Lovering Lexie Lovering
Cassidy Chaffin (3 episodes, 2016)
Alex Terzieff Alex Terzieff
Big Phyto / ... (3 episodes, 2014-2015)
Kim Little Kim Little
Ma Kettle (2 episodes, 2015-2016)
Bea Corley Bea Corley
Lucy (10 years old) / ... (2 episodes, 2016)
Dylan Vox Dylan Vox
Hopper (2 episodes, 2016)
Robert Shampain Robert Shampain
Captain Matheson / ... (2 episodes, 2015-2016)
Jayne Taini Jayne Taini
Auntie (2 episodes, 2015)
Jacob Goudzwaard Jacob Goudzwaard
Sam (2 episodes, 2014-2015)
Sali Sayler Sali Sayler
Daisy / ... (2 episodes, 2014)
Rosslyn Luke Rosslyn Luke
Athena / ... (2 episodes, 2015-2016)
Madelyn Grace Madelyn Grace
Lucy / ... (2 episodes, 2016)
Thomas Olson Thomas Olson
Onlooker / ... (2 episodes, 2014-2015)
Tracy Schornick Tracy Schornick
Dad of 10K / ... (2 episodes, 2014-2015)
Bill Johns Bill Johns
Auberbach (2 episodes, 2016)
Patrick Treadway Patrick Treadway
Henry / ... (2 episodes, 2014-2015)
Carl Bressler Carl Bressler
Don Francisco Berg / ... (2 episodes, 2015)
Frank Boyd Frank Boyd
Dr. Howard Teller / ... (2 episodes, 2016-2017)
Jordan Kelley Jordan Kelley
Red Hand / ... (2 episodes, 2016)
Kate Witt Kate Witt
Nurse Ratched (1 episode, 2016)
Brandon Marino Brandon Marino
Elvis (1 episode, 2016)
Debra Wilson Debra Wilson
Linda (1 episode, 2016)
Robert Blanche Robert Blanche
John J. Lannister (1 episode, 2016)
Austin Hillebrecht Austin Hillebrecht
Liddy (1 episode, 2016)
Annette Toutonghi Annette Toutonghi
Sarah (1 episode, 2016)
Brian Gunter Brian Gunter
Slim Jim (1 episode, 2016)
Hannah Horton Hannah Horton
Winona (1 episode, 2016)
Nadine Velazquez Nadine Velazquez
Camilla (1 episode, 2016)
Mark Kelley-Matthews Mark Kelley-Matthews
Zimmerman (1 episode, 2014)
Conner Marx Conner Marx
Cosmonaut (1 episode, 2014)
Anthony Michael Hall Anthony Michael Hall
Gideon Gould (1 episode, 2015)
Missi Pyle Missi Pyle
Bernadette (1 episode, 2015)
Caitlin Carmichael Caitlin Carmichael
Lucy (14 years old) (1 episode, 2016)
Lisa Carswell Lisa Carswell
Mayor (1 episode, 2016)
Ron Ford Ron Ford
Re-Pete (1 episode, 2016)
Dawn Hunter Dawn Hunter
Janice (1 episode, 2014)
Tom Beyer Tom Beyer
The Collector (1 episode, 2015)
Tonantzin Carmelo Tonantzin Carmelo
Kuruk (1 episode, 2015)
Doug Jones Doug Jones
Scully (1 episode, 2015)
William Sadler William Sadler
Sam Custer (1 episode, 2015)
Erwin Galan Erwin Galan
Half Skinned Man (1 episode, 2016)
Carl Johnson Carl Johnson
Wally Becker (1 episode, 2016)
Jesse LaTourette Jesse LaTourette
Erin (1 episode, 2016)
Bruce Lawson Bruce Lawson
Bob (1 episode, 2016)
Wesley Walker Wesley Walker
Clive (1 episode, 2016)
Grace Phipps Grace Phipps
Sarge (1 episode, 2017)
Rachel Pate Rachel Pate
Janet (1 episode, 2014)
Eddie Spears Eddie Spears
Red Hawk (1 episode, 2015)
Connor Toms Connor Toms
Zeke (1 episode, 2015)
Richard P. Turner Jr. Richard P. Turner Jr.
Rosebud Man (1 episode, 2016)
Kendai Clark Kendai Clark
Cam (1 episode, 2014)
Ryan Higgins Ryan Higgins
Travis (1 episode, 2014)
Christopher Morson Christopher Morson
Johnny (1 episode, 2014)
Harold Perrineau Harold Perrineau
Hammond (1 episode, 2014)
Marianna de Fazio Marianna de Fazio
Rebecca (1 episode, 2015)
Bradley Goodwill Bradley Goodwill
Rollie (1 episode, 2015)
