دانلود سریال Fear the Walking Dead (2015– ) - ❶سایت دانلود رایگان فیلم و سریال دارک مووی

BluRay 720p - 1080p
Mother!
BluRay 720p - 1080p
Dunkirk
BluRay 720p - 1080p
American Made
BluRay 720p - 1080p
Kingsman: The Golden Circle
BluRay 720p - 1080p
American Assassin
BluRay 720p - 1080p
Logan Lucky
Fear the Walking Dead
خلاصه داستان : « ترس از مردگان متحرک Fear the Walking Dead» در واقع اسپین آف سریال «مردگان متحرک The Walking Dead» می باشد که قصد دارد تا داستان روزهای نخست بروز بحران بشریت و آلوده شدن مردم به ویروسی که آنان را تبدیل به زامبی کرده را به تصویر بکشد و...
افزودن به لیست
جوایز و نامزدها
3 nominations.

عوامل و بازیگران

Actors
Kim Dickens Kim Dickens
Madison Clark (37 episodes, 2015-2017)
Cliff Curtis Cliff Curtis
Travis Manawa (37 episodes, 2015-2017)
Frank Dillane Frank Dillane
Nick Clark (37 episodes, 2015-2017)
Alycia Debnam-Carey Alycia Debnam-Carey
Alicia Clark (37 episodes, 2015-2017)
Mercedes Mason Mercedes Mason
Ofelia Salazar (37 episodes, 2015-2017)
Colman Domingo Colman Domingo
Victor Strand (33 episodes, 2015-2017)
Danay Garcia Danay Garcia
Luciana Galvez (22 episodes, 2016-2017)
Lorenzo James Henrie Lorenzo James Henrie
Chris Manawa (20 episodes, 2015-2016)
Daniel Sharman Daniel Sharman
Troy Otto (16 episodes, 2017)
Michael William Freeman Michael William Freeman
Blake Sarno (16 episodes, 2017)
Rubén Blades Rubén Blades
Daniel Salazar (13 episodes, 2015-2016)
Elizabeth Rodriguez Elizabeth Rodriguez
Liza Ortiz (7 episodes, 2015-2016)
Karen Bethzabe Karen Bethzabe
Elena Reyes (6 episodes, 2016)
Paul Calderon Paul Calderon
Alejandro Nuñez / ... (6 episodes, 2016)
Patricia Reyes Spíndola Patricia Reyes Spíndola
Griselda Salazar (6 episodes, 2015-2016)
Raul Casso Raul Casso
Andrés Diaz (6 episodes, 2016)
Ramses Jimenez Ramses Jimenez
Hector Reyes (6 episodes, 2016)
Andres Londono Andres Londono
Oscar Diaz (6 episodes, 2016)
Alfredo Herrera Alfredo Herrera
Francisco (Scout) / ... (5 episodes, 2016)
Kelly Blatz Kelly Blatz
Brandon Luke (4 episodes, 2016)
Alejandro Edda Alejandro Edda
Marco Rodriguez (4 episodes, 2016)
Arturo del Puerto Arturo del Puerto
Luis Flores (4 episodes, 2016)
Kenny Wormald Kenny Wormald
Derek (4 episodes, 2016)
Dominic Bogart Dominic Bogart
Joe (4 episodes, 2017)
Marlene Forte Marlene Forte
Celia Flores (3 episodes, 2016)
Shawn Hatosy Shawn Hatosy
Andrew Adams (3 episodes, 2015)
Rubén J. Carbajal Rubén J. Carbajal
Antonio Reyes (3 episodes, 2016)
Sandrine Holt Sandrine Holt
Dr. Bethany Exner (3 episodes, 2015)
Moisses Arath Leyva Moisses Arath Leyva
Juan (3 episodes, 2016)
Diana Lein Diana Lein
Sofia (3 episodes, 2016)
Brenda Strong Brenda Strong
Ilene Stowe (3 episodes, 2016)
Katia López Katia López
Little Girl (3 episodes, 2016)
María Antonieta Zapien Romero María Antonieta Zapien Romero
Laura (3 episodes, 2016)
Denitza García Denitza García
Ana (3 episodes, 2016)
Cuauhtli Jiménez Cuauhtli Jiménez
Reynaldo (Scout) (3 episodes, 2016)
Daniel Zovatto Daniel Zovatto
Jack Kipling (3 episodes, 2016)
Michelle Ang Michelle Ang
Alex (2 episodes, 2016)
Dougray Scott Dougray Scott
Thomas Abigail (2 episodes, 2016)
Maestro Harrell Maestro Harrell
Matt (2 episodes, 2015)
Israel Broussard Israel Broussard
James McCalister (2 episodes, 2016)
Veronica Diaz Carranza Veronica Diaz Carranza