Tinsel Korey Tinsel Korey
Ayalla (1 episode, 2015)
D'Angelo Midili D'Angelo Midili
Ryan (1 episode, 2016)
Kelly Washington Kelly Washington
Lucy (1 episode, 2016)
Jodi Binstock Jodi Binstock
Dr. Hastings (1 episode, 2014)
Aaron Blakely Aaron Blakely
The Gatekeeper (1 episode, 2014)
Adam Lippert Adam Lippert
Rick (1 episode, 2014)
Yuji Okumoto Yuji Okumoto
Bernt (1 episode, 2014)
Scott Roddan Scott Roddan
Donner (1 episode, 2014)
Richard Sloniker Richard Sloniker
Brandon Doyle (1 episode, 2014)
Mark Fullerton Mark Fullerton
Skipper (1 episode, 2015)
Jesse Lee Keeter Jesse Lee Keeter
Junkie (1 episode, 2015)
Jake Legas Jake Legas
Pistol Bandit (1 episode, 2015)
J. Woody Lotts J. Woody Lotts
Private Dineen (1 episode, 2015)
Dileep Rao Dileep Rao
Odegard (1 episode, 2015)
Matt Davidson Matt Davidson
Smiles (1 episode, 2016)
Darryl Lemon Darryl Lemon
Rastafarian (1 episode, 2014)
Riley Neldam Riley Neldam
Darren (1 episode, 2014)
Jessica Bork Jessica Bork
Mariah (1 episode, 2015)
Mike Dunay Mike Dunay
Zachary (1 episode, 2015)
Thomas Lemieux Thomas Lemieux
Crowbar Bandit (1 episode, 2015)
Burl Ross Burl Ross
Larry (1 episode, 2015)
Andrew Sikking Andrew Sikking
Wes (1 episode, 2015)
Audrey Latt Audrey Latt
Brace Face Zombie Girl (1 episode, 2016)
Kenny Parks Jr. Kenny Parks Jr.
Soldier #1 (1 episode, 2016)
Nira Torres Nira Torres
Red Hand (1 episode, 2016)
Michael Daks Michael Daks
Mr. Sunshine (1 episode, 2017)
Logan Binstock Logan Binstock
Emmy (1 episode, 2014)
Lowell Deo Lowell Deo
Redburn (1 episode, 2014)
George Mount George Mount
Bill (1 episode, 2014)
Jamie Pederson Jamie Pederson
John (1 episode, 2014)
Nich Witham Nich Witham
Lead Bandit (1 episode, 2014)
Daniel Brockley Daniel Brockley
Stranger (1 episode, 2015)
Aaron Fink Aaron Fink
Dale (1 episode, 2015)
Bryan Peterson Bryan Peterson
Beale (1 episode, 2015)
William Voorhees William Voorhees
Wrecking Ball (1 episode, 2015)
John Wu John Wu
Lt. Mong (1 episode, 2016)
Eden Campbell Eden Campbell
Rachel (1 episode, 2014)
Bret Kiene Bret Kiene
Samuel (1 episode, 2014)
Damon Mentzer Damon Mentzer
Dad Bandit (1 episode, 2014)
Allison Yolo Allison Yolo
Young Woman (1 episode, 2014)
Noelle Fries Noelle Fries
Harper (1 episode, 2015)
Michelle Hippe Michelle Hippe
Mother (1 episode, 2015)
Gary Winterholler Gary Winterholler
Burr (1 episode, 2015)
Chris Labrum Chris Labrum
Burgess (1 episode, 2017)
Jacqueline S. Davis Jacqueline S. Davis
Nana (1 episode, 2014)
Steve Emtman Steve Emtman
Sarge (1 episode, 2014)
Joe Handelman Joe Handelman
Kazakhstan Cop (1 episode, 2014)
Sarah-Eve Gazitt Sarah-Eve Gazitt
Young Girl (1 episode, 2015)
Rob Grabow Rob Grabow
Harvester #1 (1 episode, 2015)
Jessica Martin Jessica Martin
Sadie (1 episode, 2015)
Carter Rodriquez Carter Rodriquez
Mortician (1 episode, 2015)
Steve Graham Steve Graham
Graham (1 episode, 2016)
Jerry L. Buxbaum Jerry L. Buxbaum
Sgt. Czarnecki (1 episode, 2017)
Ben Andrews Ben Andrews
Lieutenant (1 episode, 2014)
Stephanie Kim Stephanie Kim
Haitian Doctor (1 episode, 2014)
Robert Agostenelli Robert Agostenelli
Harvester #2 (1 episode, 2015)
Thomas Brophy Thomas Brophy
Bernie (1 episode, 2015)
Stefan Hajek Stefan Hajek
Father (1 episode, 2015)