Vida (2 episodes, 2016)
Scott Lawrence Scott Lawrence
Art Costa (2 episodes, 2015)
Mark Kelly Mark Kelly
Connor (2 episodes, 2016)
Noah Beggs Noah Beggs
Peter Dawson (2 episodes, 2015)
Lincoln A. Castellanos Lincoln A. Castellanos
Tobias (2 episodes, 2015)
Jamie McShane Jamie McShane
Lt. Moyers (2 episodes, 2015)
Jesse McCartney Jesse McCartney
Reed (2 episodes, 2016)
Jared Abrahamson Jared Abrahamson
CPL Cole (2 episodes, 2015)
Sebastián Cano Sebastián Cano
Brown Eyed Boy (2 episodes, 2016)
Lexi Johnson Lexi Johnson
Gloria (3 episodes, 2015-2016)
Shane Dean Shane Dean
PFC Richards (2 episodes, 2015)
Ramón Medína Ramón Medína
Jorge (2 episodes, 2016)
Khaira Ledeyo Khaira Ledeyo
Nurse Hodges (2 episodes, 2015)
Toby Levins Toby Levins
Sgt Melvin James / ... (2 episodes, 2015)
Cairo Bermudez Cairo Bermudez
Female Refugee (2 episodes, 2016)
Gustavo Pastrana Gustavo Pastrana
Farmer (2 episodes, 2016)
Amanda Flores Amanda Flores
Middle-Aged Woman (2 episodes, 2016)
Bobby Naderi Bobby Naderi
Castro (2 episodes, 2015)
John Stewart John Stewart
Doug Thompson (2 episodes, 2015)
Adolfo Madera Adolfo Madera
Male Refugee (2 episodes, 2016)
Alfonso Jarquin Alfonso Jarquin
Ramiro (2 episodes, 2016)
Emmanuel Vega Emmanuel Vega
Latecomer Refugee (2 episodes, 2016)
Lindsay Pulsipher Lindsay Pulsipher
Charlene (2 episodes, 2017)
Noelle Therese Mulligan Noelle Therese Mulligan
Native / ... (2 episodes, 2016-2017)
Hugo Armstrong Hugo Armstrong
Vernon Trimbol (2 episodes, 2017)
Mike Estes Mike Estes
Party Infected / ... (2 episodes, 2017)
Heidi Pascoe Heidi Pascoe
Infected Rancher / ... (2 episodes, 2017)
Steve Stafford Steve Stafford
Marine Helicopter Pilot / ... (2 episodes, 2017)
Catherine Dent Catherine Dent
Melissa Geary (1 episode, 2016)
Sam Underwood Sam Underwood
Jake Otto (1 episode, 2017)
Steven Allerick Steven Allerick
Guardsman #2 (1 episode, 2015)
Dan Donohue Dan Donohue
Michael (1 episode, 2016)
Jorge-Luis Pallo Jorge-Luis Pallo
Javier (1 episode, 2016)
David Warshofsky David Warshofsky
George Geary (1 episode, 2016)
Keith Powers Keith Powers
Calvin (1 episode, 2015)
Dayton Callie Dayton Callie
(1 episode, 2016)
Jeremiah Clayton Jeremiah Clayton
Harry Geary (1 episode, 2016)
Blanca Hernández Blanca Hernández
Vieja (Old Woman) (1 episode, 2016)
Brendan Meyer Brendan Meyer
Jake Powell (1 episode, 2016)
Emy Aneke Emy Aneke
Soldier #1 (1 episode, 2015)
Cynthia Rose Hall Cynthia Rose Hall
Guardswoman (1 episode, 2015)
Jorge Bustamante Jorge Bustamante
Older Gentleman (1 episode, 2016)
Maverick Clayton Maverick Clayton
Harry Geary (1 episode, 2016)
Schuyler Fisk Schuyler Fisk
Jessica Diaz (1 episode, 2016)
Jonathan Goldstein Jonathan Goldstein
Alan (Dying Man in Plane) (1 episode, 2016)
Ese Atawo Ese Atawo
Internee #2 (1 episode, 2015)
Lynn Chen Lynn Chen
Nurse (1 episode, 2015)
Cici Lau Cici Lau
Susan Tran (1 episode, 2015)
David Fernandez Jr. David Fernandez Jr.
Outlaw #2 (1 episode, 2016)
Gary Kraus Gary Kraus
Ian (1 episode, 2016)
Aria Lyric Leabu Aria Lyric Leabu
Willa Geary (1 episode, 2016)
Aquiles Medellin Aquiles Medellin
Dying Neighbor (1 episode, 2016)
David Grant Wright David Grant Wright
Charles Stowe (1 episode, 2016)
Ross McCall Ross McCall
Steven (1 episode, 2017)
Alison Araya Alison Araya
Maria Thompson (1 episode, 2015)
Artine Brown Artine Brown
Soldier #2 (1 episode, 2015)
Stormy Ent Stormy Ent
ND Woman (1 episode, 2015)
Jim Lau Jim Lau
Patrick Tran (1 episode, 2015)
Leon Thomas III Leon Thomas III
Russell (1 episode, 2015)
Heidi García Heidi García
Mother (1 episode, 2016)
Julio Pedrero Julio Pedrero
Sick Old Man (1 episode, 2016)
Jake Austin Walker Jake Austin Walker
Seth Geary (1 episode, 2016)
Regen Wilson Regen Wilson
Tom (1 episode, 2016)
Brennan Keel Cook Brennan Keel Cook
Sleeping Guard (1 episode, 2017)
Donald Agnelli Donald Agnelli
Driver (1 episode, 2015)
Rey Borge Rey Borge
Neighbor (1 episode, 2015)
Megan Danso Megan Danso
Internee #3 (1 episode, 2015)
Howie Lai Howie Lai
Bystander (1 episode, 2015)
Víctor Escalante Víctor Escalante
Focused Boy (1 episode, 2016)
Lyn Alica Henderson Lyn Alica Henderson
Drug Counselor (1 episode, 2016)
Richard Nunez Richard Nunez
Roughneck 1 (1 episode, 2016)
Graham Sibley Graham Sibley
Next Victim (1 episode, 2017)
Carlos E. Campos Carlos E. Campos
Faculty Member (1 episode, 2015)
Chris Furci Chris Furci
Medic (1 episode, 2015)
Darcy Laurie Darcy Laurie
Protester (1 episode, 2015)
Renato Marin Alcalde Renato Marin Alcalde
Ramon (Javier's Son) (1 episode, 2016)
Mark Kubr Mark Kubr
Roughneck 2 (1 episode, 2016)
Sarah McCreanor Sarah McCreanor
Breannah (1 episode, 2016)
Alex Perazza Alex Perazza
Comandante Vazquez (1 episode, 2016)
B.J. Clinkscales B.J. Clinkscales
LAPD Uni (1 episode, 2015)
Sharon Ferguson Sharon Ferguson
Neighbor (1 episode, 2015)
Marcia Moulton Marcia Moulton
Woman (1 episode, 2015)
Kassandra Iribe Kassandra Iribe
Six Year Old Girl (1 episode, 2016)
José Sefami José Sefami
Priest (1 episode, 2016)
Josh Wingate Josh Wingate
Ben (1 episode, 2016)
Jack Donner Jack Donner
Old Man (1 episode, 2015)
Floyd Foster Jr. Floyd Foster Jr.
Neighbor (1 episode, 2015)
Jaren Moore Jaren Moore
Internee #1 (1 episode, 2015)
Kevan Ohtsji Kevan Ohtsji
LAPD Uni 2 (1 episode, 2015)
Fernando Rojasbarr Fernando Rojasbarr
Wounded Man (1 episode, 2016)
Julio Umana Julio Umana
Green Eyed Boy (1 episode, 2016)
Ashley Zukerman Ashley Zukerman
Will (1 episode, 2016)
Micah Fitzgerald Micah Fitzgerald
Pale Faced Junkie (1 episode, 2015)
Luis Javier Luis Javier
Hector Ramirez (1 episode, 2015)
Panou Panou
Guardsman #1 (1 episode, 2015)
Christopher Pearce Christopher Pearce
LAPD Uni 1 (1 episode, 2015)
Carlos Segura Carlos Segura
Male Scout (1 episode, 2016)
Gavrielle Harris Gavrielle Harris
Student #1 (1 episode, 2015)
Tammy Nera Tammy Nera
Infected Female (1 episode, 2015)
Andrea Savo Andrea Savo
Joanna Cruz (1 episode, 2015)
Christian Tessier Christian Tessier
Guardsman #2 (1 episode, 2015)
Edgar Wuotto Edgar Wuotto
Outlaw #1 (1 episode, 2016)
Phoenix O'Reilly Phoenix O'Reilly
Thompson Daughter #2 (1 episode, 2015)
William 'Big Sleeps' Stewart William 'Big Sleeps' Stewart
Protester (1 episode, 2015)
Francisco Estrada Francisco Estrada
Male Refugee (1 episode, 2016)
Angelyna Martinez Angelyna Martinez
Physics Teacher (1 episode, 2015)
Maxwell Sloan Yip Maxwell Sloan Yip
Injured Soldier (1 episode, 2015)
James Logan James Logan
Militia Man (1 episode, 2016)
Andrew Patrick Ralston Andrew Patrick Ralston
Lab Coat (1 episode, 2015)
Claire Torrance Claire Torrance