Cobey Mandarino Cobey Mandarino
Guard One (1 episode, 2017)
Delanna Studi Delanna Studi
Cheyenne (1 episode, 2014)
Cameron Gordon Cameron Gordon
Guard One (1 episode, 2015)
Dedra D. Woods Dedra D. Woods
Dr. Sanders (1 episode, 2015)
Carollani Sandberg Carollani Sandberg
Charlotte Anderson (1 episode, 2016)
Aaron Washington Aaron Washington
Guard Three (1 episode, 2017)
Jerry Bell Jr. Jerry Bell Jr.
Urwin (1 episode, 2015)
Stephanie Kukuruza Stephanie Kukuruza
Chantrelle Z Stripper (1 episode, 2015)
Simone Leorin Simone Leorin
Skull Zero (1 episode, 2015)
Jasmine Wright Jasmine Wright
The Courtesan (1 episode, 2017)
Robert Fuentes Robert Fuentes
Goggle Zero (1 episode, 2015)
Cecelia Frye Cecelia Frye
Grizzled Lady (1 episode, 2017)
James A. Smith James A. Smith
Red Hanson (1 episode, 2014)
Angela DiMarco Angela DiMarco
Lawyer (1 episode, 2015)
Erik Siegling Erik Siegling
Brother (1 episode, 2017)
Art Hickman Art Hickman
Little Brother (1 episode, 2014)
Richard Carmen Richard Carmen
Semple (1 episode, 2015)
Doug Fahl Doug Fahl
Dad (1 episode, 2017)
John Daniels John Daniels
Middle Brother (1 episode, 2014)
Allen Fitzpatrick Allen Fitzpatrick
Prosecutor (1 episode, 2015)
Hazel Lozano Hazel Lozano
Athletic (1 episode, 2017)
Mike Butters Mike Butters
Phil (1 episode, 2014)
Christy Choi Christy Choi
Brittany (1 episode, 2014)
Anna Marie Clausen Anna Marie Clausen
Amelia (1 episode, 2014)
Tony Doupe Tony Doupe
Robert (1 episode, 2014)
Ted Dowling Ted Dowling
Wilbur Grady (1 episode, 2014)
John Duff John Duff
FrankenZombie (1 episode, 2014)
Jason Gallagher Jason Gallagher
Keith Richards (1 episode, 2014)
Julian Gavilanes Julian Gavilanes
Patrick (1 episode, 2014)
Jeri Habberstad Jeri Habberstad
Addy's Mom (1 episode, 2014)
Gabriel Hansen Gabriel Hansen
Albino Zombie (1 episode, 2014)
Ryan Higgins Ryan Higgins
Travis (1 episode, 2014)
David S. Hogan David S. Hogan
Brother Eli (1 episode, 2014)
Julia Keefe Julia Keefe
Mary (1 episode, 2014)
Lj Klink Lj Klink
Tattoo Guy (1 episode, 2014)
Sarah Ann Mann Sarah Ann Mann
Jodi (1 episode, 2014)
Kelly McGillis Kelly McGillis
Helen (1 episode, 2014)
Damon Mentzer Damon Mentzer
Dad Bandit (1 episode, 2014)
Lorraine Montez Lorraine Montez
Shelley Tanner (1 episode, 2014)
Rich Morris Rich Morris
Forman (1 episode, 2014)
Bill Moseley Bill Moseley
General McCandles (1 episode, 2014)
Kimberly Nesper Kimberly Nesper
Tessa (1 episode, 2014)
J. Woodward Palmer J. Woodward Palmer
Jameson (1 episode, 2014)
Brad Picard Brad Picard
Butcher (1 episode, 2014)
Julia Prud'homme Julia Prud'homme
Madeline (1 episode, 2014)
Rick Rivera Rick Rivera
Tobias Campbell (1 episode, 2014)
Nick Robertson Nick Robertson
Michael (1 episode, 2014)
Valerie Brady Rongey Valerie Brady Rongey
Cafeteria Lady (1 episode, 2014)
Roy Stanton Roy Stanton
Major Williams (1 episode, 2014)
Brian Sutherland Brian Sutherland
Jacob (1 episode, 2014)
James Sweet James Sweet
Berman (1 episode, 2014)
Gary Taylor Gary Taylor
Homer Stubbins (1 episode, 2014)
Kendall Wells Kendall Wells
Soldier 1 (1 episode, 2014)
Cora M. Abdallah Cora M. Abdallah
Little Girl Lucy (1 episode, 2015)
Don Ackerman Don Ackerman
Washington (1 episode, 2015)
D.R. Anderson D.R. Anderson
Roy Nearberg (1 episode, 2015)