Thompson Daughter #1 (1 episode, 2015)
Lak Rana Lak Rana
ICU Doctor (1 episode, 2015)
Gabriela Zimmerman Gabriela Zimmerman
Cynthia Ramirez (1 episode, 2015)
Meredyth Lynne Meredyth Lynne
Patient (1 episode, 2015)
Kinsey McLean Kinsey McLean
Medic (1 episode, 2017)
Daniel Moncada Daniel Moncada
Bloody Man (1 episode, 2017)
Kenny Sheard Kenny Sheard
Proctor 37 (1 episode, 2017)
Toni French Toni French
National Guard, Driver (uncredited) (5 episodes, 2015)
Ryan McClurkin Ryan McClurkin
Wedding Survivor (uncredited) (5 episodes, 2016)
David Hardware David Hardware
Infected / ... (uncredited) (2 episodes, 2015)
Andrew Tait Andrew Tait
Detainee (uncredited) (2 episodes, 2015)
Jasmine Aceves Jasmine Aceves
High Schooler (uncredited) (1 episode, 2015)
Juliette Audrey Juliette Audrey
Cheerleader (uncredited) (1 episode, 2015)
Billy B. Collins Billy B. Collins
High School Coach (uncredited) (1 episode, 2015)
Tierney Dale Tierney Dale
Cheer Captain (uncredited) (1 episode, 2015)
Joseph Aaron Delgado Joseph Aaron Delgado
Student (uncredited) (1 episode, 2015)
Thomas Haley Thomas Haley
Officer Richards (uncredited) (1 episode, 2015)
Joseph Huebner Joseph Huebner
Student (uncredited) (1 episode, 2015)
Katie Huffman Katie Huffman
Student (uncredited) (1 episode, 2015)
Jeff Kent Jeff Kent
Hazmat Worker (uncredited) (1 episode, 2015)
Casey Larios Casey Larios
Junkie (uncredited) (1 episode, 2015)
Chaize Macklin Chaize Macklin
Student (uncredited) (1 episode, 2015)
TonyBoy Marin TonyBoy Marin
Young Chris (Boy on the Beach) (uncredited) (1 episode, 2015)
Gabriella Martinez Gabriella Martinez
Student (uncredited) (1 episode, 2015)
Tiffany Martinez Tiffany Martinez
High School Student (uncredited) (1 episode, 2015)
Taylor Novak Taylor Novak
Protester (uncredited) (1 episode, 2015)
Ian Novotny Ian Novotny
Diner Patron (uncredited) (1 episode, 2015)
Anthony Patricio Anthony Patricio
Paramedic (uncredited) (1 episode, 2015)
Sean Quezada Sean Quezada
Zombie (uncredited) (1 episode, 2015)
Dominique Rodriguez Dominique Rodriguez
Teacher (uncredited) (1 episode, 2015)
Arben Selimi Arben Selimi
Orderly (uncredited) (1 episode, 2015)
Prince Shah Prince Shah
Good Samaritan (uncredited) (1 episode, 2015)
Marina Shaker Marina Shaker
Paramedic (uncredited) (1 episode, 2015)
Billy Shepperd Billy Shepperd
High School Student (uncredited) (1 episode, 2015)
Evan Sloan Evan Sloan
Drama Teacher (uncredited) (1 episode, 2015)
Laura May Taylor Laura May Taylor
Rioter (uncredited) (1 episode, 2015)
Benjamin Waters Benjamin Waters
Officer Finley (uncredited) (1 episode, 2015)
Greg Wimberley Greg Wimberley
Greg Wimberley (uncredited) (1 episode, 2015)
Yunquille Yunquille
Druggie (uncredited) (1 episode, 2015)
Ben Hernandez Bray Ben Hernandez Bray
Outlaw #3 (uncredited) (1 episode, 2016)
Carlos Escamilla Carlos Escamilla
Soldier (uncredited) (1 episode, 2016)
Jesse Jacobs Jesse Jacobs
Refugee (uncredited) (1 episode, 2016)
Roman Mitichyan Roman Mitichyan
Infected Bartender (uncredited) (1 episode, 2016)
Liliana Moreno Liliana Moreno
Nurse (uncredited) (1 episode, 2016)
James Peyton James Peyton
Pier Infected #5 (uncredited) (1 episode, 2016)
Alondra Benitez Alondra Benitez
Crowd Woman (uncredited) (1 episode, 2017)
« مشاهده تمام عوامل و بازیگران »