Jeff Barehand Jeff Barehand
Eddie (1 episode, 2015)
Drew Barrios Drew Barrios
Boss (1 episode, 2015)
Eric Beltrame Eric Beltrame
Inmate #1 (1 episode, 2015)
Ricki Bhullar Ricki Bhullar
Jerry (1 episode, 2015)
Sergi Cervera Sergi Cervera
Mexican radio voice (1 episode, 2015)
Marianna De Fazio Marianna De Fazio
Rebecca (1 episode, 2015)
Michael Draper Michael Draper
Travis (1 episode, 2015)
Marc Forsyth Marc Forsyth
Fuentes (1 episode, 2015)
Jana Lee Hamblin Jana Lee Hamblin
Dana (1 episode, 2015)
Chris Hansen Chris Hansen
Inmate #3 (1 episode, 2015)
Craig Hudkins Craig Hudkins
Prison Guard (1 episode, 2015)
Norm Johnson Norm Johnson
Paul (1 episode, 2015)
Jacob Jones Jacob Jones
Running Deer (1 episode, 2015)
Dylan Kane Dylan Kane
Jacob (1 episode, 2015)
Jesse Keeter Jesse Keeter
Junkie (1 episode, 2015)
Todd Kehne Todd Kehne
Greg (1 episode, 2015)
Diane Kenley Diane Kenley
Victoria (1 episode, 2015)
George R.R. Martin George R.R. Martin
George R.R. Martin (1 episode, 2015)
Joseph P. McCarthy Joseph P. McCarthy
Zane (1 episode, 2015)
Christopher J. Miller Christopher J. Miller
Dr. Morgan Henley (1 episode, 2015)
Henry Noble Henry Noble
Ship's Doctor (1 episode, 2015)
Lucia Oskerova Lucia Oskerova
Loveable Leslie (1 episode, 2015)
John Paulsen John Paulsen
Nearsighted (1 episode, 2015)
Tiffany Pulvino Tiffany Pulvino
Meg (1 episode, 2015)
Casey Reynolds Casey Reynolds
Zero Guard (1 episode, 2015)
Jeremy John Rogers Jeremy John Rogers
Nazarian (1 episode, 2015)
Justin Shenkarow Justin Shenkarow
Iggy (1 episode, 2015)
Jennifer Simmons Jennifer Simmons
Townsfolk and Zombie (1 episode, 2015)
Gene Tagaban Gene Tagaban
Danny (1 episode, 2015)
Peter 'Drago' Tiemann Peter 'Drago' Tiemann
Zero Henchman (1 episode, 2015)
Peter Vives Peter Vives
Mexican radio voice #2 (1 episode, 2015)
Kay Whitney Kay Whitney
Sheila (1 episode, 2015)
Lucas Rick O'Brien Lucas Rick O'Brien
Storm Zombie / ... (uncredited) (9 episodes, 2014-2015)
Matt Clark Matt Clark
Ambulance Driver Zombie / ... (uncredited) (6 episodes, 2015)
Brian Richardson Brian Richardson
Zombie (uncredited) (5 episodes, 2014)
W.L. Wittstruck W.L. Wittstruck
Gunshow Bystander / ... (uncredited) (3 episodes, 2014-2015)
Abie Ekenezar Abie Ekenezar
Zombie / ... (uncredited) (2 episodes, 2014-2015)
Robert C. Meese Jr. Robert C. Meese Jr.
Hockey Fan / ... (uncredited) (2 episodes, 2014-2015)
Charles Ray Cormier Charles Ray Cormier
Red Hand #10 (uncredited) (2 episodes, 2016)
Kirsten Foe Kirsten Foe
Gina / ... (uncredited) (2 episodes, 2016)
Bryan J. Agee Bryan J. Agee
Brother Matthew (uncredited) (1 episode, 2014)
Kaleigh Hopkins Kaleigh Hopkins
Compound Daughter (uncredited) (1 episode, 2014)
Daniel Locicero Daniel Locicero
Valdez (uncredited) (1 episode, 2014)
Jesse Peterson Jesse Peterson
Zombie (uncredited) (1 episode, 2014)
Zach Asien Zach Asien
Zombie (uncredited) (1 episode, 2015)
Shane Mabrey Shane Mabrey
Charred Z (uncredited) (1 episode, 2015)
Elizabeth Rhoades Elizabeth Rhoades
Ship's Nurse (uncredited) (1 episode, 2015)
Dale Holdren Dale Holdren
Zombie (uncredited) (1 episode, 2016)
Bill Shaw Bill Shaw
Barbed Wired Human / ... (uncredited) (1 episode, 2016)
« مشاهده تمام عوامل و بازیگران »