اطلاعات کلی

Information
ژانر :درام , ترسناک , هیجان انگیز
گروه سنی :TV-MA
رنگ :Color
زمان :60 دقیقه
کشور :آمریکا
زبان :انگلیسی
فرمت :mkv
آخر هفته :-
بودجه :-
سود :-
تاریخ انتشار :23 August 2015

ثبت نظر / نظرات

Comments
لطفا ابتدا وارد سایت شوید یا ثبت نام نمایید

هیچ نظری ثبت نشده است

سریال های مشابه

Simples
Ten Days in the Valley

Ten Days in the Valley - (2017– )

خلاصه داستان : یک مادر درگیر و دار طلاق از همسرش، در نیمه های شب دختر خودش را گم می کند...
5.9
ژانر : درام
رتبه : 5.9/10 از 730 کاربر
The Handmaid's Tale

The Handmaid's Tale - (2017– )

خلاصه داستان : داستان سریال که در آینده روایت می شود دورانی را به تصویر می کشد که بر اثر حمله گروهی، رییس جمهور و بیشتر اعضای کنگره کشته شده و اعضای این گروه با برپا ...
8.7
ژانر : درام  |  علمی تخیلی
رتبه : 8.7/10 از 33174 کاربر
Arrow

Arrow - (2012– )

خلاصه داستان : پس از غرق شدن یک کشتی، شخصی میلیاردر بنام "الیور کویین" مفقود می‌شود و به مدت پنج سال همه فکر میکردند که او مرده است، اما 5 سال بعد در یک جز ...
7.8
ژانر : اکشن  |  ماجراجویی  |  جنایی  |  درام  |  معمایی  |  علمی تخیلی
رتبه : 7.8/10 از 345530 کاربر
Kevin (Probably) Saves the World

Kevin (Probably) Saves the World - (2017– )

خلاصه داستان : کوین مردی بد شانس توسط خدا ماموریت می یابد تا دنیا را نجات بدهد...
7.6
ژانر : کمدی  |  درام  |  فانتزی
رتبه : 7.6/10 از 1954 کاربر
Dynasty

Dynasty - (2017– )

خلاصه داستان : داستان دو خانواده خیلی ثروتمند در دهکده ای را روایت می کند که چطور با پول می توان قدرت و همه چیز را به دست آورد.
6.3
ژانر : درام
رتبه : 6.3/10 از 2217 کاربر
How to Get Away with Murder

How to Get Away with Murder - (2014– )

خلاصه داستان : گروهی از دانشجویان جاه طلب و باهوش رشته حقوق به همراه یکی از اساتید که وکیل مدافع پرونده های جنایی است درگیر یک ماجرای قتل میشوند که به طور کلی مسیر ز ...
8.2
ژانر : جنایی  |  درام  |  معمایی  |  هیجان انگیز
رتبه : 8.2/10 از 82720 کاربر
True Detective

True Detective - (2014– )

خلاصه داستان : داستان فصل دوم در کالیفورنیا رخ می‌دهد. جایی که سه کاراگاه و یک تبهکار با یکدیگر همکاری می کنند تا پرده از قتلی مخوف که زندگی همه‌ی آنهارا تحت تاثیر ق ...
9.1
ژانر : جنایی  |  درام  |  معمایی  |  هیجان انگیز
رتبه : 9.1/10 از 330295 کاربر
Ten Days in the ValleyThe Handmaid's TaleArrowKevin (Probably) Saves the WorldDynastyHow to Get Away with MurderTrue Detective