اطلاعات کلی

Information
ژانر :اکشن , درام , ترسناک , علمی تخیلی
گروه سنی :-
رنگ :Color
زمان :44 دقیقه
کشور :آمریکا
زبان :انگلیسی
فرمت :mkv
آخر هفته :-
بودجه :-
سود :-
تاریخ انتشار :12 September 2014

ثبت نظر / نظرات

Comments
لطفا ابتدا وارد سایت شوید یا ثبت نام نمایید

هیچ نظری ثبت نشده است

سریال های مشابه

Simples
Money Heist

Money Heist - (2017– )

خلاصه داستان : داستان سریال درباره گروهی از سارقان عجیب به کارخانه موندا و تیم بره حمله میکنند تا یکی از بزرگترین سرقت ها با مبلغ 2400 میلیون یورو در تاریخ اسپانیا ر ...
8.7
ژانر : اکشن  |  جنایی  |  معمایی  |  هیجان انگیز
رتبه : 8.7/10 از 80055 کاربر
ادامه / دانلود کارگردان : -
ستارگان : Úrsula Corberó , Itziar Ituño , Álvaro Morte
Stan Lee's Lucky Man

Stan Lee's Lucky Man - (2016– )

خلاصه داستان : داستان این سریال درباره یک کارآگاه یک دستبند جادویی پیدا کرده که برایش خوش شانسی دارد ، اما یک نفر به دنبال پس گرفتن این دستبند هست و...
7.2
ژانر : اکشن  |  جنایی  |  درام  |  علمی تخیلی  |  هیجان انگیز
رتبه : 7.2/10 از 4427 کاربر
Alias

Alias - (2001–2006)

خلاصه داستان : داستان این سریال درباره سیدنی بریستو ( جنیفر گارنر ) که توسط کالج استخدام شده او یک جاسوسی بین المللی هست و برای جاسوسی و دفاع از خود آموزش های لازم ر ...
7.6
ژانر : اکشن  |  درام  |  معمایی  |  علمی تخیلی  |  هیجان انگیز
رتبه : 7.6/10 از 40648 کاربر
Terminator: The Sarah Connor Chronicles

Terminator: The Sarah Connor Chronicles - (2008–2009)

خلاصه داستان : زنی پس از كشته شدن به روباتی انسان نما تبديل می شود ولی هنوز عشق و علاقه او به فرزندش در وجود او آشكار هست عده ای دنبالش هستند تا نابودش كنند ولی هوش ...
7.7
ژانر : اکشن  |  درام  |  علمی تخیلی  |  هیجان انگیز
رتبه : 7.7/10 از 53747 کاربر
Cloak & Dagger

Cloak & Dagger - (2018– )

خلاصه داستان : داستان سریال درباره 2 نوجوان با گذشته‌ متفاوت هست که به خواب سنگینی رفته و بیدار می‌شوند. خود را عاشق یکدیگر می‌بینند. این در حالی است که این دو قدرت‌ ...
7.0
ژانر : اکشن  |  ماجراجویی  |  درام  |  علمی تخیلی
رتبه : 7.0/10 از 6591 کاربر
Impulse

Impulse - (2018– )

خلاصه داستان : دختری که در می‌یابد بطور شگفت انگیزی توانایی نقل مکان سریع از یک نقطه به نقطه دیگر (تله پورت) را داراست...
7.4
ژانر : اکشن  |  علمی تخیلی
رتبه : 7.4/10 از 814 کاربر
ادامه / دانلود کارگردان : -
ستارگان : Craig Arnold , Sarah Desjardins , Maddie Hasson
The Legend of Korra

The Legend of Korra - (2012–2014)

خلاصه داستان : محوریت داستان این انیمیشن با توجه به انیمیشن Avatar: The Last Airbender می باشد . در سال 2005 مایکل دانته دی‌مارتینو سریالی انیمیشن ساخت با عنوان Avat ...
8.6
ژانر : انیمیشن  |  اکشن  |  ماجراجویی  |  درام  |  خانوادگی  |  فانتزی  |  علمی تخیلی
رتبه : 8.6/10 از 78647 کاربر
Money HeistStan Lee's Lucky ManAliasTerminator: The Sarah Connor ChroniclesCloak & DaggerImpulseThe Legend of Korra